Obstarávanie

MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA FNsP NOVÉ ZÁMKY


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 479 930,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 479 930,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nevyhnutnosť výmeny elektroinštalácie, vodoinštalácie, výťahov, stropov a podláh a zároveň zlepšenie vzhľadu interiérov nemocnice, ktoré by vytvorili príjemnejšie, komfortnejšie a priateľskejšie prostredie pre pacientov a ich príbuzných. Realizácia stavebných objektov sa predpokladá počas čiastočne obmedzenej prevádzky dotknutých nemocničných oddelení.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 3 5 479 930,00 Neuvedené EUR 26. Júl 2019 256943

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049860/content/970273/download","filename":"Ponuka_Ava-stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049860/content/970274/download","filename":"Rozpočet v pdf.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 26.7.2019 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053199/content/977500/download","filename":"Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 26.7.2019.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049862/content/970277/download","filename":"Príloha 1 Harmonogram prác - Prehľad zdrojov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049862/content/970278/download","filename":"Príloha 1 Harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049862/content/970279/download","filename":"Príloha 1 Harmonogram prac_Finančný tok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049862/content/970280/download","filename":"Príloha 2 Rekapitulácia rozpočtu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049862/content/970281/download","filename":"Príloha 2 Rozpočet SO 05 - Výmena 10 ks výťahov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049862/content/970282/download","filename":"Príloha 2 Rozpočet SO01-Rekonštrukcia stropov a podláh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049862/content/970283/download","filename":"Príloha 2 Rozpočet SO02-Výmena svietidiel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049862/content/970284/download","filename":"Príloha 2 Rozpočet SO06-Rekonštrukcia EI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049862/content/970285/download","filename":"Príloha 2 Rozpočet SO07-Rekonštrukcia rozvodov vody a odpadu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049862/content/970286/download","filename":"Príloha 3 Zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049862/content/970287/download","filename":"Zmluva o dielo_.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049856/content/970265/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_7308-WYP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Apríl 2019 14. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034113/content/936567/download","filename":"Odkaz_SP_informácie a dokumenty.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Jún 2019 12. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042390/content/954125/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049861/content/970275/download","filename":"Ponuka_Metrostav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049861/content/970276/download","filename":"Rozpocet v PDF.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049859/content/970268/download","filename":"časť č. 2 - Harmonogram prác - bez podpisu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049859/content/970269/download","filename":"NPK - bez podpisu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049859/content/970270/download","filename":"Rozpočet - bez podpisu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049859/content/970271/download","filename":"ZoD - bez podpisu.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049864/content/970290/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049857/content/970266/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 12. Jún 2019 12. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042391/content/954126/download","filename":"Odovodnenie nezrusenia sutaze.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049858/content/970267/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×