Obstarávanie

Komerčné zdravotné pripoistenie 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
34 524,00
Konečná suma(Bez DPH):
34 524,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66510000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komerčné zdravotné pripoistenie, t. j. poistenie liečebných nákladov v zahraničí (vrátane základných asistenčných služieb poskytovaných 24 hodín denne v slovenskom jazyku asistenčnou spoločnosťou poisťovateľa) zamestnancov MZVaEZ SR a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a deti) počas ich dočasného vyslania do zahraničia na základe § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Územná platnosť poistenia je rozdelená na dve oblasti s nasledovným predpokladaným počtom poistených osôb: I.Oblasť Európa a Stredomorie : 975 osôb II. Oblasť Svet : 292 osôb. Rozdelenie poistencov: podľa kontinentov: Európa 965, USA a Kanada 62, Amerika (mimo USA, Kanada) 53, Afrika 93 (z toho 10 poistencov Egypt patriacich do oblasti Európa a Stredomorie), Ázia 88, Austrália 6. Reálne mesačné počty poistencov sa môžu líšiť (môžu byť vyššie alebo nižšie od predpokladaného počtu osôb), podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa súvisiacich s konkrétnymi vyslaniami, ktoré sú odvodené od aktuálnych potrieb súvisiacich s plnením právomocí a povinnosti MZVaEZ SR. Zoznam krajín, kde má Slovenská republika zastúpenie je uvedené na webovom sídle MZVaEZ SR (http://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/slovenske_zastupitelstva/vsetky_zastupitelstva.) Tento výpočet krajín a teritórií sa môže v priebehu trvania zmluvy meniť.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Union poisťovňa, a.s. 1 34 524,00 Neuvedené EUR 12. Júl 2017 256773

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831046/content/609055/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK_profil.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846823/content/552810/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846823/content/552811/download","filename":"Zapisnica_z_celkoveho_vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023259/content/910305/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Komerčné zdravotné pripoistenie 2017.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936807/content/739136/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Union poisťovňa a.s.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846808/content/552781/download","filename":"13_Zapisnica_z_otvárania_ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021032/content/906898/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Union poisťovňa a.s..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846841/content/552832/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE komerecne zdravotne pripoistenie 2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Apríl 2017 21. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809802/content/627172/download","filename":"SP poistenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809802/content/627173/download","filename":"Poistná zmluva o komerčnom zdravotnom pripoistení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809802/content/627174/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822587/content/559837/download","filename":"vysvetlenie profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822587/content/559838/download","filename":"Poistná zmluva o komerčnom zdravotnom pripoistení - oprava.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846802/content/552779/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846828/content/552813/download","filename":"SCAN_Ponuka_MZVaEZ_SR.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 13. Júl 2017 13. Júl 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943046/content/762261/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Komerčné zdravotné pripoistenie 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846819/content/552804/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846819/content/552805/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×