Obstarávanie

Kamenivo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
265 095,00
Konečná suma(Bez DPH):
265 089,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14210000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
19

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

II.Q.2019 - Dodávka kameniva rôznej frakcie bez dopravy resp. s dopravou na miesto podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Juraj Kelecsényi - M§T 43 1 153,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256694
Roľnícke družstvo HRON 43 654,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256693
Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. 43 10 587,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256692
Kameňolom Sokolec s.r.o. 43 61 490,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256691
ERPOS, spol. s r.o. 43 7 815,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256690
Calmit, spol. s r.o. 43 9 150,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256689
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 43 8 414,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256688
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 43 5 877,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256687
JASPI s.r.o. 43 7 836,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256686
KAMEŇOLOMY, s.r.o. 43 11 688,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256685
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. 43 13 539,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256684
EKOPRIM, s.r.o. 43 3 925,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256683
PK Doprastav, a.s. 43 11 705,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256682
Miroslav Greško - BIELOSTAV 43 638,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256681
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 43 17 596,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256680
Štefan Kurek 43 9 015,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256679
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. 43 4 926,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256678
SDaM, s.r.o. 43 37 635,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256677
VSK MINERAL s.r.o. 43 41 446,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 256676

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov 15 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711897/content/491208/download","filename":"15 EKOPRIM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 8 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711487/content/489240/download","filename":"8 Baňa Ružomberok.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kamenivo 19. Január 2017 19. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766217/content/509017/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 9 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711489/content/489334/download","filename":"9 Agromelio.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 32 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711944/content/491382/download","filename":"32 Lom Ondava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 28 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711936/content/491340/download","filename":"28 KSR Kameňolomy Zvolen.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Apríl 2016 7. Apríl 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708398/content/472945/download","filename":"Sprava_o_zakazke_bez_DZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 7 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711484/content/489237/download","filename":"7 Štefan Kurek.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677368/content/797205/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 31 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711942/content/491375/download","filename":"31 ASOS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 14 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711895/content/491201/download","filename":"14 ALAS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 13 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711511/content/489413/download","filename":"13 PK Doprastav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 19 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711912/content/491254/download","filename":"Kameňolom SOKOLEC.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 16 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711903/content/491237/download","filename":"16 AKE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 11 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711503/content/489374/download","filename":"11 Roman Bartoš.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689836/content/509030/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 12 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711505/content/489377/download","filename":"12 BaB.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponuk 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689750/content/508862/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 6 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711467/content/489159/download","filename":"6 Zemplínska plavebná spoločnosť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 3 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711383/content/488910/download","filename":"3 IS-LOM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 36 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711958/content/491445/download","filename":"36 RD Hron.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 4 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711385/content/488917/download","filename":"4 AMAS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 23 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711922/content/491311/download","filename":"23 JASPI.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 40 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711986/content/491664/download","filename":"40 Poľana Jarabina.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 10 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711491/content/489338/download","filename":"10 SDaM.pdf"}]
Zmluva 1 2. September 2016 2. September 2016 []
Ponuky uchádzačov 1 13. September 2016 13. September 2016 []
Ponuky uchádzačov 5 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711387/content/488919/download","filename":"5 ROLTA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 2017 17. Január 2018 17. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928842/content/710945/download","filename":"2017.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania časť Kritéria 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677373/content/797207/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677373/content/797208/download","filename":"Kamenivo - Príloha č. 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 2 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711375/content/488901/download","filename":"2 VSK Mineral.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 25 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711928/content/491328/download","filename":"25 Eurovia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 42 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711990/content/491683/download","filename":"42 SKLADKY A ODPADY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 18 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711909/content/491250/download","filename":"18 Ametys.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 34 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711949/content/491396/download","filename":"34 Bielostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 17 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711906/content/491241/download","filename":"17 SLOVSKAL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 43 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711992/content/491687/download","filename":"43 Tradestone.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 21. Apríl 2016 21. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649704/content/433622/download","filename":"Vysvetlenie č.2 docx.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 26 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711931/content/491334/download","filename":"26 RPD Závada.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 35 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711951/content/491402/download","filename":"35 Kameňolomy a štrkopieskovne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649323/content/432512/download","filename":"Vysvetlenie č.1docx.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Jún 2016 3. Jún 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 28. Apríl 2016 28. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/654680/content/457471/download","filename":"Vysvetlenie č.3 docx.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Máj 2016 18. Máj 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 5 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665618/content/537819/download","filename":"Vysvetlenie č.5 docx.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 4 9. Máj 2016 9. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660021/content/481699/download","filename":"Vysvetlenie č.4 docx.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 33 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711946/content/491384/download","filename":"33 Erpos.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 29 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711938/content/491351/download","filename":"29 Ing. Otto Smik.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 20 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711915/content/491262/download","filename":"20 Koľajové a dopravné stavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 21 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711917/content/491296/download","filename":"21 KAM-BET.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 27 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711934/content/491338/download","filename":"27 Kvest.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 30 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711940/content/491354/download","filename":"30 Calmit.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 41 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711988/content/491668/download","filename":"41 Česato.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 22 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711920/content/491306/download","filename":"22 Kameňolomy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 24 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711926/content/491322/download","filename":"24 Dopravex.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 37 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711969/content/491640/download","filename":"37 Železiarne Podbrezova.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 38 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711978/content/491651/download","filename":"38 Juraj Kelecsenyi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 39 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711982/content/491657/download","filename":"39 Tower.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×