Obstarávanie

MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI OĽŠOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Oľšov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
381 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
356 295,00
Zaplatené:
93.51%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Projekt rieši významnú obnovu pre zníženie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Oľšov realizáciou: -Zateplením obvodového plášťa; -Výmenou a zateplením strechy do exteriéru; -Zateplením stropu nad exteriérom; -Zateplení stropu do nevykurovaného suterénu; -Výmenou výplni otvorov; -Zateplení základov obvodových stien pod terénom do hĺbky 1,0 m; -Výmenou vykurovacích plynových gamatiek za kondenzačný plynový kotl, výmena rozvodov kúrenia a vytvorenie podlahového vykurovania; -Výmena existujúceho plynového ohrievača vody za externý závesný zásobník (tepelné čerpadlo); -Navrhované riadene vetranie miestnosti s rekuperáciou tepla; -Výmena rozvodov elektroinštalácii a výmena svietidiel.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 2 356 295,00 Neuvedené EUR 19. Júl 2019 256651

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Proj. dokumentácia 28. Október 2017 28. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657239/download","filename":"1.NP TÚV_24.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657240/download","filename":"1.NP UK_20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657241/download","filename":"E1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657242/download","filename":"E2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657243/download","filename":"E3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657244/download","filename":"E4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657245/download","filename":"E5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657246/download","filename":"E6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657247/download","filename":"projektove hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657248/download","filename":"2.NP UK_21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657249/download","filename":"SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE_22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657250/download","filename":"ST-01 PÔDORYS 1.NP - TVAR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657251/download","filename":"ST-02 PÔDORYS 2.NP - TVAR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657252/download","filename":"ST-03 ŽB DOSKA _D1_ - SPODNÁ VÝSTUŽ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657253/download","filename":"ST-04 ŽB DOSKA _D1_ - HORNÁ VÝSTUŽ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657254/download","filename":"ST-05 MONOL. STĹP _ST1_ - VÝSTUŽ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657255/download","filename":"ST-06 MONOL. TRÁM _MT1_ - VÝSTUŽ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657256/download","filename":"ST-07 MONOL. TRÁM _MT2_ - VÝSTUŽ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657257/download","filename":"T1 SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657258/download","filename":"T2 1NP SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657259/download","filename":"T3 2NP SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657260/download","filename":"T4 KROV SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657261/download","filename":"T5 REZ A SKUTOCNY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657262/download","filename":"T6 1NP buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657263/download","filename":"T7 2NP buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657264/download","filename":"T8 POHLADY SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657265/download","filename":"T9 POHLADY SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657266/download","filename":"T10 ZAKLADY NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657267/download","filename":"T11 1NP NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657268/download","filename":"T12 2NP NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657269/download","filename":"T13 KROV navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657270/download","filename":"T14 PODORYS STRECHY NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657271/download","filename":"T15 REZ A NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657272/download","filename":"T16 REZ B NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657273/download","filename":"T17 POHLADY NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657274/download","filename":"T18 POHLADY NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657275/download","filename":"T19 VYPIS OKIEN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657276/download","filename":"T20 VYPIS VONK DVERI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657277/download","filename":"T21 VYPIS VNUT DVERI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657278/download","filename":"T22 DETAIL ZATEPLENIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657279/download","filename":"T23 DETAIL CHODNIKOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657280/download","filename":"T24 DETAIL PODHLADU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657281/download","filename":"technická správa s prílohou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657282/download","filename":"technicka správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657283/download","filename":"TS UK - KD OĽŠOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657284/download","filename":"TS ZTI - KD OĽŠOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657285/download","filename":"TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895375/content/657286/download","filename":"ZVISLÁ SCHÉMA VODOVODU_25.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897065/content/685939/download","filename":"SP_Oľšov.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Máj 2018 20. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985577/content/745457/download","filename":"Otváranie častí ponúk_Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 28. December 2018 28. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015976/content/898351/download","filename":"Vysvetlenie SP Olsov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 8. November 2017 8. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899445/content/699025/download","filename":"Vysvetlenie_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava 28. December 2018 28. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015975/content/898350/download","filename":"OPRAVA Olsov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava 7. November 2017 7. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898813/content/696342/download","filename":"oznamenie-15724_-_iox.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Júl 2019 25. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049412/content/969308/download","filename":"6_Zapisnica z otvárania ponúk_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049412/content/969309/download","filename":"6_2 Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 23. Júl 2019 23. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048977/content/968484/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 20. Január 2019 20. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019581/content/904297/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 25. Júl 2019 25. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049413/content/969310/download","filename":"7 Zápisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Odkaz na oznámenie VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 26. Október 2017 26. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894386/content/651499/download","filename":"oznamenie-14900_-_wyp.pdf"}]
Súťažné podklady Zadanie 28. Október 2017 28. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895373/content/657183/download","filename":"VV Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895373/content/657184/download","filename":"VV celkovy rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895373/content/657185/download","filename":"VV Osvetlenie .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895373/content/657186/download","filename":"VV Zásuvky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895373/content/657187/download","filename":"Výkaz výmer ÚK+ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895373/content/657188/download","filename":"Výkaz výmer VZT.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 23. Júl 2019 23. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049084/content/968676/download","filename":"37994_Zmluva_o_dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 1 25. Júl 2019 25. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049409/content/969303/download","filename":"CD - Ostatné - Oľšov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049409/content/969304/download","filename":"kriteria olšov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_2 15. November 2017 15. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902063/content/708915/download","filename":"Vysvetlenie_2_profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Január 2019 20. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019580/content/904296/download","filename":"Informacia o vysledku_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2 25. Júl 2019 25. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049410/content/969306/download","filename":"OSTATNE.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. Júl 2019 25. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049408/content/969301/download","filename":"4_1 Zápisnica 1 o vyhodnotení splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049408/content/969302/download","filename":"4_2 Zápisnica 2 o vyhodnotení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Júl 2019 25. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049403/content/969291/download","filename":"Správa o zákazke_obec Olsov.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. December 2017 10. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909985/content/745961/download","filename":"Olsov_otvaranie_casti_ponuk_ostatne.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×