Obstarávanie

Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 009,00
Konečná suma(Bez DPH):
20 009,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia dodávky zemného plynu do odberných miest objednávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 20 009,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2019 256564

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. December 2016 29. December 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. December 2016 5. December 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 28. Jún 2017 28. Jún 2017
Súťažné podklady súťažné podklady 7. November 2016 7. November 2016
Zmluva Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu 20. Jún 2017 20. Jún 2017
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 28. Jún 2017 28. Jún 2017
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 28. Jún 2017 28. Jún 2017
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 22. Jún 2017 22. Jún 2017
Zmluva Zmluva o dodávke plynu - maloodber 28. August 2017 28. August 2017
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 28. Jún 2017 28. Jún 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Marec 2017 7. Marec 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2017/0209-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Jún 2017 22. Jún 2017
Zmluva Zmluva o dodávke plynu - stredný odber 28. August 2017 28. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu 21. Jún 2017 21. Jún 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Jún 2017 22. Jún 2017
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 28. Jún 2017 28. Jún 2017
Správa o zákazke správa o zákazke 22. Jún 2017 22. Jún 2017
Iný dokument k zákazke vysvetlenie informácií 30. November 2016 30. November 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 28. Jún 2017 28. Jún 2017
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 28. Jún 2017 28. Jún 2017
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 28. Jún 2017 28. Jún 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×