Obstarávanie

Rekonštrukcia Zdravotného strediska Tbiliská 6


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
343 679,00
Konečná suma(Bez DPH):
343 679,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215100-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Zdravotného strediska Tbiliská, a to: a) zateplenie fasády s výmenou presklenných stien na požiarnych schodiskách a v hlavnom komunikačnom jadre b) rekonštrukcia vybraných hygienických zariadení povrchové úpravy podláh, stropov a stien, výmena svietidiel, výmena zariaďovacích predmetov. Jednotlivé pavilóny A, B budú realizované postupne samostatne, z prevádzkových dôvodov, pričom pavilón A bude realizovaný v roku 2018 v termíne 07-12/2018 a druhý pavilón B v roku 2019 v termíne 01-05/2019.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STAVOMAL SLOVAKIA s.r .o. 8 343 679,00 Neuvedené EUR 17. Júl 2018 256530

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010041/content/834753/download","filename":"ponuka_DagSlovakia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010041/content/834754/download","filename":"ponuka_DagSlovakia1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010041/content/834755/download","filename":"ponuka_DagSlovakia2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010041/content/834756/download","filename":"ponuka_DagSlovakia3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010041/content/834757/download","filename":"ponuka_DagSlovakia4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010041/content/834758/download","filename":"ponuka_DagSlovakia5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010041/content/834759/download","filename":"ponuka_DagSlovakia6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010041/content/834760/download","filename":"ponuka_DagSlovakia7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010041/content/834761/download","filename":"ponuka_DagSlovakia8.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010033/content/834748/download","filename":"Zc41_231_Stavomal_scan.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie1_SP 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979737/content/718823/download","filename":"vysvetlenie1_SP_ZSTbiliska.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED-formulár 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/964284/content/772585/download","filename":"jed-formular .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010044/content/834762/download","filename":"ponuka_eran.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010044/content/834763/download","filename":"ponuka_eran1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010050/content/834770/download","filename":"ponuka_MakeTechnology.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010050/content/834771/download","filename":"ponuka_MakeTechnology1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010050/content/834772/download","filename":"ponuka_MakeTechnology2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010050/content/834773/download","filename":"ponuka_MakeTechnology3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie2_SP 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979741/content/719161/download","filename":"vysvetlenie2_SP_ZSTbiliska.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010073/content/834785/download","filename":"zapisnica_splneniepodm.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010054/content/834774/download","filename":"ponuka_soar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010054/content/834775/download","filename":"ponuka_soar1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010061/content/834776/download","filename":"ponuka_stavomal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010061/content/834777/download","filename":"ponuka_stavomal1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010061/content/834778/download","filename":"ponuka_stavomal2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010061/content/834779/download","filename":"ponuka_stavomal3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010061/content/834780/download","filename":"ponuka_stavomal4.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/964277/content/772577/download","filename":"SP-Zdravotné stredisko Tbiliská.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010047/content/834764/download","filename":"ponuka_EuroStukonz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010047/content/834765/download","filename":"ponuka_EuroStukonz1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010047/content/834766/download","filename":"ponuka_EuroStukonz2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010047/content/834767/download","filename":"ponuka_EuroStukonz3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010047/content/834768/download","filename":"ponuka_EuroStukonz4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010047/content/834769/download","filename":"ponuka_EuroStukonz5.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010069/content/834783/download","filename":"SpravaOzakazkach_24_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010067/content/834781/download","filename":"ponuka_UnistavTeplicka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010067/content/834782/download","filename":"ponuka_UnistavTeplicka1.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 41/2018 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010029/content/834747/download","filename":"Zc41_231_Stavomal_scan.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010071/content/834784/download","filename":"zapisnica_otvaranie_ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_SP 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975635/content/699424/download","filename":"vysvetlenie_SP_ZSTbiliska.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010037/content/834749/download","filename":"ponuka_conco.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010037/content/834750/download","filename":"ponuka_conco1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010037/content/834751/download","filename":"ponuka_conco2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010037/content/834752/download","filename":"ponuka_conco3.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010075/content/834786/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993123/content/775182/download","filename":"info_vyhodnotenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie3_SP 4. Máj 2018 4. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980312/content/721896/download","filename":"vysvetlenie3_SP_ZSTbiliska.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×