Obstarávanie

Rekonštrukcia – zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Pruské


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Pruské
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
203 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
265 016,00
Zaplatené:
130.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu. Výmena výplňových otvorov, elektroinštalácie, ústredné vykurovanie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných pokladoch a pozostáva z výkazu výmer, projektovej dokumentácie a sprievodnej správy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IZOTECH Group, spol. s r.o. 3 265 016,00 Neuvedené EUR 2. Júl 2019 255976

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Výkonová zábezpeka k Zmluve o dielo 15. Júl 2019 15. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047884/content/966052/download","filename":"Výkonová zábezpeka IZOTECH.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Júl 2018 2. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002393/content/707532/download","filename":" SUTAZNE PODKLADY PRUSKE´.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002393/content/707533/download","filename":"NA´VRH ZMLUVY O DIELO PRUSKE´.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002393/content/707534/download","filename":"c.1_-_projektova_dokumetacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002393/content/707535/download","filename":"c.1.1_-_projektova_dokumetacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002393/content/707536/download","filename":"c.2_-_vykaz_vymer.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042925/content/815243/download","filename":"Info o vy´sledku na profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka IZOTECH Group, spol. s r.o. 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031747/content/829143/download","filename":"JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031747/content/829144/download","filename":"doc03723920180730051829.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica o otváraní ponúk 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039081/content/945780/download","filename":"ZAPISNICA Z OTV. PONÚK,.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039080/content/945778/download","filename":"Zápisnica z vyhodnot.ponúk § 53.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039080/content/945779/download","filename":"Zápisnica z vyhodnot.ponúk po vylúčení ERPOS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. Júl 2019 15. Júl 2019 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk 2. Zápisnice z vyhodnotenia ponúk uchádzača druhého v poradí 17. Júl 2019 17. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048239/content/966811/download","filename":"2. Zápisnice z vyhodnotenia druhého v poradí.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 01/2019 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047095/content/964279/download","filename":"ZoD+rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047095/content/964280/download","filename":"poistenie zodpovednosti za škodu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047095/content/964281/download","filename":"cestne prehlasenie.pdf"}]
Správa o zákazke č.2 - Správa o zákazke 15. Júl 2019 15. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047885/content/966054/download","filename":"2. Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039079/content/945774/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039079/content/945775/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok HYDROS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039079/content/945776/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti ERPOS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039079/content/945777/download","filename":"Zápisnica ZO splnenia pož. § 53.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 20. Júl 2018 20. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011506/content/829142/download","filename":"Vysvetlenie su´tˇazˇny´ch podkladov OcU´ PRUSKE´.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA HYDROS Bánovce , spol. s r.o. 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039267/content/946229/download","filename":"PONUKA HYDROS .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ERPOS, spol. s r.o. 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031764/content/829145/download","filename":"pruske.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×