Obstarávanie

Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v meste Sládkovičovo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sládkovičovo
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 8 x Tv-60 kW / napr. NIBE 8 x TČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=6800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti hĺbku od 80 do 150 m. TČ budú zabezpečovať teplo pre vykurovanie budovu školy. Tepelné čerpadlá budú umiestnené v terajších priestoroch plynovej kotolne. Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044180/content/957853/download","filename":"Odpoved VO_24062019_posun lehoty_ na zaklade ZoV.docx"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047081/content/964046/download","filename":"03_Správa o zakazke - sladkovicovo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výkaz výmer Sladkovičovo stavba 31. Máj 2019 31. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040824/content/949912/download","filename":"VYUŽITIE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE S POUŽITÍM TEPELNÉHO ČERPADLA - Sládkovičovo bez cien.XLSX"}]
Iný dokument k zákazke Projektová dokumentácia Sládkovičovo stavba 31. Máj 2019 31. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040834/content/949903/download","filename":"1_SITUÁCIA DANUBIUS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040834/content/949904/download","filename":"2TECHSCEM_ZŠ_ DANUBIUS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040834/content/949905/download","filename":"B1_TS_ZŠ_SLADKOVI (003).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040834/content/949906/download","filename":"EA Sládkovičovo UK.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmlúva o dielo Sladkovičovo stavba 31. Máj 2019 31. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040823/content/949801/download","filename":"ZoD_Sládkovičovo_geotermalna energia.docx"}]
Súťažné podklady SP_Sladkovičovo_stavba 31. Máj 2019 31. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040821/content/949799/download","filename":"SP_Sladkovičovo_stavba.docx"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie 25062019 25. Jún 2019 25. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044347/content/958226/download","filename":"Odpoved VO na ZoV_25062019.docx"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na Žiadosť o Vysvetlenie 18. Jún 2019 18. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043221/content/956138/download","filename":"Odpoved VO na ZoV.docx"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047078/content/964042/download","filename":"Zrušenie súťaže - uchádzačom.docx"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×