Obstarávanie

Kompostéry pre obec Zbehy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zbehy
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
106 296,00
Konečná suma(Bez DPH):
104 555,00
Zaplatené:
98.36%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39234000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka záhradných kompostérov do domácností v obci Zbehy v celkovom počte 850 ks o objeme do 1 000 l, kategórie 4, informačných letákov v počte 850 ks, zaškolenia personálu a všetkých nákladov spojených s dodávkou vrátane dopravy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGROBOR, s. r. o. 4 104 555,00 Neuvedené EUR 8. Júl 2019 255920

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona 9. Júl 2019 9. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047009/content/963828/download","filename":"20190709 Správa o zákazke § 24 ods. 2 a 3 ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 12. Júl 2019 12. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047529/content/965297/download","filename":"420600_47428171_Ponuka_28227_ostatne.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047529/content/965298/download","filename":"420600_47428171_Ponuka_28227_sprievodka.zip"}]
Iný dokument k zákazke Objednávka 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055072/content/981856/download","filename":"Objednávka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodací list a Protokol o odovzdaní a zaškolení 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055073/content/981857/download","filename":"Dodací list 03002019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055073/content/981858/download","filename":"Protokol o odovzdaní predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055073/content/981860/download","filename":"Protokol o zaškolení zamestnancov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055073/content/981861/download","filename":"Technický list výrobku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055073/content/981862/download","filename":"Montážny návod k výrobku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055073/content/981863/download","filename":"Montány list k výrobku_2 str..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055073/content/981864/download","filename":"Faktúra 030_2019.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk - splnenie požiadaviek 12. Júl 2019 12. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047518/content/965262/download","filename":"20190614 Zápisnica vyhodnotenie Požiadavky na PZ § 53 ZVO_Zbehy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047518/content/965263/download","filename":"Tab. č. 2 - Požiadavky § 53 ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 12. Júl 2019 12. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047532/content/965321/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača a obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047532/content/965322/download","filename":"Kupna_zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047532/content/965323/download","filename":"Naceneny_strukturovany_rozpocet_ceny_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047532/content/965324/download","filename":"Náhľad do zoznamu hospodárkych subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047532/content/965325/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047532/content/965326/download","filename":"Opis_minimalnych_technickych_parametrov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047532/content/965327/download","filename":"Sprievodný list Ponti-M .s.ro..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047532/content/965328/download","filename":"Technicky_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047532/content/965329/download","filename":"Vyhlasenia_uchadzaca.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov a výzvy na predkladanie ponúk podľa § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 17. Máj 2019 17. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039006/content/945733/download","filename":"20190517 Vysvetlenie a doplnenie SP a výzvy č. 1 všetkým záujemcom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 12. Júl 2019 12. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047531/content/965318/download","filename":"420600_36851264_Ponuka_28073_ostatne.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047531/content/965319/download","filename":"420600_36851264_Ponuka_28073_sprievodka.zip"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044240/content/958029/download","filename":"20190624 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 12. Júl 2019 12. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047533/content/965341/download","filename":"1. titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047533/content/965342/download","filename":"2. Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047533/content/965344/download","filename":"3. identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047533/content/965347/download","filename":"4. Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047533/content/965348/download","filename":"5. čestné prehlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047533/content/965351/download","filename":"6. čestné prehlásenie o zákaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047533/content/965356/download","filename":"7. návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047533/content/965357/download","filename":"8. Špecifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047533/content/965359/download","filename":"9. návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047533/content/965360/download","filename":"10. nacenený rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047533/content/965361/download","filename":"11. vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047533/content/965362/download","filename":"Sprievodný list JRK Slovensko s.r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Júl 2019 12. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047517/content/965261/download","filename":"20190527 Zápisnica otvárania ponúk § 52 ZVO.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk - návrh na plnenie kritérií 12. Júl 2019 12. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047520/content/965267/download","filename":"20180624 Zápisnica vyhodnotenie Kritériá § 53 ZVO_Zbehy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047520/content/965269/download","filename":"Tab. č. 3 - Kritériá (Cena + Lehota plnenia).pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Júl 2019 12. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047513/content/965256/download","filename":"20190612 Zápisnica SPÚ § 40 ods.12 ZVO_Zbehy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047513/content/965265/download","filename":"Tab. č. 1 SPÚ § 40 ZVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva - Kompostéry pre obec Zbehy 9. Júl 2019 9. Júl 2019 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Máj 2019 7. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037768/content/943379/download","filename":"20190503 SP_Obstaranie komspostérov Zbehy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037768/content/943381/download","filename":"20190503 SP_Obstaranie komspostérov Zbehy.docx"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Kompostéry pre obec Zbehy 7. Máj 2019 7. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037771/content/943384/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037771/content/943385/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 420600.pdf 17. Máj 2019 17. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039005/content/945641/download","filename":"Odpovede na otázky VO 420600.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×