Obstarávanie

Taška na výstroj


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
143 959,00
Konečná suma(Bez DPH):
143 959,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
18931000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Taška na výstroj je určená na prenos výstrojných súčiastok pre profesionálnych vojakov v rámci vykonávania služobnej činnosti a pri presunoch. Taška sa skladá z obdĺžnikového dna, bočných dielov, stredového dielu, vnútorného vrecka a nosných popruhov.

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
21. Máj 2019
Vestník:
100/2019
Predpoklad uzatvorenia v:
5. Júl 2019
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
143 960,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
ARMA, s.r.o.
IČO:
34119027

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4 zapísal do registra dizajnov dizajn 27346. Dizajn 27346 zapísaný dňa 24.7.2007 a sprístupnený dňa 24.7.2007 pod názvom Výstrojné súčiastky pre ASR - taška na výstroj. Taška na výstroj je zavedená súčiastka a uvedená vo výstrojných normách v zmysle platného Odborného nariadenia riaditeľa Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu MO SR a je totožná so zapísaným dizajnom č. 27346. Obstaranie tašiek na výstroj postupom priameho rokovacieho konania je jediný možný spôsob ako zabezpečiť identitu obstarávanej súčiastky v súlade so zavedenými súčiastkami do používania rezortu Ministerstva obrany SR.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ARMA, s.r.o. 1 143 959,00 Neuvedené EUR 26. Jún 2019 255919

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponuky 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046438/content/962775/download","filename":"Zápisnica z otvaranie_ponuky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení v CRZ KZ č. 2019/229 8. Júl 2019 8. Júl 2019 []
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046444/content/962783/download","filename":"Cenová ponuka.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponuky 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046442/content/962781/download","filename":"Zápisnica z otvarania a vyhodnotenia ponuky.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046445/content/962785/download","filename":"SPRÁVA o zákazke - § 24 taška na výstroj.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×