Obstarávanie

Didaktická technika


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Jelenec
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
25 928,00
Konečná suma(Bez DPH):
25 928,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31700000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka didaktickej techniky pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Daffer spol. s r.o. 2 25 928,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2019 255917

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017627/content/901464/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017627/content/901467/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017627/content/901468/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009779/content/885104/download","filename":"Súťažné podklady EVO podlimit tovary DT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 1 6. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911481/download","filename":"KZ Daffer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911482/download","filename":"Príloha č.1 ID Daffer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911483/download","filename":"Príloha č.2 Vyhlasenie o suhlase Daffer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911484/download","filename":"Príloha č.3 Vyhlasenie konflikt zaujmov Daffer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911485/download","filename":"Príloha č.5_Daffer_Návrh na pln.kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911486/download","filename":"Príloha č.6_Daffer_Potvrd. o parametroch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911487/download","filename":"Sprievodný list Daffer spol. s r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017641/content/901481/download","filename":"Oznámenie 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017641/content/901482/download","filename":"Oznámenie 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023856/content/911505/download","filename":"Sprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 2 6. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911493/download","filename":"KZ Helago_Obec Jelenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911494/download","filename":"Príloha č.1_ID Helago.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911495/download","filename":"Príloha č.2_Helago_Vyhl. o suhlase s podm..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911496/download","filename":"Príloha č.3_Helago_ČV Konflikt zaujmov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911497/download","filename":"Príloha č.5 Helago_Navrh na pln.kriterii_Obec Jelenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911498/download","filename":"Priloha č.6_Helago_Parametre ponuk.tovarov Obec Jelenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911499/download","filename":"Sprievodný list HELAGO-SK s r.o..pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 6. Február 2019 25. Február 2019 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×