Obstarávanie

Didaktická technika


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Jelenec
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
25 928,00
Konečná suma(Bez DPH):
25 928,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31700000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka didaktickej techniky pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Daffer spol. s r.o. 2 25 928,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2019 255917

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017627/content/901464/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017627/content/901467/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017627/content/901468/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009779/content/885104/download","filename":"Súťažné podklady EVO podlimit tovary DT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 1 6. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911481/download","filename":"KZ Daffer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911482/download","filename":"Príloha č.1 ID Daffer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911483/download","filename":"Príloha č.2 Vyhlasenie o suhlase Daffer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911484/download","filename":"Príloha č.3 Vyhlasenie konflikt zaujmov Daffer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911485/download","filename":"Príloha č.5_Daffer_Návrh na pln.kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911486/download","filename":"Príloha č.6_Daffer_Potvrd. o parametroch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023849/content/911487/download","filename":"Sprievodný list Daffer spol. s r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017641/content/901481/download","filename":"Oznámenie 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017641/content/901482/download","filename":"Oznámenie 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023856/content/911505/download","filename":"Sprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 2 6. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911493/download","filename":"KZ Helago_Obec Jelenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911494/download","filename":"Príloha č.1_ID Helago.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911495/download","filename":"Príloha č.2_Helago_Vyhl. o suhlase s podm..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911496/download","filename":"Príloha č.3_Helago_ČV Konflikt zaujmov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911497/download","filename":"Príloha č.5 Helago_Navrh na pln.kriterii_Obec Jelenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911498/download","filename":"Priloha č.6_Helago_Parametre ponuk.tovarov Obec Jelenec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023855/content/911499/download","filename":"Sprievodný list HELAGO-SK s r.o..pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 6. Február 2019 25. Február 2019 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×