Obstarávanie

Rekonštrukcia interného pavilónu - stavebné úpravy II.NP - oddelenie radiačnej onkológie FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
365 152,00
Konečná suma(Bez DPH):
365 152,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215140-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Rekonštrukcia interného pavilónu - stavebné úpravy II. NP - oddelenie radiačnej onkológie FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorá je v prílohe č. 6 týchto súťažných podkladov a v nej popísanej stavebno-technickej dokumentácie. Stavebné úpravy interného pavilónu sa budú prevádzať len na II. NP. Na II. NP sa prevedú stavebné úpravy lôžkového oddelenia radiačnej onkológie v ľavej časti a v pravej časti sú spoločenské priestory pre pacientov a pracovne lekárov. Budova, v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Chemkostav, a.s. 4 365 152,00 Neuvedené EUR 24. Jún 2019 255898

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 25. Apríl 2019 25. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035659/content/939508/download","filename":"vysvetlenie č.1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Máj 2019 27. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040188/content/948422/download","filename":"interne II.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Júl 2019 1. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045566/content/961015/download","filename":"interne II.NP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Apríl 2019 12. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936140/download","filename":"SP interne II. NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936141/download","filename":"Príloha č. 1 SP.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936142/download","filename":"Príloha č. 2 SP.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936143/download","filename":"Príloha č. 3 SP.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936144/download","filename":"Príloha č. 4 SP.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936145/download","filename":"Príloha č. 5 SP.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936146/download","filename":"Príloha č. 7 SP.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936147/download","filename":"Príloha č. 5 ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936148/download","filename":"Príloha č. 4 ZoD.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936149/download","filename":"ASR.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936151/download","filename":"EO.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936152/download","filename":"MP.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936153/download","filename":"PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936154/download","filename":"Slaboprud.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936156/download","filename":"VZT.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936157/download","filename":"ZTI.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936166/download","filename":"ÚK.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936167/download","filename":"ASR - výkaz výmer.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936168/download","filename":"EO - R-2.1-výkaz-výmer.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936169/download","filename":"EO - výkaz výmer.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936170/download","filename":"MP - Výkaz výmer.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936172/download","filename":"SL - výkaz výmer.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936173/download","filename":"ÚK - výkaz výmer.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936174/download","filename":"VZT - výkaz výmer.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033917/content/936175/download","filename":"ZTI - výkaz výmer.zip"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Júl 2019 1. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045565/content/961014/download","filename":"otv.interne II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2019 2. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045880/content/961757/download","filename":"PEhAES ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2019 2. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045877/content/961751/download","filename":"Chemkostav ponuka.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047225/content/964533/download","filename":"interne II.NP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2019 2. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045876/content/961750/download","filename":"DAG ponuka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia PU 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047224/content/964532/download","filename":"interne II.NP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 1. Júl 2019 1. Júl 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2019 2. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045879/content/961752/download","filename":"IBEG ponuka.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×