Obstarávanie

Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 603 042,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 603 042,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest objednávateľa, ktorými sú jednotlivé Strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD), Strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR), Investičné odbory (ďalej len IO) a sídlo verejného obstarávateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len GR). Zoznam odberných miest je uvedený v prílohe č. 2 k časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 1 603 042,00 Neuvedené EUR 24. Jún 2019 255815

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Jún 2019 25. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044391/content/958320/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Máj 2019 7. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037726/content/943308/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Marec 2019 21. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030055/content/928445/download","filename":"00 SP Dodavka zemneho plynu a suvisiacich sluzieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030055/content/928446/download","filename":"01 Príloha č 1 k časti A 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030055/content/928448/download","filename":"02 Príloha č. 2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030055/content/928449/download","filename":"03 Príloha č. 1 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030055/content/928450/download","filename":"04 Príloha č. 1 k časti B.2 a k časti B.3 Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030055/content/928451/download","filename":"05 Príloha č. 2 k zmluve - Zoznam odberných miest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030055/content/928452/download","filename":"06 Príloha č. 3 k zmluve Poverené osoby za NDS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030055/content/928453/download","filename":"07 Príloha č. 4 k zmluve - Zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030055/content/928454/download","filename":"08 Príloha č. 5 k časti B3 Osobitné povinnosti pre OM.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu 25. Jún 2019 25. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044547/content/958584/download","filename":"ZM_2019_0195_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií č. 1 5. Apríl 2019 5. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032754/content/933914/download","filename":"Vysv_inf_nepodp..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×