Obstarávanie

Nákup a servis skiagrafického prístroja.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
160 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
160 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka pohyblivého plnoautomatického digitálneho skiagrafického prístroja, demontáž a ekologická likvidácia pôvodného prístroja, servis.

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
30. Máj 2019
Vestník:
107/2019
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
160 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
MEDIXRAY, s.r.o.
IČO:
34109188

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 115 písm. b) v postupe podľa § 112 až 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,

Vysvetlenie:

V postupe podľa § 112 až 114 ZVO zverejnenom vo vestníku UVO č. 93/2019 dňa 10.05.2019 pod zn. 12450 - WYT nebola predložená ani jedna ponuka.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 1 160 000,00 Neuvedené EUR 20. Jún 2019 255423

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica z rokovania 26. Jún 2019 26. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044858/content/959043/download","filename":"Zapisnica_z_PRK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044858/content/959044/download","filename":"Prezencka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044858/content/959045/download","filename":"zoznam_hospodarskych_subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044858/content/959046/download","filename":"Navrh uchadzaca na splnenie predmetu zakazky.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Jún 2019 25. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044373/content/958261/download","filename":"Oznamenie § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní servisných služieb 25. Jún 2019 25. Jún 2019 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Jún 2019 25. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044404/content/958345/download","filename":"Sprava o zakazke 2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×