Obstarávanie

Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
National Development Fund II., a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
78 870 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
78 870 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66000000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OTP Bank Slovensko, a.s. 1 78 870 000,00 Neuvedené EUR 7. Jún 2019 255338

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 12. Jún 2018 12. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995748/content/783152/download","filename":"SIH_PRSL_EE_Oznámenie o predĺžení LVP_profil.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044147/content/957779/download","filename":"SIH_PRSL_EE_Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044147/content/957781/download","filename":"SIH_PRSL_EE_Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha 9_Opis finančného nástroja_EE bytové domy 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872738/content/558597/download","filename":"Priloha 9_Financny nastroj_EE bytove domy_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informatívny dokument 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872734/content/558590/download","filename":"Informativny dokument_EE bytove domy_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v informatívnom dokumente k fáze č . 1 súťažného dialógu (1-4) 20. November 2017 20. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903017/content/712841/download","filename":"SIH_PRSL_EE_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1-4_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044166/content/957827/download","filename":"Ponuka_cast OSTATNE_OTP Banka_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044166/content/957828/download","filename":"Ponuka_cast KRITERIA_OTP Banka_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha 10_Hodnotiace kritériá_EE bytové domy 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872740/content/558598/download","filename":"Priloha 10_Hodnotiace Kriteria_EE bytove domy_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha 12_Podmienky účasti_EE bytové domy 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872742/content/558601/download","filename":"Priloha 12_Podmienky ucasti vo VO_EE bytove domy_profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006561/content/870822/download","filename":"SIH_PRSL_EE_12_Informácia podľa § 52_Kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Júl 2018 2. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002238/content/707026/download","filename":"SIH_PRSL_EE_12_Informácia podľa § 52_Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v informatívnom dokumente k fáze č . 1 súťažného dialógu (5-65) 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904176/content/720743/download","filename":"SIH_PRSL_EE_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_5-65_profil.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044161/content/957821/download","filename":"SIH_PRSL_EE_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044161/content/957823/download","filename":"SIH_PRSL_EE_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie Návrhov riešení 15. November 2017 15. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901772/content/707570/download","filename":"SIH_PRSL_EE_Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie Návrho riešení_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnice z úvodného stretnutia_Kick off meeting 15. November 2017 15. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901691/content/707217/download","filename":"SIH_PRSL_EE_U1_Zápisnica z kick-off meetingu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901691/content/707218/download","filename":"SIH_PRSL_EE_U2_Zápisnica z kick-off meetingu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901691/content/707219/download","filename":"SIH_PRSL_EE_U3_Zápisnica z kick-off meetingu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901691/content/707220/download","filename":"SIH_PRSL_EE_U4_Zápisnica z kick-off meetingu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901691/content/707221/download","filename":"SIH_PRSL_EE_U5_Zápisnica z kick-off meetingu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901691/content/707222/download","filename":"SIH_PRSL_EE_Príloha č. 1_harmonogram.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. September 2018 17. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033621/content/886591/download","filename":"SIH_PRSL_EE_22_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnice z osobného rokovania (č. 2)_ 2. fáza dialógu 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993660/content/776920/download","filename":"SIH_PRSL_EE_U1_Zápisnica z osobného rokovania (2)_2. fáza SD_01-06-2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993660/content/776921/download","filename":"SIH_PRSL_EE_U2_Zápisnica z osobného rokovania (2)_2. fáza SD_30-05-2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Záverečný informatívny dokument súťažného dialógu 12. Jún 2018 12. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995746/content/783144/download","filename":"SIH_PRSL_EE_ZID_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995746/content/783145/download","filename":"SIH_PRSL_EE_ZID_Cast B_Opis nastroja_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995746/content/783146/download","filename":"SIH_PRSL_EE_ZID_Cast C_Zmluva_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995746/content/783147/download","filename":"SIH_PRSL_EE_ZID_Priloha 4_Kriteria ceny_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995746/content/783148/download","filename":"SIH_PRSL_EE_ZID_Priloha 5_Kriteria kvality_profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044151/content/957786/download","filename":"SIH_PRSL_EE_Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044143/content/957776/download","filename":"SIH_PRSL_EE_23_Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnice z osobného rokovania_2. fáza dialógu 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987381/content/757421/download","filename":"SIH_PRSL_EE_U1_Zápisnica z osobného rokovania_2. fáza SD_27-04-2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987381/content/757422/download","filename":"SIH_PRSL_EE_U2_Zápisnica z osobného rokovania_2. fáza SD_30-04-2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnice z osobného rokovania_1. fáza dialógu 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957093/content/743531/download","filename":"SIH_PRSL_EE_U1_Zápisnica z osobného rokovania_1. fáza SD_01-03-2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957093/content/743532/download","filename":"SIH_PRSL_EE_U2_Zápisnica z osobného rokovania_1. fáza SD_07-03-2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957093/content/743533/download","filename":"SIH_PRSL_EE_U3_Zápisnica z osobného rokovania _1. fáza SD_28-02-2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957093/content/743534/download","filename":"SIH_PRSL_EE_Priloha_c._1_harmonogram 032018.pdf"}]
Zmluva Zmluva o úvere s rozdelením portfóliového rizika 14. Jún 2019 14. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042825/content/955352/download","filename":"PRSL_EE_OTP_Zmluva_na profil 18042019.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica žiadosti o účasť 23. November 2018 9. Január 2019 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×