Obstarávanie

Internetové pripojenie, dátové služby, hlasové služby pevných liniek


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
155 438,04
Konečná suma(Bez DPH):
59 287,50
Zaplatené:
38.14%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72400000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
mesiac
Množstvo:
48.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Za podstatné porušenie povinností zo strany Dodávateľa z hľadiska technického zabezpečenia a technickej špecifikácie predmetu zmluvy sa považuje :, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3/ 1. nedodržanie bodov 1/ 2. a.   a   1/ 2. b., Hodnota / charakteristika: - nedodržanie rýchlosti a spôsobu pripojenia.; Technické vlastnosti: 3/ 2. nedodržanie bodov 1/ b., 1/ 4., 2/ 11. a 2/ 14., Hodnota / charakteristika: - nezabezpečenie zmluvnej technickej podpory a dostupnosti služby.; Technické vlastnosti: 3/ 3. nedodržanie bodu 14. Osobitných požiadaviek na plnenie, Hodnota / charakteristika: - omeškanie poskytnutia Plnenia zmluvy, prekročenie termínu kompletného zriadenia a sprevádzkovania požadovaných služieb.; Technické vlastnosti: 3/ 4. nestabilita poskytovaných služieb, Hodnota / charakteristika: - opakované výpadky poskytovaných služieb.

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SWAN, a.s. 2 71 145,00 20% EUR 12. Jún 2019 254599

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×