Obstarávanie

Univerzálny traktor s príslušenstvom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
766 666,00
Konečná suma(Bez DPH):
766 666,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16700000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorov s príslušenstvom v množstve 8 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MB SERVIS, s.r.o. 2 766 666,00 Neuvedené EUR 15. Máj 2019 254491

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zmluva Zmluva 20. Máj 2019 20. Máj 2019
Iný dokument k zákazke Oznámenie k súťažným podkladom 12. Apríl 2019 12. Apríl 2019
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 419722.pdf 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie Súťažných podkladov 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Marec 2019 14. Marec 2019
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 20. Máj 2019 20. Máj 2019
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. Máj 2019 20. Máj 2019
Ponuky uchádzačov Uchádzač 2 21. Máj 2019 21. Máj 2019
Ponuky uchádzačov Uchádzač 1 21. Máj 2019 21. Máj 2019
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Jún 2019 14. Jún 2019
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 20. Máj 2019 20. Máj 2019
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 27. Marec 2019 27. Marec 2019
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Máj 2019 20. Máj 2019
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Máj 2019 20. Máj 2019
Stanovisko k Žiadosti o nápravu Vybavenie Žiadosti o nápravu 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×