Obstarávanie

Univerzálny traktor s príslušenstvom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
766 666,00
Konečná suma(Bez DPH):
766 666,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16700000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorov s príslušenstvom v množstve 8 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MB SERVIS, s.r.o. 2 766 666,00 Neuvedené EUR 15. Máj 2019 254491

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039185/content/946059/download","filename":"06-1000_06VS_2019.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie k súťažným podkladom 12. Apríl 2019 12. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034019/content/936365/download","filename":"uchádzači.oznam.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 419722.pdf 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032007/content/932149/download","filename":"Odpovede na otázky VO 419722.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie Súťažných podkladov 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032009/content/932153/download","filename":"uchádzači.vysv_ SP1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Marec 2019 14. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029253/content/926788/download","filename":"SP Univerzálny traktor 2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029253/content/926793/download","filename":"Návrh KZ.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029253/content/926794/download","filename":"Príloha č. 1 SP - Technická špecifikácia.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029253/content/926795/download","filename":"Príloha č. 2 SP - Zoznam dodávok tovaru.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029253/content/926796/download","filename":"Príloha č. 3 SP - Navrh na plnenie kriteria.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029253/content/926798/download","filename":"JED formular 2019.rtf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039177/content/946014/download","filename":"Zápisnica po aukcii.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. Máj 2019 20. Máj 2019 []
Ponuky uchádzačov Uchádzač 2 21. Máj 2019 21. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039463/content/946698/download","filename":"MBservis_KZ_ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač 1 21. Máj 2019 21. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039460/content/946695/download","filename":"Kobit_KZ_ponuka.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Jún 2019 14. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042783/content/955275/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032008/content/932152/download","filename":"Oprava SP Univerzálny traktor 2019.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039168/content/946012/download","filename":"Zápisnica z vyhod.podm.účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 27. Marec 2019 27. Marec 2019 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039176/content/946013/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039187/content/946063/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Stanovisko k Žiadosti o nápravu Vybavenie Žiadosti o nápravu 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032002/content/932140/download","filename":"Vybavenie ŽoN.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×