Obstarávanie

Nemocnica Rázsochy – búracie práce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
17 503 746,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 697 184,00
Zaplatené:
61.11%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú búracie práce a odstránenie vybraných častí stavebných objektov nedokončenej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy vrátane prípravy projektovej dokumentácie a s tým súvisiaca inžinierska činnosť.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 10 697 184,00 Neuvedené EUR 16. Máj 2019 254299

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Vysvetlenie SP č. 4 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953100/content/725248/download","filename":"Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č.4.pdf"}]
Súťažné podklady Oznámenie VO o úprave SP, o predĺžení lehoty na predkladanie a otváranie ponúk 5. Marec 2018 5. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950991/content/712757/download","filename":"Oznámenie VO o úprave SP, o predĺžení lehoty na predkladanie a otváranie ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950176/content/706344/download","filename":"vysvetlenie č 3.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie SP č. 1 22. Február 2018 22. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947337/content/689132/download","filename":"Oznámenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947337/content/689133/download","filename":"Geologická správa 1.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie SP č. 2 28. Február 2018 28. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949567/content/702084/download","filename":"Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č.2.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 9 - Statický posudok vrátane projektovej dokumentácie 2. Február 2018 2. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748500/download","filename":"ZP 35-2017 Prilohy 01 LV \u0026 KM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748501/download","filename":"ZP 35-2017 Prilohy 02 Foto.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748502/download","filename":"ZP 35-2017 Prilohy 03 Protokoly skusok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748503/download","filename":"ZP 35-2017 Prilohy 04 Rozhodnutia uradov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748504/download","filename":"ZP 35-2017 Prilohy 05 Projekty A4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748505/download","filename":"výkresy1-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748506/download","filename":"výkresy11-20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748507/download","filename":"výkresy21-30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748508/download","filename":"výkresy31-40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748509/download","filename":"výkresy41-50.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748510/download","filename":"výkresy51-60.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748511/download","filename":"výkresy61-70.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748512/download","filename":"výkresy71-80.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748513/download","filename":"výkresy81-90.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748514/download","filename":"výkresy91-100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748515/download","filename":"výkresy101-113.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940210/content/748516/download","filename":"Stavby UN BA Razsochy (ZP 35-2017).pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie SP č. 5 12. Marec 2018 12. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953512/content/727540/download","filename":"Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č.5.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Február 2018 2. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940196/content/748411/download","filename":"Súťažné podklady Nemocnica Rázsochy - búracie práce_v zmysle oznámenia zo dňa 5.3.2018.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037899/content/836412/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku po opakovanom vyhodnotení ponúk 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013831/content/893378/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Marec 2018 15. Marec 2018 []
Súťažné podklady Príloha č. 5 - Návrh Zmluvy o dielo 2. Február 2018 2. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940209/content/748452/download","filename":"ZoD_po zapracovaní zmien.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. August 2018 6. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018719/content/805699/download","filename":"20180807_ VO BUR Oznámenie KRITERIA.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 10 SP - Výkaz výmer 2. Február 2018 2. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940208/content/748446/download","filename":"Vy´kaz vy´mer.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×