Obstarávanie

Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 920 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 920 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50222000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽOS Vrútky a.s. 2 2 240 000,00 Neuvedené EUR 24. Máj 2019 254111
ŽOS Trnava, a. s. 1 3 680 000,00 Neuvedené EUR 30. Apríl 2019 254110

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia plnenia podmienok účasti 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040959/content/950111/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia plnenie podmienok účasti..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040958/content/950110/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600004016/VS/2019 3. Jún 2019 3. Jún 2019 []
Iný dokument k zákazke Úprava súťažných podkladov zo 14.12.2018 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013400/content/892350/download","filename":"Úprava súťažných podkladov profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 418193.pdf 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013398/content/892347/download","filename":"Odpovede na otázky VO 418193.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Revidovane znenie SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV časti B 3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY v znení vykonaných zmien do 14.12.2018 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013410/content/892363/download","filename":"Revidovaná časť B 3 súťažných podkladov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012129/content/890078/download","filename":"Stanovisko k žiadosti o nápravu opoveď do profilu .pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 20. November 2018 20. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008514/content/882881/download","filename":"Súťažné podklady Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 2. časť Opravy vložených vozňov radu 063 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040962/content/950116/download","filename":"Ponuka 1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040962/content/950117/download","filename":"Ponuka 2. časť - oprávnenie DU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040962/content/950118/download","filename":"Ponuka 3. časť - Oprávnenia DU - zváranie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040962/content/950119/download","filename":"Ponuka 2. časť - oprávnenie DU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040962/content/950120/download","filename":"Ponuka 4. časť . Oprávnenia DU -nedeštruktívne skúšanie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 1. časť Opravy osobných vozňov radu Bdt 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040961/content/950113/download","filename":"Ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040961/content/950114/download","filename":"Ponuka 2. časť (JED, rer., čestné prehlásenia).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040961/content/950115/download","filename":"Ponuka 3. časť (cenová kalkulácia a opravnenia DU).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Máj 2019 6. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037504/content/942861/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 2. časť Opravy vložených vozňov radu 063 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040963/content/950121/download","filename":"nabidka_063_CZLOKO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600004012/VS/2019 na opravy osobných vozňov radu Bdt 6. Máj 2019 6. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037499/content/942855/download","filename":"Porvrdenie o zverejení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040960/content/950112/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk záverečná .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2018/S 223-511392 z 20.11.2018 20. November 2018 20. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008490/content/882873/download","filename":"2018-OJS223-511392-sk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×