Obstarávanie

Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
477 573,00
Konečná suma(Bez DPH):
458 470,00
Zaplatené:
95.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavebné úpravy s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt deti, obnova a celková estetizácia školského zariadenia. Stavebné úpravy pozostávajú zo: zateplenia obvodového plášťa a sokla, zateplenia strechy, zateplenia stien a stropov vykurovaných priestorov od nevykurovaných, výmeny okien a dverí za plastové s mikroventilačnou štrbinou, výmeny klampiarskych výrobkov (oplechovanie vonkajších parapetov okien a atiky), opravy betónových vstupných schodíkov, očistenia a natretia oceľových prvkov- okenné mreže, vetracie žalúzie, rohože na obuv, montáž nového oceľového rebríka, zhotovenia bezbariérového vstupu do pavilónu B. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 3 458 470,00 Neuvedené EUR 24. Máj 2019 253793

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke VYSVETLENIE/DOPLNENIE SP č. 1 21. Júl 2017 21. Júl 2017
Iný dokument k zákazke DOPLNENIE SP_elektronizácia 23. Október 2018 23. Október 2018
Zmluva Zmluva o dielo 28. Máj 2019 28. Máj 2019
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. December 2017 29. December 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Jún 2017 28. Jún 2017
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave - elektronizácia 23. Október 2018 23. Október 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. December 2017 5. December 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. August 2017 1. August 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×