Obstarávanie

Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Kráľová pri Senci
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
39162200-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je "Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci". Zákazka sa neobstaráva ako celok, ale z dôvodu, že predmet zákazky je zmiešaný, t.j. skladá sa ako z dodávok mobiliáru, dodávok didaktických pomôcok, dodávok IKT, tak aj knižných súborov., Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 4 časti, a to: 1.Dodávka výpočtovej technicky a softvéru 2.Dodávka nábytku pre učebne a knižnicu 3.Dodávka knižničných fondov pre knižnicu 4.Dodávka didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej učebne a polytechnickej učebne Verejný obstarávateľ rozdeľuje predmet zákazky na 4 časti s tým, že umožňuje uchádzačom predložiť ponuku na akúkoľvek časť, na viacej častí alebo na všetky časti, ak uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať predmetné dodávky. Predmet zákazky je detailnejšie opísaný v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke JED_espd-request_XML 8. Február 2019 8. Február 2019
Súťažné podklady Súťažné podklady + prílohy 8. Február 2019 8. Február 2019
Súťažné podklady Funkčný "Dotazník uchádzača" (02) 12. Február 2019 12. Február 2019
Iný dokument k zákazke Zrušenie verejného obstarávania 10. Máj 2019 10. Máj 2019
Jednotný európsky dokument - výzva Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci 14. Február 2019 14. Február 2019
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Marec 2019 18. Marec 2019
Súťažné podklady Súťažné podklady - tlačiteľné 20. Február 2019 20. Február 2019
Zápisnica Zápisnica 21. Február 2019 21. Február 2019
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 419420.pdf 14. Február 2019 20. Február 2019

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×