Obstarávanie

Chromatografické kolóny


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 318,80
Konečná suma(Bez DPH):
5 082,50
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33140000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
bal
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Chromatografické kolóny umožňujú separáciu veľkého množstva proteínov s optimalizovaným rozlíšením protilátok.; Vhodné na detekciu a separáciu protilátkových dimérov, monomérov a agregátov v príprave monoklonálnych protilátok.; Chromatografické kolóny sa používajú na charakterizáciu proteínov, vrátane agregovanej analýzy protilátok, analýzy homogenity veľkosti membránových proteínov a interakcie proteín-proteín.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: materiál, Hodnota / charakteristika: kolóna z borosilikátového skla, polyéteréterketón (PEEK), polypropylén (PP), etylén propyléndiénový monomér (EPDM) a perfluór-kaučuk (PFR), polyetylénový filter; Technické vlastnosti: obmedzenie látok v používaní, Hodnota / charakteristika: oxidačné činidlá, nefiltrované vzorky a eluenty; Technické vlastnosti: chemická stabilita (telo kolóny), Hodnota / charakteristika: odolná voči väčšine roztokov používaných v kvapalinovej chromatografii okrem uhľovodíkov, aromatických rozpúšťadiel a chlórovaných uhľovodíkov; Technické vlastnosti: chemická stabilita, Hodnota / charakteristika: všetky bežne používané vodné tlmivé roztoky (pH 3 – 12), močovina (až 8 M), iónové a neiónové detergenty (napr. 1 % SDS),; Technické vlastnosti: chemická stabilita, Hodnota / charakteristika: guanidín hydrochlorid (do 6 M), kyselina octová (do 1 M), metanol (do 10 %), izopropanol (do 5 %), ditiotreitol (DTT) (do 5 mM), hydroxid sodný (do 0,5 M); Technické vlastnosti: prípustné čistenie a dezinfekcia, Hodnota / charakteristika: acetonitril (do 30 %), hydroxid sodný (do 1 M), etanol (do 70 %), metanol (do 70 %), izopropanol (do 30 %), kyselina chlorovod. (do 0,1 M), kyselina trifluóroctová (do 1 %), kyselina mravčia (do 70 %); Technické vlastnosti: maximálny prevádzkový prietok (ml/min.), Hodnota / charakteristika: 0,75 voda pri laboratórnej teplote, 0,35 20 % etanol, alebo 10 % glycerol pri laboratórnej teplote; 0,35 voda pri nízkej teplote; 0,17 20 % etanol, alebo 10 % glycerol pri nízkej teplote; Technické vlastnosti: matrica, Hodnota / charakteristika: agaróza – dextrán kompozit; Technické vlastnosti: špecifikáciu spĺňa napríklad, Hodnota / charakteristika: Chromatografická kolóna GE Healthcare Superdex® 75 Increase 5/150 GL, 29-1487-22

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: rozsah frakcií (globulárne proteíny), Jednotka: Da, Minimum: 3000, Maximum: 70000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: limit vylučovania (globulárne proteíny), Jednotka: Da, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ~ 1 × 10 na 5-tu; Technické vlastnosti: odporúčaný prevádzkový prietok, Jednotka: ml/min., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,45; Technické vlastnosti: typický pokles tlaku na lôžku, Jednotka: MPa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,0; Technické vlastnosti: objem lôžka, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ~3; Technické vlastnosti: dĺžka stĺpca, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: vnútorný priemer stĺpca, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: objem vzorky, Jednotka: µl, Minimum: 4, Maximum: 50, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: veľkosť častíc, Jednotka: µm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: pH stabilita pri čistení na mieste, Jednotka: pH, Minimum: 1, Maximum: 14, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: pH stabilita - funkčná, Jednotka: pH, Minimum: 3, Maximum: 12, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: podmienky skladovania (20% etanol), Jednotka: °C, Minimum: 4, Maximum: 30, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 6 099,00 20% EUR 10. Máj 2019 252964

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×