Obstarávanie

Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
669 193,00
Konečná suma(Bez DPH):
669 193,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50221000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie hlavných opráv a neplánových opráv hnacích koľajových vozidiel rady 362 zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR - Objednávky za I. Q 2019.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽOS Vrútky a.s. 4 669 193,00 Neuvedené EUR 7. Marec 2019 252653

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Všeobecné kvalifikačné podmienky pre zaradenie záujemcov do kvalifikačného systému 2. Jún 2014 2. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554790/content/198897/download","filename":"Vseobecne_kvalifikacne_podmienky-28-5-2014-fin.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554899/content/199017/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 27. December 2014 27. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554806/content/198911/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Bc - § 44 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554806/content/198912/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk WRRm - § 44.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1 v znení prvej zmeny všeobecných kvalifikačných podmienok pre zaradenie záujemcov do kvalifikačného systému 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554893/content/199089/download","filename":"P1_VKP_1-zmena.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -§ 44 , HDV r 163 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554839/content/198924/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 HDV r163.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - otváranie ponúk časť kritéria 861 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554836/content/198991/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods. 1 - kritéria 861.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Infomácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 - Kritéria - 381 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554884/content/199016/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods 1- Kritéria Oprava ŽDV 381.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 - ostatné - Oprava ŽDV 381 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554875/content/199045/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods 1- Ostatné - Oprava ŽDV 381.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o plnení povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona - Oprava 381 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629106/content/481233/download","filename":"Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona - Oprava ŽDV 381.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona- Ostatné EVY 671 3. Marec 2016 3. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629533/content/485542/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona- Ostatné EVY 671.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678360/content/453335/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Pozáručný servis a opravy DMJ 861 - Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona- kriéria EVY 671 14. Marec 2016 14. Marec 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Opavy ŽDV 381.001 a 381.002 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734308/content/460109/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenie časti otatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica s otvárania ponúk - kritéria - V prehliadky HDV 163/362 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715435/content/514911/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - zápisnica z otvárania ponúk 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740286/content/489443/download","filename":"R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti DMJ 861- zápisnica z kontroly plnenia podmienok účasti 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740181/content/488998/download","filename":"DMJ 861 Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DMJ 861 Ponuka ŽOS Vrútky, a.s. 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740198/content/489057/download","filename":"Ponuka-Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Revízne opravy R2 osobných vozňov WLABmee 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729084/content/436751/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 Revizne opravy R2 osobných vozňov radu WLABmee.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - zápisnica z otvárania ponúk - časť kritéria 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740290/content/489451/download","filename":"R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 WLAB - zápisnica z otvárania ponúk - časť Kritéria 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740303/content/489521/download","filename":"R2 WLABmee - Zápisnica z otvárania konečných ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oprava 813.018 a 931.018 - informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk 27. Január 2017 27. Január 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. Február 2017 8. Február 2017 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu R2 WLAB - Zdôvodneniie nezrušenia postupu zadávania zákazky 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741723/content/497533/download","filename":"R 2 WLABmee - Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Správa o zákazke R2 Bc, Bcee a Bceer - Správa o zákazke 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741313/content/494311/download","filename":"R2 Bc, Bcee a Bceer - Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z otvárania ponúk - časť Kritéria 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741308/content/494278/download","filename":"R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Správa o zákazke Pozáručný 861 - Správa o zákazke 29. November 2016 29. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742500/content/502656/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Pozáručný 757- Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741726/content/497536/download","filename":"Pozáručný 757 - Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oprava 812.058 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/768411/content/528883/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Február 2017 27. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/783706/content/605975/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy nových a rekonštruovaných osobných vozňov - Kritéria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793008/content/657970/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy vozňov B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému 2. Jún 2014 2. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554887/content/199040/download","filename":"P1_ziadost_zaradenie_KS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o kvalifikačnom systéme č. 2014/S 104-184098 z 31.5.2014 zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2. Jún 2014 2. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554824/content/198923/download","filename":"2014-OJS104-184098-sk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793013/content/657985/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy vozňov Bdt.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 4600003046/KS/2017 na vykonanie opravy násilného poškodenia ŽDV 812.028-0 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803068/content/604754/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy oprava 815.058.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 2 v znení prvej zmeny všeobecných kvalifikačných podmienok pre zaradenie záujemcov do kvalifikačného systému 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554890/content/199066/download","filename":"P2_VKP_1-zmena.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Prvá zmena všeobecných kvalifikačných podmienok pre zaradenie záujemcov do kvalifikačného systému 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554857/content/199019/download","filename":"1-zmena_VKP_KS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Oprava 813/913-018 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807359/content/619509/download","filename":"Protokol o zverejnení zmluvy.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810279/content/628752/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria - R2 opravy vozňov Bd, Bdee, Bgee a WRRm“..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2014 13. November 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554793/content/198918/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554902/content/199043/download","filename":"Informácia o výsledku obstarávania - Oprava 710.001-9.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Jún 2015 25. Jún 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554812/content/198945/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554809/content/198928/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Jún 2015 24. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554800/content/198965/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - otváranie ponúk, časť Ostatné 263 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554818/content/198994/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods. 1 otváranie -Ostatné 263.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554815/content/198969/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia posla § 41 ods. 1 otváranie ponúk časť Ostatné 361 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554821/content/198901/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods. 1 otváranie Ostatné 361.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 otváranie ponúk časť Ostatné 861 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554827/content/198937/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods. 1 otváranie ponúk časť ostatné 861.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - otváranie ponúk časť kritéria 361 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554833/content/198967/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods 1 - kritéria 361.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - otváranie ponúk časť kritéria 263 10. Júl 2015 10. Júl 2015 []
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods.1 - otváranie Ostatné 163 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554842/content/198940/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods. 1 -otváranie Ostatné 163.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - otváranie ponúk, časť Kritéria 163 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554845/content/198932/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods. 1 - otváranie Kritéria 163.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Júl 2017 24. Júl 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554848/content/198948/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 HDV r361.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554854/content/198996/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 HDV r 861.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554851/content/198978/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk - §44, HDV r 263.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o lnení povinnosti podľa §41 ods. 1 - Ostatné DDm 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554863/content/198983/download","filename":"Informacia o plnení povinnosti podľa § 41 ods.1 - ostatné DDm.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení povinosti podľa § 41 ods.1 - kritéria DDm 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554860/content/198956/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 - kritéria DDm.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Júl 2017 18. Júl 2017 []
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 44 DDm ..016 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554869/content/198997/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácio o plnení povinnosti podľa §41 ods. 1 - ostatné, V prehliadky 163/362 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554872/content/199020/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 - ostarné , V prehliadky 163_362.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania § 46 ods. 2 DDm ...016 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554866/content/198995/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania - § 46 ods 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti R2 Bdt 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852952/content/575524/download","filename":"Zápisnica zo zasadania komisie 23.3.2017 na vyhodnotenie.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Júl 2017 24. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/853740/content/577852/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods 1-kritéria - V prehliadky 163/362 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/554878/content/199065/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 -Kritéria, V prehliadky 163_362.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Február 2016 4. Február 2016 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu EVY 671 28. Júl 2017 28. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856957/content/589754/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania - 2 časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856957/content/589755/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Zdôvodnenie nezrušeniaverejného obstarávania § 46 ods 2 HDV 381 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629107/content/481237/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušeniaverejného obstarávania § 46 ods 2 HDV 381.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o plnení povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona - Oprava 721.131 4. Máj 2016 4. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658018/content/472753/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 460 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869340/content/661070/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo na vykonanie opravy železničného dráhového vozidla 381.001 a 381.002 č. 4600002549/KS/2016 12. Máj 2016 12. Máj 2016 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Nezrušenie použitého postupu - zdôvodnenie 721.131 4. Máj 2016 4. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658020/content/472756/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania - § 46 ods 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665637/content/537922/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Jún 2016 3. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/672643/content/419170/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria V prehliadky 163_362.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666648/content/540820/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676318/content/438159/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné Pozáručný servis 757.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678367/content/453347/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria Pozáručný servis a opravy 757.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Jún 2016 3. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/672645/content/419172/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria Opravy DMJ 861 007 a DM J861 011.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania § 57 ods. 2 - OpravaDMJ 861.007 a DMJ 861.011 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678384/content/453384/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia VS - §57 ods 2 - Oprava DMJ 861.007 a DMJ 861.011.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681528/content/474845/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Pozáručný servis a opravy DMJ 861 - Kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oprava DMJ 861.007 a DMJ 861.011 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678376/content/453358/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 Oprava DMJ 861.007 a DMJ 861.011.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Júl 2016 11. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687456/content/497535/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria Pozáručný servis a opravy 757- konečná ponuka .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk EVY 671 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876384/content/576284/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688898/content/504069/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria Pozáručný servis a opravy 757- konečná ponuka .pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. August 2016 15. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703030/content/434295/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. August 2016 15. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703038/content/434314/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. September 2016 5. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708949/content/476589/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke - V opravy HDV radu 136/362 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715425/content/514894/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. September 2016 5. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708951/content/476592/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Pozáručný servis a opravy DMJ 861 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729067/content/436727/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 Pozáručný servis a opravay DMJ 861.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Opravy ŽKV 381.001 a 381.002 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734304/content/460089/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania § 46 ods 2 HDV 381.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica s otvárania ponúk - V prehliadky HDV 163/362 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715428/content/514898/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zdôvodnenie zrušenia použitého postupu zadavánia zákazky - V prehliadky HDV 163/362 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715437/content/514914/download","filename":"Zdôvodnenie zrušenia použitého postupu zadávania zákazky - § 46 ods 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o plnení podmienok účasti - V prehliadky HDV 163/362 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715433/content/514907/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia časti otatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Revízne opravy R2 osobných vozňov Ampeer, Bmpeer a Bpeer 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729079/content/436746/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 Revizne opravy R2 osobných vozňov radu Ampeer, Bmpeer a Bpeer.pdf"}]
Správa o zákazke Opravy ŽKV 381.001 a 381.002 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734296/content/460049/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk DMJ 861- zápisnica z otvárania ponúk 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740178/content/488995/download","filename":"DMJ 861 - Zápisnica z otvárania ponúk -.pdf"}]
Zápisnica Opravy ŽDV 381.001 a 381,002 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734310/content/460115/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk po e. aukcii.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Opravy ŽDV 381.001 a381.002 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734306/content/460097/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ukončenie zmluvy - Opravy ŽDV 381.001 a 381.002 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734313/content/460117/download","filename":"Informácia o ukončenom plnení zmluvy.pdf"}]
Zápisnica DMJ 861- zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740185/content/489010/download","filename":"DMJ 861 -zápisnica z vyhodnotenia konečných ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk DMJ 861 - zápisnica z otvárania ponúk - časť kitéria 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740183/content/489000/download","filename":"DMJ 861 - Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DMJ 861 - potvrdenie o zverejnení zmluvy 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740189/content/489015/download","filename":"DMJ 861 - potvrdenka o zverenení zmluvy (1).pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876923/content/578187/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 460 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - zápisnica z kontroly plnenia podmienok účasti 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740288/content/489448/download","filename":"R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - Zápisnica z vyhodnotenie časti otatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - potvrdenie o zverejnení zmluvy v CRZ 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740294/content/489475/download","filename":"R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - potvrdenie o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer . ponuka ŽOS Vrútky, a.s. 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740296/content/489493/download","filename":"Konečná ponuka Ampeer,Bmpeer,Bpeer.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 WLABmee - zápisnica z otvárania ponúk 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740298/content/489504/download","filename":"R2 WLABmee - Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti R2 WLABmee - zápisnica z kontroly plnenia podmienok účasti 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740300/content/489510/download","filename":"R2 WLABmee - Zápisnica z vyhodnotenie časti otatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 []
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 []
Zoznam subdodávateľov EVY 671 - 2. časť 19. Január 2018 19. Január 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovekj dohode č. 46000031/KS/2017 21. September 2018 21. September 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 4600003318/KS/2017 na vykonanie opravy násilného poškodenia hnacieho koľajového vozidla 162.007-9 15. Január 2019 15. Január 2019 []
Zoznam subdodávateľov R2 opravy nových a rekonštruovaných osobných vozňov 19. Január 2018 19. Január 2018 []
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 721 8. December 2017 8. December 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk WRRm 061 - Zápisnica z ozvárania ponúk 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740870/content/492254/download","filename":"Informácia o ukončenom plnení zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740870/content/492255/download","filename":"WRRm 061 - Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica R2 WLABmee - zápisnica z vyhodnotenie ponúk 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740305/content/489527/download","filename":"R2 WLABmee - zápisnica z vyhodnotenia konečných ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R2 WLABmee - zápisnica z kontroly plnenia podmienok účasti 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740309/content/489538/download","filename":"R2 WLABmee - potvrdenka o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti WRRm 061 - Zápisnica z vyhodnotenie plnenia podmienok účasti 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740872/content/492260/download","filename":"WRRm 061- Zápisnica z vyhodnotenie časti otatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke WRRm 061 Informácia o plnení zmluvy 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740887/content/492310/download","filename":"WRRm 061 - Informácia o ukončenom plnení zmluvy.pdf"}]
Zápisnica WRRm 061 - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740879/content/492283/download","filename":"WRRm 061- Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R2 WLABmee - ponuka ŽOS Vrútky 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740329/content/489620/download","filename":"Ponuka-Kritéria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z otvárania ponúk 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741302/content/494265/download","filename":"R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk WRRm 061- Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritéria 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740875/content/492274/download","filename":"WRRm 061 - Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 23. November 2016 23. November 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z vyhodnotenie ponenie podmienok účasti 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741306/content/494274/download","filename":"R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z vyhodnotenia časti otatné.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu R2 Ampeer, Bmpeer a Bpee- Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741721/content/497527/download","filename":"R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke R2 Bc, Bcee a Bceer - Informácia o plnení zmluvy 4600001810 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741315/content/494314/download","filename":"R2 Bc, Bcee a Bceer - Informácia o ukončenom plnení zmluvy.pdf"}]
Zápisnica R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741311/content/494279/download","filename":"R2 Bc, Bcee a Bceer - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 24. November 2016 24. November 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Pozáručný 757- Informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741533/content/496285/download","filename":"Pozáručný 757 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Pozáručný 861 - Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741729/content/497545/download","filename":"Pozáručný 861 - Zdôvodnenie nezrušenia potupu zadávania zákazky.pdf"}]
Správa o zákazke R2 WLABmee - Správa o zákazke 29. November 2016 29. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742481/content/502560/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752329/content/438008/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné Oprava 812.058.pdf"}]
Správa o zákazke R2 Ampeer, Bmpeer a Bpee- Správa o zákazke 29. November 2016 29. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742532/content/502809/download","filename":"R2 Ampeer, Bmpeer a Bpeer - Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Pozáručný 757- Informácia o zverejnení zmluvy 13. December 2016 13. December 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754819/content/459298/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria Oprava 812.058.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Pozáručný 757 - Zápisnica z kontroly plnenia podmienok účasti 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759293/content/478980/download","filename":"Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Pozáručný 757- Správa o zákazke 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759297/content/479003/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Pozáručný 757 - Zápisnica z otvárania ponúk 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759291/content/478975/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Pozáručný 757 - Zápisnica z otvárania ponúk - časť kritéria 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759295/content/478995/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria II.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. Január 2017 16. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764145/content/498486/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria Oprava 813.018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758034/content/473202/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné Oprava 813.018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/768866/content/531021/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy nových a rekonštruovaných osobných vozňov.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/768882/content/531049/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy vozňov Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Marec 2017 3. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785429/content/619254/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria - Pozáručný servis 361.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Február 2017 3. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775859/content/565910/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné EVY 671.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Oprava 813.018 a 931.018 27. Január 2017 27. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771636/content/552424/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania § 57 ods 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Február 2017 23. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/782677/content/600727/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné - Pozáručný servis 361.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Oprava 812.058 14. Február 2017 14. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779622/content/585633/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania § 57 ods 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. Marec 2017 8. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787078/content/629886/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné - Pozáručný servis 381.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Február 2017 27. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/783724/content/606075/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy vozňov WLABmee, BDsee a WLABee Kritéria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Február 2017 14. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779485/content/584977/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria EVY 671.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk R2 opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer. 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790269/content/646924/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2, R2 opravy Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790269/content/646926/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2, R2 opravy Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer..pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791925/content/650503/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria - Pozáručný servis 381.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia R2 opravy OV radu Ampeer, Bmpeer a Bpeer 31. Marec 2017 31. Marec 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793010/content/657973/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - R2 opravy vozňov Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer“..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia R2 opravy OV radu Ampeer, Bmpeer a Bpeer 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798557/content/573672/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002975.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Oprava DMJ 861.007 a DMJ 861.011 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798567/content/573705/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002754.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Opavy ŽDV 812.058-0 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803109/content/604809/download","filename":"Ponuka ŽOS Zvolen.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Pozáručný servis a opravy DMJ 861 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798561/content/573673/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002973.pdf"}]
Správa o zákazke Opavy ŽDV 812.058-0 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803086/content/604792/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Opavy ŽDV 812.058-0 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803111/content/604810/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Oprava DMJ 861.022 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798646/content/574364/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002366.pdf"}]
Zápisnica Oprava ŽDV 812.058-0 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803116/content/604812/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Hlavné opravy vybraných častí HDV radu 163 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798684/content/575067/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002145.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/804419/content/608189/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritétia - R2 opravy vozňov Bdt.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/804415/content/608180/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria - R2 opravy vozňov B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 754 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885072/content/612015/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Oprava 813/913-018 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807362/content/619577/download","filename":"Správa o zákazke oprava 813_913-018.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Oprava 813.018 a 931.018 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807387/content/619639/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Ramcova dohoda č. 4600003105/KS/2017 Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816265/content/651692/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy.pdf"}]
Zápisnica Oprava 813.018 a 931.018 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807393/content/619643/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Oprava 813.018 a 931.018 -Kritéria 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807391/content/619641/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816491/content/657538/download","filename":"Zápisnica zo zasadania komisie dňa 25.1.2017 na vyhodnotenie ponúk .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816484/content/657526/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Oprava 813.018 a 931.018 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807396/content/619646/download","filename":"813.018 a 913.018-8 kriteria.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer - kritéria 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816487/content/657532/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Kritéria.pdf"}]
Zápisnica Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816495/content/657539/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia konečných ponúk .pdf"}]
Správa o zákazke Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816507/content/657552/download","filename":"Správa o zákazke I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816507/content/657553/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816499/content/657542/download","filename":"01_Navrh_kriterii.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Revízne opravy R2 a neplánované opravy OV radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer 5. Máj 2017 5. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817639/content/667439/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk EVY 671 9. Máj 2017 9. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/818724/content/671580/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk R2 Bd, Bdee, Bgee a WRRm - Informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk 16. Máj 2017 16. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821422/content/551873/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk R2 B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Máj 2017 16. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821424/content/551874/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Revízne opravy R2 a neplánované opravy nových a rekonštruovaných osobných vozňov 5. Jún 2017 5. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829498/content/603337/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Jún 2017 23. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836960/content/645798/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk R2 Bdt - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Máj 2017 16. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821420/content/551871/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Jún 2017 13. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832309/content/618004/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Jún 2017 13. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832307/content/618002/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia R2 WLABmee 12. Jún 2017 12. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831910/content/614370/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 46000002974.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600003172/KS/2017 na opravy nových a rekonštruovaných osobných vozňov 19. Jún 2017 19. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834933/content/633696/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Jún 2017 23. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836964/content/645814/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Pozáručný servis ŽKV 361 5. Jún 2017 5. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829288/content/602115/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840391/content/671201/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840420/content/671229/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840517/content/671431/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841392/content/673661/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841388/content/673652/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841397/content/673664/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu WLABmee, BDsee a WLABee 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842228/content/675171/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Bd, Bdee a Bgee 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849962/content/563907/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841399/content/673665/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Ostatné.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu WLABmee, BDsee a WLABee 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842232/content/675175/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu WRRm 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849970/content/563909/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy WRRm v CRZ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Júl 2017 18. Júl 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk R2 Bdt 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852948/content/575520/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Júl 2017 18. Júl 2017 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu R2 Bdt 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852900/content/575399/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 Bd, Bdee, Bgee a WRRm 20. Júl 2017 20. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852447/content/573010/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R2 Bdt - informácia o zverejnení zmluvy 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852878/content/575359/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Správa o zákazke R2 Bdt 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852963/content/575533/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica R2 Bdt 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852958/content/575529/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R2 Bdt 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575557/download","filename":"00_Prva_strana_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575558/download","filename":"01_Identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575559/download","filename":"02_Obsah_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575560/download","filename":"03_Cestne_vyhlasenie_Pravdivost_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575561/download","filename":"04_Cestne_vyhlasenia_Suhlas_s_OP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575562/download","filename":"05a_Ramcova_dohoda_R2_Bdt_Priloha2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575563/download","filename":"05a_Ramcova_dohoda_R2_Bdt_uprava_po_pripomienkach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575564/download","filename":"01_Navrh_kriterii_do_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852968/content/575565/download","filename":"02_Priloha4.1_Bdt_do_sutaze.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Júl 2017 24. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/853745/content/577866/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/853745/content/577867/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 - Kritéria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Júl 2017 24. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/853738/content/577849/download","filename":"Oznámenie podľa § 52 -Kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk EVY 671 28. Júl 2017 28. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856909/content/589659/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 - 2. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pozáručný servis ŽKV 361 -Ponukac ŽOS Vrútky 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860617/content/606189/download","filename":"Konečná ponuka-kritériá 361.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Pozáručný servis ŽKV 361 - zdôvodnenie nezrušenia použitého postupu 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860615/content/606184/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Zápisnica Pozáručný servis ŽKV 361 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860612/content/606182/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia konečných ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke R2 nové a rekonštruované osobné vozne 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860701/content/606377/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica R2 nové a rekonštruované osobné vozne 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860706/content/606389/download","filename":"doplnenie zápisnice z vyhodnotenia konečných ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oprava 162,007-9 11. August 2017 11. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862734/content/620900/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu R2 nové a rekonštruované osobné vozne 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860699/content/606375/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Pozáručný servis ŽKV 361 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860609/content/606174/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860609/content/606175/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 363 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869338/content/661067/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 350 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869330/content/661045/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 362 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869336/content/661064/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 nové a rekonštruované osobné vozne 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860716/content/606411/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 721 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869342/content/661076/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869342/content/661077/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 460 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897300/content/687438/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 754 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885081/content/612096/download","filename":"Tabuľka návrhov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 736 2. November 2017 2. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu R2 B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880773/content/597242/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov R2 opravy osobných vozňov radu Bdt 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930590/content/716951/download","filename":"R2 opravy osobných vozňov radu Bdt.pdf"}]
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 754 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885074/content/612018/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea 754.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy EVY 671 2. časť 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876369/content/576270/download","filename":"0302_2017 - potvrdenka.pdf"}]
Správa o zákazke EVY 671 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876515/content/576716/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 460 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897352/content/688805/download","filename":"Ponuka Pars nova.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov EVY 671- 1.časť 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930597/content/717062/download","filename":"EVY 671.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 736 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869344/content/661139/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869344/content/661140/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 754 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869355/content/661159/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Pozáručný servis a opravy DMJ 861 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931037/content/718663/download","filename":"Pozáručný srevis 861.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Hlavné periodické opravy HKV 750 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869351/content/661147/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica EVY 671 - 2. časť 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876389/content/576296/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia konečných ponúk 2. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EVY 671 - 2. časť 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876471/content/576555/download","filename":"Ponuka Pars.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu EVY 671 -2. časť 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876482/content/576592/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania - 2 časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876482/content/576593/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania - 2 časť.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu EVY 671 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876483/content/576596/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy EVY 671- 1.časť 19. September 2017 19. September 2017 []
Ponuky uchádzačov EVY 671- 1.časť 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876480/content/576587/download","filename":"Ponuka ŽOS Trnava.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R2 WLABee, Bdsee a WLABMee 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876825/content/577848/download","filename":"potvrdenka - zverejneie v CRZ Bdsee a WLABee.pdf"}]
Zápisnica EVY 671- 1.časť 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876386/content/576285/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia konečných ponúk 1. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 460 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897346/content/688804/download","filename":"Ponuka ŽOS Vrútky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 20. September 2017 20. September 2017 []
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 363 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897131/content/686911/download","filename":"Ponuka - DPOV.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876901/content/578061/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 363 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896702/content/684493/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 736 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897431/content/689162/download","filename":"Ponuka ŽOS Zvolen.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 721 8. December 2017 8. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909434/content/742609/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 363 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897137/content/686919/download","filename":"Ponuka CZ Loko.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 736 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897412/content/689128/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 736 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897427/content/689155/download","filename":"Ponuka CZ LOKO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887977/content/624352/download","filename":"Ponuka Pars nova SKM_C224_Se17101306070.pdf"}]
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 736 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897416/content/689145/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea..pdf"}]
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887701/content/623043/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov R2 opravy   osobných vozňov radu BDsee, WLABee a WLABmee 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930577/content/716807/download","filename":"R2 opravy   osobných vozňov radu BDsee a WLABee a WLABmee.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887992/content/624562/download","filename":"Ponuka DPOV.pdf"}]
Zápisnica R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876927/content/578195/download","filename":"doplnenie zápisnice z vyhodnotenia konečných ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy nových a rekonštruovaných osobných vozňov 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963431/content/769102/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600003172.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876955/content/578325/download","filename":"Navrh_kriterii - ŽOS Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876955/content/578326/download","filename":"Navrh_kriterii - ŽOS Trnava.pdf"}]
Správa o zákazke R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 21. September 2017 21. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877258/content/579725/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877258/content/579726/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk R2 B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880760/content/597214/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887696/content/623037/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 362 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887698/content/623041/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea.pdf"}]
Zápisnica R2 B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880763/content/597222/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea.pdf"}]
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887360/content/621697/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Oprava 813.018 a 931.018 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880042/content/591080/download","filename":"Suma skutočne hradeného plnenia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Pozáručný servis a opravy HDV radu 757 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963424/content/769094/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600003000.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Pozáručnýservis ŽKV 757 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931033/content/718660/download","filename":"Pozáručný srevis 757.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R2 WLABee, Bdsee a WLABmee 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876960/content/578332/download","filename":"ponuka ŽOS Vrútky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887374/content/621778/download","filename":"Ponuka 350- ŽOS Vrútky.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Pozáručný servis ŽKV 361 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931031/content/718659/download","filename":"Pozáručný srevis 361.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 721 8. December 2017 8. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909594/content/743386/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií Legios kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R2 B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880767/content/597230/download","filename":"01_Navrh_kriterii_do_sutaze.pdf"}]
Správa o zákazke R2 B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880765/content/597226/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Pozáručný servis a opravy DMJ 861 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963420/content/769090/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002973.pdf"}]
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 736 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897419/content/689149/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov R2 opravy osobných vozňov radu R2 opravy   osobných vozňov radu B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930574/content/716800/download","filename":"R2 opravy   osobných vozňov radu B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB,.pdf"}]
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 460 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897333/content/688761/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 363 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897133/content/686914/download","filename":"Ponuka Pars.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 754 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885076/content/612022/download","filename":"Potvrdnie o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 754 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885079/content/612089/download","filename":"Tabulka navrhov ŽSS - HPO a neplanované opravy HKV radu 754 -.pdf"}]
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 754 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885085/content/612106/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 363 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896710/content/684680/download","filename":"Ponuka Vrútky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 362 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 363 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887354/content/621694/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887396/content/621874/download","filename":"Zoznam subdodávateľov .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 350 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 721 8. December 2017 8. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909588/content/743366/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov R2 opravy osobných vozňov WRRm 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930592/content/716957/download","filename":"R2 opravy osobných vozňov WRRm.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov R2 opravy osobných vozňov radu Bd, Bdee, Bgee 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930586/content/716849/download","filename":"R2 opravy osobných vozňov radu Bd, Bdee, Bgee.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov R2 opravy   osobných vozňov radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer, 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930580/content/716811/download","filename":"R2 opravy   osobných vozňov radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer,.pdf"}]
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 460 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897322/content/688756/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea 460.pdf"}]
Správa o zákazke Hlavné periodické opravy HKV 363 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896700/content/684489/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 721 8. December 2017 8. December 2017 []
Zápisnica Hlavné periodické opravy HKV 363 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896704/content/684496/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po ea.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hlavné periodické opravy HKV 721 8. December 2017 8. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909604/content/743421/download","filename":"Ponuka ŽOS Zvolen.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Hlavné periodické opravy HKV 750 19. Október 2017 19. Október 2017 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×