Obstarávanie

Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
142 001,00
Konečná suma(Bez DPH):
142 001,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34330000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka nových náhradných dielov na nákladné vozidlá kategórie N3G značky Tatra, spĺňajúce požiadavky slovenských a európskych noriem, vrátane zriadenia konsignačných skladov v priestoroch verejného obstarávateľa, dopravy do konsignačných skladov a iných súvisiacich služieb spojených s dodaním predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STABO, s.r.o. 1 142 001,00 Neuvedené EUR 12. Február 2018 242005

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Vysvetlenie k súťažným podkladom - časť 7 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848662/content/558696/download","filename":"Vysvetlenie SP - časť 7.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Upravený návrh rámcovej dohody 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844514/content/678806/download","filename":"Upravená RD ND Tatra.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944357/content/768022/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka AB AUTOBOSS, s. r. o. 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963606/content/769698/download","filename":"Ponuka_AB AUTOBOSS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom - časť 6 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848657/content/558623/download","filename":"Vysvetlenie SP - časť 6.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom - časť 4 10. Júl 2017 10. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/845496/content/679876/download","filename":"Vysvetlenie SP - časť 4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka IRIDIUM 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963624/content/769729/download","filename":"Ponuka_IRIDIUM.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963595/content/769694/download","filename":"Zapisnica_z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 1273/2018 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944352/content/768013/download","filename":"Zmluva_12732018LSR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom - časť 5 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848655/content/558621/download","filename":"Vysvetlenie SP - časť 5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ICEL-autoreal s. r. o. 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963618/content/769719/download","filename":"Ponuka_ICEL-autoreal.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831169/content/609666/download","filename":"Príloha 2 - Zoznam vozidiel TATRA podľa VIN čísla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831169/content/609667/download","filename":"Príloha 4 - Zoznam náhradných dielov - katalóg 04-0203.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831169/content/609668/download","filename":"Príloha 4 - Zoznam náhradných dielov - katalóg 04-0295.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831169/content/609669/download","filename":"Príloha 4 - Zoznam náhradných dielov - katalóg 04-0801 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831169/content/609670/download","filename":"Príloha 4 - Zoznam náhradných dielov - katalóg 660.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831169/content/609671/download","filename":"Príloha 4 - Zoznam náhradných dielov - katalóg 666.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831169/content/609672/download","filename":"Súťažné podklady ND Tatra.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 10. Júl 2017 10. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/845498/content/679877/download","filename":"Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 24. Január 2018 24. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933339/content/730508/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 5. Apríl 2018 5. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/965041/content/775064/download","filename":"dodatok č. 1 k RD 1273-2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom - časť 1 23. Jún 2017 23. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837381/content/648126/download","filename":"Vysvetlenie SP - časť 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom - časť 2 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844506/content/678801/download","filename":"Vysvetlenie SP - časť 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STABO 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963614/content/769717/download","filename":"Ponuka_STABO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom - časť 3 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844508/content/678802/download","filename":"Vysvetlenie SP - časť 3.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963593/content/769692/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×