Obstarávanie

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
17 919,36
Konečná suma(Bez DPH):
17 817,22
Zaplatené:
99.43%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30199770-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.; Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Stravný lístok obsahuje:, Hodnota / charakteristika: názov a logo dodávateľa; Technické vlastnosti: Stravný lístok obsahuje:, Hodnota / charakteristika: ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných papierov; Technické vlastnosti: Stravný lístok obsahuje:, Hodnota / charakteristika: rok platnosti stravného lístku; Technické vlastnosti: Stravný lístok obsahuje:, Hodnota / charakteristika: nominálnu hodnotu stravnej poukážky; Technické vlastnosti: Hodnota stravného lístka zahŕňa:, Hodnota / charakteristika: nominálnu hodnotu stravného lístka, náklady spojené s doručením a dopravou a províziu; Technické vlastnosti: Dodávané v knižnej väzbe (1 väzba obsahuje určený počet kusov):, Hodnota / charakteristika: 20; Technické vlastnosti: Počty a miesta poskytovania služieb:, Hodnota / charakteristika: 8; Technické vlastnosti: 1. miesto poskytovania služieb: Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 2. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 3. miesto poskytovania služieb: Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 4. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 5. miesto poskytovania služieb: Okresný súd Partizánske, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 6. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra Partizánske, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 7. miesto poskytovania služieb: Okresný súd Prievidza, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 8. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra Prievidza, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Nominálna hodnota jedného stravného lístka, Jednotka: €, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,50; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo stravných lístkov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3940, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 4 17 817,22 0% EUR 23. Apríl 2019 242812

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×