Obstarávanie

Poskytovanie služieb SLA správy registratúry na platforme Fabasoft


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský pozemkový fond
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
208 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
144 916,66
Zaplatené:
69.43%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72267100-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
320.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Poskytovanie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou a rozvojom existujúceho informačného systému správy registratúry na SW platforme Fabasoft s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť IS Fabasoft prevádzkovaný pre potreby objednávateľa s počtom licencovaných používateľov 320.; Služby podpory prevádzky budú zahŕňať zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky IS Fabasoft v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými a nefunkčnými požiadavkami, vrátane riešenia incidentov.; Služby rozvoja budú zahŕňať úpravy a zmeny funkčnosti existujúceho systému IS Fabasoft, ktoré vyplynú z legislatívnych zmien alebo z novo vzniknutých potrieb objednávateľa a udržiavanie aktuálnosti príslušnej dokumentácie IS Fabasoft a služby zabezpečujúce licenčný maintenance licencií použitých na vybudovanie IS Fabasoft.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Služby systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja, Hodnota / charakteristika: a) Hotline a projektová podpora; Technické vlastnosti: Služby systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja, Hodnota / charakteristika: ba) Servisný zásah; Technické vlastnosti: Služby systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja, Hodnota / charakteristika: c) Profylaktika aplikačnej vrstvy; Technické vlastnosti: Služby systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja, Hodnota / charakteristika: d) Služby súvisiace s licenčným maintenancom licencií použitých v IS Fabasoft; Technické vlastnosti: Služby systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja, Hodnota / charakteristika: e) Rozvoj informačného systému správy registratúry na platforme použitej v IS Fabasoft podľa požiadaviek objednávateľa; Technické vlastnosti: Služby systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja, Hodnota / charakteristika: podľa písm. a) až c) poskytuje dodávateľ mesačne (mesačný paušál) odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody po celú dobu jej platnosti.; Technické vlastnosti: Služby systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja, Hodnota / charakteristika: podľa písm. d) a e) poskytuje dodávateľ na základe objednávky vystavenej objednávateľom,tieto služby sú riadne prebraté preberacími protokolmi ku dňu doddodania služieb.; Technické vlastnosti: Služby systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja, Hodnota / charakteristika: dodávateľ sa zaväzuje tieto služby poskytovať Zákazníkovi v rozsahu uvedenom v príslušnej objednávke a za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode.; Technické vlastnosti: Služby systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja, Hodnota / charakteristika: uvedené v písm. a) až e) môžu využívať len oprávnené subjekty Objednávateľa. Oprávnenými subjektmi je oddelenie informačných systémov a výpočtovej techniky.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet licencovaných používateľov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 320

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DWC Slovakia a.s. 1 173 900,00 20% EUR 23. Apríl 2019 244118

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×