Obstarávanie

Zabezpečenie servisnej a prevádzkovej podpory a migrácie ATM systému


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 368 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 368 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72267000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie servisnej a prevádzkovej podpory ATM systému a migrácia softvéru ATM systému

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
THALES LAS France SAS 1 8 368 000,00 Neuvedené EUR 25. Marec 2019 241831

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie použitia postupu 2. Január 2019 2. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3016361/content/899166/download","filename":"Odovodnenie PRK_17042018.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 4. Apríl 2019 4. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032552/content/933500/download","filename":"Zápisinica z vyhodnotenia podmienok účasti_Redigované.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke - Zabezpečenie servisnej a prevádzkovej podpory a migrácie ATM systému 4. Apríl 2019 4. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032547/content/933497/download","filename":"Správa o zákazke §24 - Zabezpečenie servisnej a prevádzkovej podpory a migrácie ATM systému.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo PRAV/157/2018 na servisnú a prevádzkovú podporu a migráciu ATM systému 29. Marec 2019 29. Marec 2019 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponuky 4. Apríl 2019 4. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032556/content/933502/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuky_Redigované.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×