Obstarávanie

Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
700 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
700 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35113300-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je oprava záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazu SMA, oprava pri čiastočnej deformácii resp. výmena BZ pri celkovej deformácii na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktoré sú v prevádzke. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAROUTE, s.r.o. 1 700 000,00 Neuvedené EUR 11. Apríl 2019 241808

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013084/content/891748/download","filename":"01SP Oprava záchytných bezpečnostných zariadení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013084/content/891749/download","filename":"02 Príloha č. 2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument word.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013084/content/891750/download","filename":"03 Príloha č.1 k č. A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013084/content/891751/download","filename":"06Príloha č. 1 k č. A.2, B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013084/content/891752/download","filename":"Príloha č.1 k č. B.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradia na profil 12. Február 2019 12. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024812/content/914028/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 1 2. Máj 2019 2. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037044/content/941879/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok úcasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Máj 2019 2. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037042/content/941877/download","filename":"2 Zápisnica z OP pred EA.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe NDS, a.s. 16. Apríl 2019 16. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034504/content/937216/download","filename":"ZM_2019_0126_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034716/content/937525/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona - SMA.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - final 2. Máj 2019 2. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037045/content/941880/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×