Obstarávanie

Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
700 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
700 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35113300-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je oprava záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazu SMA, oprava pri čiastočnej deformácii resp. výmena BZ pri celkovej deformácii na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktoré sú v prevádzke. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAROUTE, s.r.o. 1 700 000,00 Neuvedené EUR 11. Apríl 2019 241808

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013084/content/891748/download","filename":"01SP Oprava záchytných bezpečnostných zariadení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013084/content/891749/download","filename":"02 Príloha č. 2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument word.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013084/content/891750/download","filename":"03 Príloha č.1 k č. A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013084/content/891751/download","filename":"06Príloha č. 1 k č. A.2, B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013084/content/891752/download","filename":"Príloha č.1 k č. B.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradia na profil 12. Február 2019 12. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024812/content/914028/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 1 2. Máj 2019 2. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037044/content/941879/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok úcasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Máj 2019 2. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037042/content/941877/download","filename":"2 Zápisnica z OP pred EA.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe NDS, a.s. 16. Apríl 2019 16. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034504/content/937216/download","filename":"ZM_2019_0126_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034716/content/937525/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona - SMA.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - final 2. Máj 2019 2. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037045/content/941880/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×