Obstarávanie

Nové komunálne vozidlo 4x4 s ramenovým nosičom kontajnerov, s výmennou sypacou nadstavbou a snehovou radlicou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Liptovský Hrádok
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
167 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
139 166,66
Zaplatené:
82.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34134200-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Určená na odhŕňanie snehu v rámci zimnej údržby mestských komunikácií

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: základné teleso v prevedení oceľ, odolné na prácu v ťažkých snehových podmienkach, pričom je zaručený plynulý pohyb snehu po telese radlice bezpečnou rýchlosťou, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: upevnenie na upínacej doske so zabezpečením pracovných resp. prepravných polôh pomocou hydraulického systému nosiča s pripojením hydraulickými rýchlospojkami, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: požadované materiálové vyhotovenie telesa radlice z ocele, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: pohon od komunálnej hydrauliky podvozku upínacie zdvíhacie zariadenie umožňujúce nastaviť jej pracovnú „plávajúcu“ polohu a „prepravnú“ polohu, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: aretácia nastavenej „prepravnej“ polohy zamedzujúca jej samovoľnému prestaveniu , pripojenie a uchytenie na nosič čelnou rýchloupínacou kovovou doskou DIN 76060, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: nastavenia uhla záberu voči pozdĺžnej osi vozidla 60st. - 70st. pri nastavení na požadovanú pracovnú šírku s možnosťou zhrňovania snehu do pravej a ľavej strany pri doprednom pohybe nosiča, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: ochrana proti poškodeniu na bokoch snehovej radlice, tzv. bočné dorazy, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: konštrukčné zabránenie úniku zhrňovaného snehu cez hornú hranu radlice na čelnú plochu nosiča doplnením o pevné prekrytie - oceľovým tunelom, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: pružné uloženie stieracích britov eliminujúce prenos chvenia na podvozok a zabezpečenie ich preklopenia pri náraze na prekážku, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: spodné záberové brity vyhotovené z kvalitného pryžového oteruvzdorného materiálu, zabezpečujúceho stieranie snehu s minimálnym zostatkom snehovej vrstvy bez poškodzovania povrchu vozovky, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: konštrukcia uchytenia musí umožňovať ich ľahkú a rýchlu výmenu, príp. nahradenie vulkolamovými britmi, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: vybavenie výškovo nastaviteľnými pojazdovými kolesami 4.00-4, výstražnými vlajkami a pozičným okrajovým osvetlením, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: okrajové osvetlenie radlice 24V v zmysle platných noriem s odpružením eliminujúcim otrasy a jeho poškodzovanie, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: elektroinštalácia 24V, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: vybavenie odkladacími stojanmi, umožňujúcimi uloženie, montáž resp. demontáž jednomužnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: možnosť núdzového prestavenia aj v prípade poruchy hydraulického systému, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: vyhotovenie náterov bude v odtieni oranžová RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí, v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a noriem, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: kombinácia odtieňov „biela a červená“ s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami zvláštneho určenia (Vyhl. č. 116/97 Z. z. §46), Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: ovládacie a signalizačné prvky v kabíne vodiča v jeho zornom poli, s určením prepravnej a pracovnej polohy, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: pripojenie snehovej radlice k hydraulického okruhu vozidla je realizované pomocou hydraulických rýchlospojok ISO, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: zvýšená ochrana proti korózii, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Čelne nesená snehová radlica, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: konštrukčná šírka umožňujúca zhrňovať sneh v pracovnej šírke, Jednotka: mm, Minimum: 2550, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: výška pluhu, Jednotka: mm, Minimum: 1150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: prepravná poloha vo výške od úrovne terénu pri zaťaženom nosiči, Jednotka: mm, Minimum: 300, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 167 000,00 20% EUR 29. Jún 2018 166694

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×