Obstarávanie

Nové komunálne vozidlo 4x4 s ramenovým nosičom kontajnerov, s výmennou sypacou nadstavbou a snehovou radlicou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Liptovský Hrádok
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
167 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
139 166,66
Zaplatené:
82.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34134200-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Určená na odhŕňanie snehu v rámci zimnej údržby mestských komunikácií

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: základné teleso v prevedení oceľ, odolné na prácu v ťažkých snehových podmienkach, pričom je zaručený plynulý pohyb snehu po telese radlice bezpečnou rýchlosťou, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: upevnenie na upínacej doske so zabezpečením pracovných resp. prepravných polôh pomocou hydraulického systému nosiča s pripojením hydraulickými rýchlospojkami, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: požadované materiálové vyhotovenie telesa radlice z ocele, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: pohon od komunálnej hydrauliky podvozku upínacie zdvíhacie zariadenie umožňujúce nastaviť jej pracovnú „plávajúcu“ polohu a „prepravnú“ polohu, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: aretácia nastavenej „prepravnej“ polohy zamedzujúca jej samovoľnému prestaveniu , pripojenie a uchytenie na nosič čelnou rýchloupínacou kovovou doskou DIN 76060, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: nastavenia uhla záberu voči pozdĺžnej osi vozidla 60st. - 70st. pri nastavení na požadovanú pracovnú šírku s možnosťou zhrňovania snehu do pravej a ľavej strany pri doprednom pohybe nosiča, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: ochrana proti poškodeniu na bokoch snehovej radlice, tzv. bočné dorazy, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: konštrukčné zabránenie úniku zhrňovaného snehu cez hornú hranu radlice na čelnú plochu nosiča doplnením o pevné prekrytie - oceľovým tunelom, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: pružné uloženie stieracích britov eliminujúce prenos chvenia na podvozok a zabezpečenie ich preklopenia pri náraze na prekážku, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: spodné záberové brity vyhotovené z kvalitného pryžového oteruvzdorného materiálu, zabezpečujúceho stieranie snehu s minimálnym zostatkom snehovej vrstvy bez poškodzovania povrchu vozovky, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: konštrukcia uchytenia musí umožňovať ich ľahkú a rýchlu výmenu, príp. nahradenie vulkolamovými britmi, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: vybavenie výškovo nastaviteľnými pojazdovými kolesami 4.00-4, výstražnými vlajkami a pozičným okrajovým osvetlením, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: okrajové osvetlenie radlice 24V v zmysle platných noriem s odpružením eliminujúcim otrasy a jeho poškodzovanie, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: elektroinštalácia 24V, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: vybavenie odkladacími stojanmi, umožňujúcimi uloženie, montáž resp. demontáž jednomužnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: možnosť núdzového prestavenia aj v prípade poruchy hydraulického systému, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: vyhotovenie náterov bude v odtieni oranžová RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí, v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a noriem, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: kombinácia odtieňov „biela a červená“ s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami zvláštneho určenia (Vyhl. č. 116/97 Z. z. §46), Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: ovládacie a signalizačné prvky v kabíne vodiča v jeho zornom poli, s určením prepravnej a pracovnej polohy, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: pripojenie snehovej radlice k hydraulického okruhu vozidla je realizované pomocou hydraulických rýchlospojok ISO, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: zvýšená ochrana proti korózii, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Čelne nesená snehová radlica, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: konštrukčná šírka umožňujúca zhrňovať sneh v pracovnej šírke, Jednotka: mm, Minimum: 2550, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: výška pluhu, Jednotka: mm, Minimum: 1150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: prepravná poloha vo výške od úrovne terénu pri zaťaženom nosiči, Jednotka: mm, Minimum: 300, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 167 000,00 20% EUR 29. Jún 2018 166694

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×