Obstarávanie

Dodávka elektroinštalačného materiálu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 055,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 750,00
Zaplatené:
67.32%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31320000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka elektroinštalačného materiálu; Predmet zákazky musí byť nový v originálnom balení a musí spĺňať všetky funkčné a technické špecifikácie a technické vlastnosti uvedené v opisnom formulári.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Kábel CYKY-O 2 x 1,5, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 2. Kábel CYKY-J 3 x 1,5, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 3. Kábel CYKY-J 5 x 4, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: 4. Bezhalogénový kábel N2XH-O 2 x 1,5 EFK, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: 5. Bezhalogénový kábel N2XH-O 3 x 1,5 EFK, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 6. Bezhalogénový kábel N2XH-J 3 x 1,5 EFK, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: 7. Bezhalogénový kábel N2XH-J 3 x 2,5 EFK, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: 8. Bezhalogénový kábel N2XH-J 4 x 25, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 9. Bezhalogénový kábel N2XH-J 4 x 70, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 10. Bezhalogénový kábel so zachovaním funkčnosti 90 minút NHXH-J 3x2,5 E90, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: 11. Svietidlo SCHNEIDER ELECTRIC RILUX 11W NÚDZOVÉ (OVA37069E) , autonómnosť 1 H (hodina) , IP40 , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Piktogram SCHNEIDER RILUX 11-18 W DOLU (OVA50252E), alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov a dodržaní kompatibility s položkou č. 11, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. LEGRAND Valena - 774201 - spínač jednopólový IP44 - (radenie: 1) - biela , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 14. LEGRAND Valena - 774413 - tlačidlo so signálkou- piktogram svietidla - (radenie: 1/0So) - biela , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 15. Krabica inštalačná univerzálna 2násobná BATIBOX (0 801 02) o rozmere šírka 143mm x výška 72mm x hĺbka 40 mm , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 16. Krycí rámik IP44 pre 2 moduly LEGRAND 078880,vybavený membránou pre mechanizmy Mosaic™ – zásuvky a spínače antibakteriálny , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov a zároveň kompatibilite s dodanými antibakteriálnymi prístrojmi, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 17. Krycí rámik pre 2 moduly - LEGRAND 078722 antibakteriálny, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov a zároveň kompatibilite s dodanými antibakteriálnymi prístrojmi, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: 18.Legrand Mosaic montážna doska pre A/V zásuvky 80251 2M plastová , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov a zároveň kompatibilite s prístrojmi LEGRAND MOSAIC, resp. s dodanými antibakteriálnymi prístrojmi, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: 19. Antibaktriálna zásuvka ekvipotenciálna - umožňujúca ochranné pospojovanie - LEGRAND MOSAIC 787 00 jednomodulová, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: 20. Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 1 x 6 zelenožltý, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500; Technické vlastnosti: 21. Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 1 x 16 zelenožltý, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 22. Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 1 x 25 zelenožltý, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 23. Svorka uzemňovacia ZSA16 , BS ZS16 BERNARD, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 24. Páska uzemňovacia ZSA16, ZS16, BERNARD, Cu (medená) dĺžka = 0,5m, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 25. Svorka uzemňovacia ZS 4 4mm2 BERNARD, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 26. Páska sťahovacia zadrhávacia : rozmer (dĺžka/šírka) - 300 x 4,8 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 700; Technické vlastnosti: 27. Páska sťahovacia zadrhávacia : rozmer (dĺžka/šírka) - 450 x 7,5 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: 28. Páska sťahovacia zadrhávacia : rozmer (dĺžka/šírka) - 200 x 3,5 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: 29. Páska sťahovacia zadrhávacia : rozmer (dĺžka/šírka) - 160 x 2,5 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: 30. Samolepiace elektrotechnické značky s textom (symbolom): UZEMNENIE priemer 12 mm - ALFA E013SE čierny (zelený) znak na žltom podklade, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: 31. Samolepiace elektrotechnické značky s textom (symbolom): UZEMNENIE priemer 25 mm - ALFA E014SE čierny (zelený) znak na žltom podklade, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 32. Samolepiace elektrotechnické značky s textom (symbolom): Štvorkombinácia - ALFA Tabuľka číslo 16 ,rozmer 105x147 mm,na označovanie el. rozvádzačov , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 33. Samolepiace elektrotechnické značky s textom (symbolom): Pozor pod napätím i pri vypnutom hlavnom vypínači - ALFA Tabuľka číslo 22 ,rozmer 105x35 mm, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 34. Inštalačná krabica KOPOS KPR 68 KA pre prístroje s veľkou hĺbkou , priemer 73mm, hĺbka 66mm , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 35. Teplom zmrštiteľná trubica tenkostenná bez lepidla určená pre ochranu a izolovanie vodičov,spojovacích a ukončovacích prvkov - bužírka zmršťovacia GPH SB 9,5- 4,8 (3/8") ,zeleno/žltá , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 36. Teplom zmrštiteľná trubica tenkostenná bez lepidla určená pre ochranu a izolovanie vodičov,spojovacích a ukončovacích prvkov - bužírka zmršťovacia GPH SB 6,4- 3,2 (1/4") ,zeleno/žltá , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 37. Teplom zmrštiteľná trubica tenkostenná bez lepidla určená pre ochranu a izolovanie vodičov,spojovacích a ukončovacích prvkov - bužírka zmršťovacia GPH SB 4,8- 2,4 (3/16") ,zeleno/žltá , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 38. Teplom zmrštiteľná trubica tenkostenná bez lepidla určená pre ochranu a izolovanie vodičov,spojovacích a ukončovacích prvkov - bužírka zmršťovacia GPH SB 9,5- 4,8 (3/8") ,čierna , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 39. Teplom zmrštiteľná trubica tenkostenná bez lepidla určená pre ochranu a izolovanie vodičov,spojovacích a ukončovacích prvkov - bužírka zmršťovacia GPH SB 6,4- 3,2 (1/4") ,čierna, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 40. Teplom zmrštiteľná trubica tenkostenná bez lepidla určená pre ochranu a izolovanie vodičov,spojovacích a ukončovacích prvkov - bužírka zmršťovacia GPH SB 4,8- 2,4 (3/16") ,čierna , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 41. Lisovacie káblové oko medené galvanicky pocínované pre Cu laná a Cu vodiče , GPH CU 25 x 8 KU-L , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 42. Lisovacie káblové oko medené galvanicky pocínované pre Cu laná a Cu vodiče , GPH CU 16 x 8 KU-L , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 43. Lisovacie káblové oko medené galvanicky pocínované pre Cu laná a Cu vodiče , GPH CU 10 x 6 KU-L , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 44. Lisovacie káblové oko medené galvanicky pocínované pre Cu laná a Cu vodiče , GPH CU 10 x 8 KU-L , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 45. Lisovacie káblové oko medené galvanicky pocínované pre Cu laná a Cu vodiče , GPH CU 10 x 5 KU-L , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 46. Lisovacie káblové oko medené galvanicky pocínované pre Cu laná a Cu vodiče , GPH CU 6 x 5 KU-L , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 47. ZBERNICA medená bez izolácie CU 40 X 5 mm (1,78KG/1M), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,56; Technické vlastnosti: 48. Svorka bezskrutková inštalačná - 2273-202 - WAGO - 2-vodičová 24A biela (0,5 - 2,5 mm), alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 49. Svorka bezskrutková inštalačná - 2273-203 - WAGO - 3-vodičová 24A oranžová (0,5 - 2,5 mm) , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 50. Svorka bezskrutková inštalačná - 2273-204 - WAGO - 4-vodičová 24A červená (0,5 - 2,5 mm) , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 51. Svorka bezskrutková inštalačná - 2273-205 - WAGO - 5-vodičová 24A žltá (0,5 - 2,5 mm) , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 52. Svorka bezskrutková inštalačná - 2273-208 - WAGO - 8-vodičová 24A biela (0,5 - 2,5 mm) , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 53. Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-412 - 2x0,2-4mm2 - 32A/450V s páčkou , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 54. Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-413 - 3x0,2-4mm2 - 32A/450V s páčkou , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 55. Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-415 - 5x0,2-4mm2 - 32A/450V s páčkou , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: 56. Izolačná páska 15mmx10m čierna, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 57. Izolačná páska 15mmx10m biela, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 58. Izolačná páska 15mmx10m zeleno žltá, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 59. Izolačná páska 15mmx10m svetlo modrá, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Sádra šedá bal./30kg, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 61. Rúrka UNIVOLT HFX 16 320N, -25 až 105°C, PP, bezhalogénová-ohybná-svetlosivá 080818, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 62. Rúrka UNIVOLT HFX 20 320N, -25 až 105°C, PP, bezhalogénová-ohybná-svetlosivá 080819, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: 63. Rúrka UNIVOLT UPRM-TURBO 20 GR 3M/111 pevná PVC s hrdlom, 3m, sivá 084202, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 67; Technické vlastnosti: 64. Inštalačná PVC škatuľa pre komunikačné a silové rozvody do pórobetónu alebo na povrch KOPOS KT 250 ,Rozmery: šírka 205mm, výška: 255mm, hĺbka 66mm, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 65. Popisovacia bužírka 1.5 mm - žltá KAPRO YB 003 1,5 ZL , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 66. Popisovacia bužírka 2.5 mm - žltá KAPRO YB 003 2,5 ZL , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 67. Popisovacia bužírka 4 mm - žltá KAPRO YB 003 4 ZL , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 68. Popisovacia bužírka 6 mm - žltá KAPRO YB 003 6 ZL , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 69. Lišta DIN35/2 TS plná Zn 2000x35x7,5 GEROS GR29008 , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 70. Lišta DIN35/2P/15 TS perforovaná pozinkovaná 2000x35x15mm GEROS GR29012, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 71. Držiak svorkovnice E02 (KT-3) na DIN ELCON 1203024 biely, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: 72. EATON SVORKOVNICA KLM 1 PÓL 1M 16 MM 275452 , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 73. Svorka prístrojová AS/25-SN 25mm2 kolík POLLMANN 1307001 , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: 74. Svorka prístrojová AS/35 POLLMANN 1307021 35mm kolík, alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 75. Dutinka izolovaná , menovitý prierez 1,5 mm2 , dĺžka dutinky 8 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 76. Dutinka izolovaná , menovitý prierez 2,5 mm2 , dĺžka dutinky 8 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 77. Dutinka izolovaná , menovitý prierez 4 mm2 , dĺžka dutinky 10 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 78. Dutinka izolovaná , menovitý prierez 6 mm2 , dĺžka dutinky 12 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: 79. Dutinka izolovaná , menovitý prierez 16 mm2 , dĺžka dutinky 12 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 80. Dutinka izolovaná , menovitý prierez 25 mm2 , dĺžka dutinky 16 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 81. Páska do tlačiarne štítkov DYMO D1 , šírka 9mm, návin 7m, čierna tlač/biely podklad , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 82. Páska do tlačiarne štítkov DYMO D1 , šírka 9mm, návin 7m, čierna tlač/priesvitný podklad , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 83. Páska do tlačiarne štítkov DYMO D1 , šírka 9mm, návin 7m, čierna tlač/žltý podklad , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 84. Flexibilný silový kábel CYSY 2x1,0 mm2 ( H05VV-F) farba biela, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 85. Dištančná príchytka Obo Bettermann 1361384 (733 38 G) s pozdĺžnym otvorom - rozsah upínania 30-38 mm , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 86. Zväzkový držiak Obo Bettermann Grip - 2207036 (2031 M 30 FS) , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 87. LEGRAND Valena - 774405 - spínač sériový - (radenie: 5) - biela , alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických vlastností a rozmerov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 88. LEGRAND Valena - 774455 - rámik päťnásobný vodorovný - biely , alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností a parametrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 89. LEGRAND Valena - 774453 - rámik trojnásobný vodorovný - biely , alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností a parametrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 90. LEGRAND Valena - 774452 - rámik dvojnásobný vodorovný - biely , alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností a parametrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 91. Spínač sporákový ABB Pressto 3536N-C03252 11 R3S biely 400V/25A IP55 pre zapustenú montáž do vlhkého prostredia , alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností a parametrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 92. Legrand VALENA záslepný kryt biely 774446 , alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností a parametrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 93. Zásuvka jednonásobná zdravotnícka , so signalizáciou prevádzkového stavu ABB Reflex SI 5588B-A2349Y ŽLTÁ , alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností a parametrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 94. Zásuvka jednonásobná zdravotnícka , so signalizáciou prevádzkového stavu ABB Reflex SI 5588B-A2349P ORANŽOVÁ , alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností a parametrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 95. Rámček ABB Reflex SI trojnásobný, vodorovná a zvislá montáž alpská biela 1725-0-0944, alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností a parametrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 96. Zásuvka ABB Reflex SI 2495-0-0059 UC-214 svorka pre vyrovn. potenciálu, 2-násobná, zapust.montáž - biela , alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností a parametrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 97. Záslepka LEGRAND MOSAIC 077071 - 2 modulová biela , alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností , alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 98. Relé FINDER 40.61.8.230.000 , elektromagnetické, menovité napätie cievky 230 V AC, zaťažitelnosť kontaktov 16A/250V AC , alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 99. Pätica FINDER 95.05 - počet pinov 8; menovitý prúd 10A;menovité napätie 250VAC; montáž- DIN; vývody - skrutkové svorky ; IP20, alebo ekvivalent pri zachovaní všetkých technických vlastností a parametrov a zároveň dodržaním kompatibility s položkou č. 98, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 100. Bezhalogénový kábel N2XH-J 4 x 50, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 101. Bezhalogénový kábel N2XH-J 5 x 2,5 EFK, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OSKO, a.s. 5 5 700,00 20% EUR 18. Jún 2018 166064

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×