Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
215 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka elektriny vrátane distribúcie, spotrebnej dane, DPH a prevzatia zodpovednosti za odchýlku za všetky odberné miesta objednávateľa; Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať elektrickú energiu do odberných miest podľa špecifikácie uvedenej odberateľom vrátane distribúcie a prepravy, ako aj prevzatia zodpovednosti za odchýlku zodpovedajúcu technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Cena za 1 kWh elektriny musí obsahovať všetky poplatky a náklady spojené s distribúciou elektriny na odberné miesta objednávateľa, Hodnota / charakteristika: celková cena; Technické vlastnosti: Objednávateľ požaduje pravidelnú dodávku elektrickej energie vrátane distribučných, prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete a prevzatie zodpovednosti za odchýlku. , Hodnota / charakteristika: pravidelný odber na všetky uvedené odberné miesta ; Technické vlastnosti: Objednávateľ požaduje zabezpečenie plynulej dodávky elektrickej energie do uvedených odberných miest počas celej doby platnosti zmluvy., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. OM 173975 EIC 24ZVS0000063905P Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 8340, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. OM 174003 EIC 24ZVS0000064121H Hl.ist. 30, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 18332, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. OM 174095 EIC 24ZVS0000064736H Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 43644, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. OM 174106 EIC 24ZVS0000064828C Hl.ist. 32, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 25166, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5. OM 174231 EIC24 ZVS0000065652I Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 44340, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6. OM 174324 EIC 24ZVS0000066254P Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 42702, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7. OM 174325 EIC 24ZVS0000066257J Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 24132, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8. OM 174239 EIC 24ZVS0000065714M Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 10814, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9. OM 207813 EIC 24ZVS0000034317I Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 25048, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10. OM 207930 EIC 24ZVS0000034362D Hl.ist. 20, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 18826, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11. OM 240174 EIC 24ZVS0000069219C Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 22790, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12. OM 174237 EIC 24ZVS0000065696Z Hl.ist. 20, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 1834, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 13. OM 228806 EIC24ZVS0000061808X Hl. ist. 160 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 130912, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 228806 EIC 24ZVS0000061808X Hl.ist. NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 14. OM 174199 EIC 24ZVS0000065438K Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 19042, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 15. OM 207803 EIC 24ZVS0000034300Z Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 54112, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 16. OM 207828 EIC 24ZVS0000034335G Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 17380, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 17. OM 174208 EIC 24ZVS0000065524R Hl.ist. 32, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 55324, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18. OM 212008 EIC 24ZVS0000036600D Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 32040, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 19. OM 174229 EIC 24ZVS0000065644H Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 6358, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 20. OM 219479 EIC 24ZVS0000040713O Hl.ist. 32, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 10540, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 21. OM 245338 EIC 24ZVS0000071737O Hl.ist. 32, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 28980, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 22. OM 194819 EIC 24ZVS0000025664Z Hl.ist. 32, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 7714, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 23. OM 631130 EIC 24ZVS0000623553C Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 6580, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 24. OM 646906 EIC 24ZVS00006429895 Hl.ist.25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 5032, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 25. OM 173933 EIC 24ZVS00000637103 Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 28332, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 26. OM 173935 EIC 24ZVS0000063717Q Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 28406, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 27. OM 209232 EIC 24ZVS0000035119H Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 21350, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 28. OM 173942 EIC 24ZVS0000063776A Hl.ist.20, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 92, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 29. OM 173934 EIC 24ZVS0000063714W Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 20012, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 30. OM 678343 EIC 24ZVS0000674216W Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 6992, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 31. OM 619033 EIC 24ZVS00000603578 Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 3424, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 32. OM 197309 EIC 24ZVS0000027732Y Hl.ist. 80 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 24804, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 197309 EIC 24ZVS0000027732Y Hl.ist. 80 NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 33. OM 629969 EIC 24ZVS0000621917A Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 5070, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 34. OM 167287 EIC 24ZVS00006362258 Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 562, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 35. OM 191471 EIC 24ZVS00000199738, Hl. ist. 160 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 10264, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 19471 EIC 24ZVS00000199738 NT , Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 36. OM 173931 EIC 24ZVS0000063706V 40 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 56670, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM173931 EIC 24ZVS0000063706V NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 37. OM 174108 EIC 24ZVS0000064842I Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 10534, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 38. OM 174290 EIC 24ZVS0000076859M Hl.ist. 160 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 27294, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 174290 EIC 24ZVS0000076859M NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 39. OM 202797 EIC 24ZVS0000031407W Hl.ist. 200 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 52292, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 202797 EIC 24ZVS0000031407W NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 40. OM 228021 EIC 24ZVS0000060973N Hl.ist. 250 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 37660, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 228021 EIC 24ZVS0000060973N NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 41. OM 174261 EIC 24ZVS00000658481 Hl.ist. 40 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 93840, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 174261 EIC 24ZVS00000658481 Hl.ist. 40 NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 42. OM 194047 EIC 24ZVS00000245396 Hl.ist.30 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 6688, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 194047 EIC 24ZVS00000245396 NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 43. OM 216990 EIC 24ZVS0000039556C Hl.ist. 24,7, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 11602, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 44. OM 228029 EIC 24ZVS0000060976H Hl.ist. 25 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 16560, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 228029 EIC 24ZVS0000060976H NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 45. OM 613621 EIC 24ZVS0000051315P Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 25210, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 46. EIC 24ZVS0000065700X Hl. ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 4646, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 47. EIC 24ZVS0000061479Q Hl. ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 48. EIC 24ZVS00000749274 Hl. ist. 132 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 69 424, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: EIC 24ZVS00000749274 Hl. ist. 132 NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×