Obstarávanie

Odvoz a likvidácia odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Liptovská Teplička
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
146 050,00
Konečná suma(Bez DPH):
101 412,41
Zaplatené:
69.43%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90511100-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
t
Množstvo:
500.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Komunálny odpad, Jednotka: t/rok, Minimum: 350, Maximum: 400, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Objemový odpad, Jednotka: t/rok, Minimum: 45, Maximum: 50, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Nebezpečný odpad, Jednotka: t/rok, Minimum: 0,5, Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo vyvezených zberných nádob 240l, Jednotka: ks/rok, Minimum: 35, Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo vyvezených zberných nádob 110l a 120l, Jednotka: ks/rok, Minimum: 12000, Maximum: 14000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo vyvezených zberných nádob 1100l, Jednotka: ks/rok, Minimum: 500, Maximum: 600, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Množstvo vývozov veľkoobjemových kontaknerov, Jednotka: zber/rok, Minimum: 36, Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Harmonogram zberu odpadu na príslušný kalendárny rok, Jednotka: ks/rok, Minimum: 500, Maximum: 550, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Brantner Poprad, s.r.o. 1 121 694,90 20% EUR 31. August 2018 165455

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×