Obstarávanie

Skúmavky plastové, centrifugačné, kultivačné


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33192500-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Skúmavky plastové, centrifugačné a kultivačné sú nevyhnutné pre zabezpečenie diagnostiky vybraných infekčných agens na Odbore lekárskej mikrobiológie ÚVZ SR.; Skúmavky plastové, centrifugačné a kultivačné sú určené na spracovanie a kultiváciu vzoriek biologického materiálu na bunkových kultúrach , na izoláciu a identifikáciu vírusových a bakteriálnych infekčných agens.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. časť zákazky – Skúmavky na kultiváciu bunkových kultúr 17/100, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Materiál, Hodnota / charakteristika: Polystyrén (PS); Technické vlastnosti: Sterilizácia/ garancia doby sterility, Hodnota / charakteristika: Sterilizované γ-žiarením; Technické vlastnosti: Garantovaná doba sterility, Hodnota / charakteristika: Minimálne 3 roky; Technické vlastnosti: Dno, Hodnota / charakteristika: Guľaté; Technické vlastnosti: Uzáver, Hodnota / charakteristika: Šróbovací; Technické vlastnosti: Biologická čistota, Hodnota / charakteristika: RNaza, DNaza, human DNA –free; Technické vlastnosti: Toxicita, Hodnota / charakteristika: Necytotoxické, nepyrogénne; Technické vlastnosti: Použitie, Hodnota / charakteristika: Práca s bunkovými kultúrami; Technické vlastnosti: Výrobca, Hodnota / charakteristika: GREINER ( 163160) alebo aliquot; Technické vlastnosti: 2. časť zákazky – Skúmavky plastové 16,8/100, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Materiál, Hodnota / charakteristika: Polystyrén (PS); Technické vlastnosti: Sterilizácia/ garancia doby sterility, Hodnota / charakteristika: Sterilizované γ-žiarením; Technické vlastnosti: Garantovaná doba sterility, Hodnota / charakteristika: minimálne 3 roky; Technické vlastnosti: Dno, Hodnota / charakteristika: guľaté; Technické vlastnosti: Uzáver, Hodnota / charakteristika: Šrobovací; Technické vlastnosti: Biologická čistota, Hodnota / charakteristika: RNaza, DNaza, human DNA –free; Technické vlastnosti: Toxicita, Hodnota / charakteristika: Necytotoxické, nepyrogénne; Technické vlastnosti: Výrobca, Hodnota / charakteristika: GREINER ( 163270) alebo aliquot; Technické vlastnosti: 3. časť zákazky – Centrifugačné skúmavky plastové 17/120, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Materiál, Hodnota / charakteristika: Polypropylén (PP); Technické vlastnosti: Sterilizácia/ garancia doby sterility, Hodnota / charakteristika: Sterilizované γ-žiarením; Technické vlastnosti: Garantovaná doba sterility, Hodnota / charakteristika: Minimálne 3 roky; Technické vlastnosti: Dno, Hodnota / charakteristika: kónické; Technické vlastnosti: Uzáver, Hodnota / charakteristika: Šrobovací; Technické vlastnosti: Biologická čistota, Hodnota / charakteristika: RNaza, DNaza, human DNA –free; Technické vlastnosti: Toxicita, Hodnota / charakteristika: Necytotoxické, nepyrogénne; Technické vlastnosti: Rezistencia, Hodnota / charakteristika: Chloroform rezistené; Technické vlastnosti: Kalibrácia, Hodnota / charakteristika: 2-14 ml po 1 ml; Technické vlastnosti: Výrobca, Hodnota / charakteristika: GREINER ( 188271) alebo aliquot; Technické vlastnosti: 4. časť zákazky – Centrifugačné skúmavky plastové 30/115, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Materiál, Hodnota / charakteristika: Polypropylén (PP); Technické vlastnosti: Sterilizácia/ garancia doby sterility, Hodnota / charakteristika: Sterilizované γ-žiarením; Technické vlastnosti: Garantovaná doba sterility, Hodnota / charakteristika: Minimálne 3 roky; Technické vlastnosti: Dno, Hodnota / charakteristika: Kónické; Technické vlastnosti: Uzáver, Hodnota / charakteristika: Šróbovací; Technické vlastnosti: Biologická čistota, Hodnota / charakteristika: RNaza, DNaza, human DNA –free; Technické vlastnosti: Toxicita, Hodnota / charakteristika: Necytotoxické, nepyrogénne; Technické vlastnosti: Rezistencia, Hodnota / charakteristika: Chloroform rezistené; Technické vlastnosti: Kalibrácia, Hodnota / charakteristika: 5-50 ml 5 ml; Technické vlastnosti: Výrobca, Hodnota / charakteristika: GREINER ( 210261) alebo aliquot; Technické vlastnosti: 5. časť zákazky – Centrifugačné skúmavky 30 ml, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Materiál, Hodnota / charakteristika: Polypropylén (PP); Technické vlastnosti: Dno, Hodnota / charakteristika: Guľaté; Technické vlastnosti: Uzáver, Hodnota / charakteristika: Šrobovací; Technické vlastnosti: Výrobca, Hodnota / charakteristika: Oak Ridge (2103.3343)

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. časť zákazky – Skúmavky na kultiváciu bunkových kultúr 17/100, Jednotka: -, Minimum: -, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Objem, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Priemer, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17; Technické vlastnosti: Výška, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Predpokladaný odber, Jednotka: ks, Minimum: 2000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. časť zákazky – Skúmavky plastové 16,8/100, Jednotka: -, Minimum: -, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Objem, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Priemer, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16,8; Technické vlastnosti: Výška, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Predpokladaný odber, Jednotka: ks, Minimum: 4500, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. časť zákazky – Centrifugačné skúmavky plastové 17/120, Jednotka: -, Minimum: -, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Objem, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Priemer, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17; Technické vlastnosti: Výška, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: Predpokladaný odber, Jednotka: ks, Minimum: 4000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. časť zákazky – Centrifugačné skúmavky plastové 30/115, Jednotka: -, Minimum: -, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Objem, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Priemer, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Výška, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 115; Technické vlastnosti: Predpokladaný odber, Jednotka: ks, Minimum: 900, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5. časť zákazky – Centrifugačné skúmavky 30 ml, Jednotka: -, Minimum: -, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Objem, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Priemer, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,50; Technické vlastnosti: Výška, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 94,3; Technické vlastnosti: Predpokladaný odber, Jednotka: ks, Minimum: 30, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 4 0,00 0% EUR 28. August 2018 165313

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×