Obstarávanie

Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 780,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 780,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72212000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je podpora, údržba a rozvoj informačného systému "Elektronického informačného systému na správu registratúry (ďalej len "ESSR") na platforme Fabasoft. Predmet zákazky zahŕňa nasledovné služby: Hot-Line, profylaktika aplikačnej vrstvy, servisný zásah, rozvoj a rozšírenie. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a časti B.3 Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DWC Slovakia a.s. 1 15 780,00 Neuvedené EUR 13. December 2017 241714

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914179/content/765685/download","filename":"Z+ípisnica_z_otv+írania pon+¦k_ESSR.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876306/content/575892/download","filename":"Sutazne podklady ESSR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876306/content/575893/download","filename":"Súťažné podklady_Zmluva o poskytovani´ sluzˇieb u´drzˇby a rozvoja_ESSR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876306/content/575894/download","filename":"Súťažné podklady_Zmluva_Príloha č. 1 - Pracovny vykaz o vykonanych cinnostiach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876306/content/575895/download","filename":"Súťažné podklady_Zmluva_Príloha č. 2 - Akceptacny protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876306/content/575896/download","filename":"Súťažné podklady_Zmluva_ Príloha č. 3 - požiadavky na expertov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914281/content/766298/download","filename":"Spr+íva o z+íkazke_ESSR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911886/content/754983/download","filename":"Odvôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb údržby a rozvoja 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914177/content/765679/download","filename":"Zmluva_o_poskytovaní_služieb_údržby_a_rozvoja_ESSR_F_V3_(003).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914177/content/765680/download","filename":"Zmluva_Príloha_č_1_-_Pracovny_vykaz_o_vykonanych_cinnostiachV2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914177/content/765681/download","filename":"Zmluva_Príloha_č_2_-_Akceptacny_protokolV2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914177/content/765682/download","filename":"Zmluva__Príloha_č_3_-_požiadavky_na_expertov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača DWC 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914277/content/766280/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. November 2017 16. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902250/content/709559/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 29. Január 2019 29. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021701/content/907815/download","filename":"Zoznam subdodávateľov DWC Slovakia a.s..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914266/content/766242/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia pon+¦k_ESSR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914266/content/766243/download","filename":"Zapisnica_z_celkoveho_vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice z kontroly splnenia podmienok účasti 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914258/content/766181/download","filename":"Z+ípisnica_ z_vyhodnotenia splnenia podmienok +¦¦Źasti_ESSR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914258/content/766183/download","filename":"Z+ípisnica_ z_vyhodnotenia splnenia podmienok +¦¦Źasti_ESSR ¦Ź.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914258/content/766185/download","filename":"20171219133045928.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023241/content/910285/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja Elektronického informačného systému na správu registratúry.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×