Obstarávanie

Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
311 760,00
Konečná suma(Bez DPH):
311 760,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu, vykonávaných v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Rakúsko 2014 2020 (ďalej aj Program SK AT), a to v predpokladanom trvaní 4 rokov. Požadované audítorské služby súvisia s: 1. overovaním riadneho fungovania systému riadenia a kontroly Programu SK - AT realizovanom na jednotlivých orgánoch so sídlom na území Rakúskej spolkovej republiky, vykonávanom ako systémový audit. 2. overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov na úrovni zoznamov deklarovaných výdavkov hlavných prijímateľov a partnerov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, vykonávanom ako audit operácií.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 311 760,00 Neuvedené EUR 1. Apríl 2019 241612

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady - audítorské služby 19. September 2018 19. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034528/content/829172/download","filename":"Súťažné_podklady_-_audítorské_služby.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o zverejnení súťažných podkladov v systéme JOSEPHINE 19. September 2018 19. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034530/content/829174/download","filename":"Informácia o zverejnení súťažných podkladov v systéme JOSEPHINE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032063/content/932212/download","filename":"Zapisnica_z otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032061/content/932210/download","filename":"Správa o zákazke § 24 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača BDO 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032090/content/932275/download","filename":"Ponuka BDO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača PWC 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032091/content/932276/download","filename":"Ponuka PWC.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z poskytnutia súčinnosti 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032067/content/932217/download","filename":"Zapisnica_poskytnutie sucinnosti_BDO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032064/content/932214/download","filename":"Zápisnica_splnenie_podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032065/content/932215/download","filename":"Zápisnica_z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 24. Október 2018 24. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002674/content/842817/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×