Obstarávanie

Billboardy - reklama


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Trenčianske múzeum v Trenčíne
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 950,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79341000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

propagácia objednávateľa

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: termín realizácie rok 2018, Hodnota / charakteristika: 7 ks billboardov; Technické vlastnosti: termín realizácie rok 2019, Hodnota / charakteristika: 18 ks billboardov; Technické vlastnosti: druh zmluvy, Hodnota / charakteristika: rámcová dohoda; Technické vlastnosti: uverejnenie reklamy, Hodnota / charakteristika: minimálne 1 mesiac; Technické vlastnosti: Billboardy štandardného formátu, Hodnota / charakteristika: 510 x 240 cm; Technické vlastnosti: umiestnenie billboardov, Hodnota / charakteristika: na vybraných miestach v Trenčíne,Bratislave,v Novom Meste nad Váhom,Žiline, Piešťanoch,Dubnici nad Váhom a v Trnave,podmienkou je umiestnenie v uvedených mestách na hlavných ťahoch v smere na Trenčín; Technické vlastnosti: objednávateľ akceptuje last minute ponuku za zvýhodnených cenových podmienok, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: v cene zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s predmetom zákazky:, Hodnota / charakteristika: tlač 25 reklamných plagátov podľa predlohy objednávateľa, ich umiestnenie na billboardy v požadovanej lehote a iné; Technické vlastnosti: úspešný uchádzač predloží objednávateľovi na požiadanie zoznam voľných reklamných plôch, z ktorých si objednávateľ vyberie jemu vyhovujúce, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: objednávateľ sa zaväzuje v dohodnutom termín dodať podklady pre tlač reklamných plagátov, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Tlač reklamných plagátov na billboardy a prenájom reklamnej plochy, počet billboardov počas platnosti rámcovej dohody, Jednotka: 25, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ks

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×