Obstarávanie

Organické chemikálie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 011,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 952,08
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24320000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

chemikálie pre potreby prebiehajúceho výskumu

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Granulovaný PCA - plate count agar na stanovenie počtu mikroorganizmov v potravinách, vode, odpadových vodách a tiež z klinických a kozmetických vzoriek, nepožaduje doplnenie ďalších suplementov, zloženie: Tryptone, Yeastextract, Dextrose, Agar, Hodnota / charakteristika: konečné pH po sterilizácii (pri 25°C): 7.3±0.2, štandard:ISO/APHA; veľkosť balenia 5kg. Médium musí byť granulované z dôvodu redukcie prášenia oproti práškovým prípravkom; Technické vlastnosti: 2. Granulovaný TSB - tryptic soy broth, univerzálne médium používané na kultiváciu širokej škály mikroorganizmov a na testovanie sterility vláknitých húb a nižších baktérií v súlade s harmonizovanou metódou USP / EP / BP / JP / IP, nepožaduje doplnenie ďalších suplementov, vhodné pre použitie vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, zloženie: Tryptone, Soyapeptone, Sodium chloride, Dipotassium hydrogen phosphate, Glucose monohydrate, Hodnota / charakteristika: pH po sterilizácii (pri 25°C):7.3±0.2; veľkosť balenia 5kg. Médium musí byť granulované z dôvodu redukcie prášenia oproti práškovým prípravkom.; Technické vlastnosti: 3. Granulovaný Yeast glucose chloramphenicol agar - selektívny agar určený na počítanie kvasiniek a plesní v mlieku a mliečnych výrobkoch, zloženie: Yeast extract, Glucose, Chloramphenicol, Agar, Hodnota / charakteristika: pH po sterilizácii (pri 25°C): 6.6±0.2; veľkosť balenia 5kg. Médium musí byť granulované z dôvodu redukcie prášenia oproti práškovým prípravkom.; Technické vlastnosti: 4. Ficoll™ PM400 (suchý prášok) - synteticky neutrálny, vysoko rozvetvený hydrofilný polymér sacharózy  s priemernou molekulovou hmotnosťou 400 000. Určený na vytvorenie hustotných gradientov na separáciu a izoláciu eukaryotických buniek, organel a bakteriálnych buniek, ako stabilizačné činidlo a ako preparačné médium na izoláciu mononukleárnych buniek, ale aj hybridizácii nukleových kyselín, elektroforéze a imunologických štúdiách., Hodnota / charakteristika: na separáciu buniek, ktoré sú citlivé na centrifugáciu. Veľkosť balenia:500 g; Technické vlastnosti: 5. Deodorant do autoklávu, Hodnota / charakteristika: s vôňou eukalyptu a mety, obsah balenia 100 kapsulí; Technické vlastnosti: 6. in vivo-jetPEI® reagent - univerzálne získavanie všetkých typov nukleových kyselín (DNA, siRNA, miRNA atď.) v 2-krokovom postupe, ISO 9001, Hodnota / charakteristika: obsah balenie -  0,5ml reagntu in vivo-jetPEI® a 2010 ml 10% roztoku glukózy; Technické vlastnosti: 7. Aminoglykozidový antibiotický roztok G418, Hodnota / charakteristika: odporúčaná pracovná koncentrácia 400 μg/ml, balenie: 20 ml v plastovej fľaške; Technické vlastnosti: 8. antibiotické papierové disky Whatman™ - na určenie typu kauzálneho činidla infekčných ochorení a na kontrolu ich citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká in vitro  pomocou metódy stanovenia inhibičnej zóny.Testovacie disky môžu byť potiahnuté chemoterapeutickými činidlami,umiestnené na inokulovaný živný agar a inkubované., Hodnota / charakteristika: Veľkosť inhibičnej zóny je mierou účinnosti týchto látok. Uniformne hrubé mäkké disky, 440 g/m², 920 μm, priemer 9 mm, 1000ks v balení; Technické vlastnosti: 9. koagulačný test  na odlíšenie koagulázovo pozitívnych stafylokokov, ISO 6888-1, Hodnota / charakteristika: Balenie 10 x 3 ml ampulí; Technické vlastnosti: 10. Fibroblast Growth Factors (bFGF), human recombinant - heparín viažucemitogénne proteíny, ktoré zvyšujú proliferáciu širokého spektra bunkovýchtypov v podmienkach bez séra alebo so zníženým sérom., Hodnota / charakteristika: Čistota > 95%, 17 kD,filtrované cez 0.2 μm membránu, Balenie 5×10 μg

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Granulovaný PCA - plate count agar na stanovenie počtu mikroorganizmov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 2. Granulovaný TSB - tryptic soy broth, univerzálne médium používané na kultiváciu širokej škály mikroorganizmov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 3. Granulovaný Yeast glucose chloramphenicol agar - selektívny agar určený na počítanie kvasiniek a plesní, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4. Ficoll™ PM400 (suchý prášok) - synteticky neutrálny, vysoko rozvetvený hydrofilný polymér sacharózy, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 5. Deodorant do autoklávu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 6. in vivo-jetPEI® reagent - univerzálne získavanie všetkých typov nukleových kyselín (DNA, siRNA, miRNA atď.) v 2-krokovom postupe, ISO 9001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 7. Aminoglykozidový antibiotický roztok G418, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 8. antibiotické papierové disky Whatman™ - na určenie typu kauzálneho činidla infekčných ochorení a na kontrolu ich citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká in vitro, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 9. koagulačný test  na odlíšenie koagulázovo pozitívnych stafylokokov, ISO 6888-1, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 10. Fibroblast Growth Factors (bFGF), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 8 342,50 20% EUR 16. August 2018 164413

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×