Obstarávanie

Diagnostické činidlá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
18 034,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 523,60
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33690000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

materiál potrebný k diagnostike, kultivácii buniek a baktérií a analýze DNA

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Pasteurover pipety  High Performance, LDPE, povrch s nízkou priľnavosťou znižuje stratu buniek a proteínov, netoxické, kapacita 14,0 ml, objem kvapky 55,6 μl, nasávací objem 10,0 ml, priemer stonky 4,0 mm, dĺžka 170 mm, Hodnota / charakteristika: 200 ks v balení; Technické vlastnosti: 2. ECHINATINE N-OXIDE, Hodnota / charakteristika: Boc-Asp(OcHex)-OH, 500 g; Technické vlastnosti: 3. Štandard pre HPLC, Hodnota / charakteristika: Base 0,2 uMOL Scale štndard pre HPLC, výrobca HVD Life Science (V0200-S); Technické vlastnosti: 4. Rastový faktor (bFGF), Hodnota / charakteristika: Fibroblast Growth Factors (bFGF), ľudský rekombinantný heparín-viažúci mitogenický proteín, ktorý zvyšujú proliferáciu širokého spektra typov buniek v podm. bez séra alebo so zníženým sérom; 10 μG; Technické vlastnosti: 5. Centrifugačné skúmavky 15 ml, PP, graduované-čiernou farbou od 1,5-14,5 ml, kónické, plocha označená bielou farbou na písanie, so šrubovacím uzáverom, Hodnota / charakteristika: sterilizované ožiarenim , bez obsahu pyrogenov,netoxické, autoklavovatelné, na centrifugáciu do 12 500×g, riedenie a skladovanie roztokov,médií a protilátok až do -80 C, 50/vrecko, 10 vreciek/balenie.; Technické vlastnosti: 6. Centrifugačné skúmavky 15 ml so stojanom, PP, graduované čiernou farbou od 1,5-14,5 ml, kónické, plocha označená bielou farbou na písanie, so šrubovacím uzáverom, 2 stojany/balenie, Hodnota / charakteristika: sterilizované ožiarenim , bez obsahu pyrogenov,netoxické, autoklavovatelné, na centrifugáciu do 12 500×g, riedenie a skladovanie, roztokov,médií a protilátok až do -80 C, 25 skúmaviek na stojan; Technické vlastnosti: 7. LABWASH® Premium Extra, koncentrát pre manuálne čistenie laboratórneho skla a presných komponentov alebo ekvivalent, Hodnota pH: 11,8 (hodnota pH pri koncentrácii 1%); Teplot. Rozsah: 10 až 40 °C; balenie: plastová fľaša; 2,5L., Hodnota / charakteristika: čistenie skla bez zvyškov, čistiaca schopnosť pri nízkych dávkach, bez NTA (bez kyseliny nitrilotrioctovej), aktívne zložky biologicky odbúrateľné; Technické vlastnosti: 8. LABWASH® Premium Neutral, koncentrát pre manuálne čistenie laboratórneho skla a presných komponentov alebo ekvivalent. Hodnota pH: 7,5 (hodnota pH pri koncentrácii 1%); Teplot. Rozsah: 10...60 °C; balenie: plastová fľaša; 2,5L., Hodnota / charakteristika: čistenie skla bez zvyškov, čistiaca schopnosť pri nízkych dávkach, bez NTA (bez kyseliny nitrilotrioctovej), aktívne zložky biologicky odbúrateľné; Technické vlastnosti: 9. Silikagél, Davison 923, na použitie pri testovaní ropných produktov metódami IP a ASTM, MW: 60,08 g/mol; Teplota varu: 2230 °C (1013 hPa); Teplota tavenia: > 1600 °C; Plocha BET 430 - 530 m² / g; pH (5%) 5,5 až 7,0; Prchavé látky Max. 10,0%; Fe (Železo) Max. 50 ppm; Veľkosť častíc (> 60 mesh) Max. 5,0%; Veľkosť častíc (> 80 mesh) Max. 1,2%; Veľkosť častíc (> 100 mesh) Max. 5,0%; Veľkosť častíc (<200 mesh) Max. 15,0%;, Hodnota / charakteristika: balenie: plastová fľaša, 1 kg; Technické vlastnosti: 10. TEMPase Hot Start DNA Polymeráza, Hodnota / charakteristika: bez obsahu glycerolu, 5 U/μl, s 10X kombinovaným pufrom a MgCl2, 2500 testov; Technické vlastnosti: 11. Pfu DNA Polymeráza peqGOLD, originálne izolovaná z Pyrococcus furiosus, vysoko čistý rekombinovaný enzým, bez obsahu bakteriálneho DNA, vysoká teplotná stabilita, Hodnota / charakteristika: požadovaný  obsah balenia :  Pure Pfu DNA polymeráza v koncentrácii 5 units/μl; 10x PCR pufer s 20 mM MgSO4; 10x PCR pufer bez MgSO4; zrieďovací pufer a 25 mM MgSO4; Technické vlastnosti: 12. Kyselina octová ľadová 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, MW: 60,05 g/mol; Teplota varu: 118 °C (1013 hPa); Teplota tavenia: 17 °C; Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C); Teplota vzplanutia: 38,5 °C; Alkalinity Max. 0.0004 meq/g; Boiling point 117 - 119 °C; Water Max. 0.25 %; Na (Sodium) Max. 1 ppm; Solidification point 16.2 - 16.6 °C, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 13. Viacprvkový štandard kontroly kvality, 100 mg / l; 32 prvkov v 5% kyseline dusičnej: Ag, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn, ARISTAR® pre ICP; sledovateľné na SRM od NIST, vyrobené a testované v akreditovaných zariadeniach ISO Guide 34 / ISO17025;, Hodnota / charakteristika: objem 100 ml; Technické vlastnosti: 14. siRNA transfekčný reagent Interfer, Hodnota / charakteristika: 1 ml, pre HTS, určený hlavne pre zautomatizované procedúry, skladovanie pri teplote 4°C; Technické vlastnosti: 15. L-glutamín, vysoká čistota, 1 kg, 98,5%, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 16. Reagencia Percol Plus, 1L, Hodnota / charakteristika: reagencia s nízkym obsahom endotoxínov na odstreďovanie buniek, vírusov a bunkových častíc podľa hustoty; Technické vlastnosti: 17. Agaróza s vysokým rozlíšením (HR), nízka teplota tavenia (max. 90 °C), Electran pre elektroforézu, rozdelenie nukleových kyselín pod 1000 párov báz. Vlastnosti agarózy HR umožňujú konzistentnú gélovú separáciu (analytickú a preparatívnu) a vykonávanie in-vitro translácie a transkripčného mapovania, ako aj in-vivo ligácie a transformácie. Bez DNázy a RNázy; Teplota tavenia: 60-90 °C; Sila gélu (pri 4%) Min. 1400 g / cm2; Teplota gélovatenia (pri 4%) 32,5 - 38,0 °C; 50 bp - 1 kb;, Hodnota / charakteristika: obsah balenia : 125g v plastovej fľaši; Technické vlastnosti: 18. Kutivačné nádoby pre bunkové kultúry, PS, sterilizované gamma žiarením, nepyrogenické, s kapacitou: 250 ml, HDPE fialový ventilovaný uzáver s 0,22 µm hydrofóbnym PP filtrom, kultivačná plocha: 75 cm2, Hodnota / charakteristika: stupnica po oboch stranách, popisovacia plocha, použiteľ. pri teplotách od -20°C do +50°C, balené po 5 ks v uzatvárateľných samostojacich plast. vreckách, ktoré znižujú riziko kontaminácie, 20 vreciek; Technické vlastnosti: 19. Kutivačné nádoby pre bunkové kultúry, PS, sterilizované gamma žiarením, nepyrogenické, s kapacitou: 600 ml, HDPE fialový ventilovaný uzáver s 0,22 µm hydrofóbnym PP filtrom, kultivačná plocha: 182,5 cm2, Hodnota / charakteristika: stupnica po oboch stranách, popis. plocha, použiteľné pri teplotách od -20°C do +50°C, balené po 5 ks v uzatvárateľných samostojacich plastových vreckách, ktoré znižujú riziko kontaminácie, 8 vreciek; Technické vlastnosti: 20. Dehydratované kultivačné médiá vo vreckách, MediaBag T (tube-bag), naplnené predváženým granulovaným médiom. Výroba aseptického média: ku hadičke sa pomocou konektorov asepticky pripojí 0,2 μm filtračná jednotka. Cez filtračný systém sa za aseptických podmienok do vrecka pridá voda. Koniec trubice je potrebné chrániť červeným uzáverom. MediaBag T maximum recovery diluent, Hodnota / charakteristika: 20000 ml/vrecko, balenie 15 ks; Technické vlastnosti: 21. Dehydratované kultivačné médiá vo vreckách, MediaBag T (tube-bag), naplnené predváženým granulovaným médiom, naplnené predváženým granulovaným médiom. Výroba aseptického média: Ku hadičke sa pomocou konektorov asepticky pripojí 0,2 μm filtračná jednotka. Cez filtračný systém sa za aseptických podmienok do vrecka pridá voda. Koniec trubice je potrebné chrániť červeným uzáverom. MediaBag T half Fraser broth, Hodnota / charakteristika: 10000 ml/vrecko, balenie 15 ks

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Pasteurover pipety, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 2. ECHINATINE N-OXIDE, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 3. Štandard pre HPLC, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4. Rastový faktor (bFGF), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 5. Centrifugačné skúmavky 15 ml, PP, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 6. Centrifugačné skúmavky 15 ml so stojanom, PP, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 7. LABWASH® Premium Extra alebo ekvivalent, koncentrát pre manuálne čistenie laboratórneho skla a presných komponentov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 8. LABWASH® Premium Neutral alebo ekvivalent, koncentrát pre manuálne čistenie laboratórneho skla a presných komponentov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 9. Silikagél, Davison 923, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 10. TEMPase Hot Start DNA Polymeráza, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 11. Pfu DNA Polymeráza peqGOLD, originálne izolovaná z Pyrococcus furiosus, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 12. Kyselina octová ľadová 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR®, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: 13. Viacprvkový štandard kontroly kvality, 100 mg / l; 32 prvkov v 5% kyseline dusičnej: Ag, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn, ARISTAR®, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 14. siRNA transfekčný reagent Interfer, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 15. L-glutamín, vysoká čistota, 1 kg, 98,5%, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Reagencia Percol Plus, 1L, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 17. Agaróza s vysokým rozlíšením (HR), nízka teplota tavenia (max. 90 °C), Electran pre elektroforézu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 18. Kutivačné nádoby pre bunkové kultúry, PS, sterilizované gamma žiarením, nepyrogenické, s kapacitou: 250 ml, HDPE fialový ventilovaný uzáver s 0,22 µm hydrofóbnym PP filtrom, kultivačná plocha: 75 cm2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 19. Kutivačné nádoby pre bunkové kultúry, PS, sterilizované gamma žiarením, nepyrogenické, s kapacitou: 600 ml, HDPE fialový ventilovaný uzáver s 0,22 µm hydrofóbnym PP filtrom, kultivačná plocha: 182,5 cm2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 20. Dehydratované kultivačné médiá vo vreckách, MediaBag T (tube-bag), naplnené predváženým granulovaným médiom, 20000 ml/vrecko, balenie 15 ks, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 21. Dehydratované kultivačné médiá vo vreckách, MediaBag T (tube-bag), naplnené predváženým granulovaným médiom, 10000 ml/vrecko, balenie 15 ks, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 15 028,33 20% EUR 16. August 2018 164410

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×