Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
64 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie po dobu 12 mesiacov do 5 odberných miest (OM) špecifikovaných odberateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých 5 OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.; Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie formou združenej dodávky, zabezpečenie distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky v čase od 00:00 hod. SEČ dňa 01.01.2019 do 24:00 hod. SEČ dňa 31.12.2019.; Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR v platnom znení (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z.).

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: OM č. 1 - EIC: 24ZVS0000000247E, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 250 A, vyúčtovacie obdobie: kalendárny mesiac; Technické vlastnosti: OM č. 2 - EIC: 24ZVS00000340050, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 25 A, vyúčtovacie obdobie: kalendárny rok; Technické vlastnosti: OM č. 3 - EIC: 24ZVS0000129697U, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 25 A, vyúčtovacie obdobie: kalendárny rok; Technické vlastnosti: OM č. 4 - EIC: 24ZVS00001297636, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 25 A, vyúčtovacie obdobie: kalendárny rok; Technické vlastnosti: OM č. 5 - EIC: 24ZVS0000009687F, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 25 A, vyúčtovacie obdobie: kalendárny rok

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaný celkový rozsah spotreby elektrickej energie za OM č. 1 - č. 5 na rok 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 432,05; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 1 na rok 2019 - Hlavná liečebná budova, Dolný Smokovec, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 430,00; Technické vlastnosti: Vysoká tarifa (VT) na OM č. 1, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 205,00; Technické vlastnosti: Nízka tarifa (NT) na OM č. 1, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100,00; Technické vlastnosti: Špičková tarifa (ŠT) na OM č. 1, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 125,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 2 na rok 2019 - Hviezdoslav, b. j. 17, Dolný Smokovec - vysoká tarifa (VT), Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,20; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 3 na rok 2019 - Hviezdoslav, b. j. 19, Dolný Smokovec - vysoká tarifa (VT), Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,22; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 4 na rok 2019 - Hviezdoslav, b. j. 24, Dolný Smokovec - vysoká tarifa (VT), Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,33; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 5 na rok 2019 - Šafárik, b. j. 17, Dolný Smokovec - vysoká tarifa (VT), Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,30

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×