Obstarávanie

Pekárensky tovar - chlieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
50 678,71
Konečná suma(Bez DPH):
38 887,48
Zaplatené:
76.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15810000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zásobovanie pekárenskými výrobkami

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Celkové množstvá jednotlivých výrobkov sú uvedené ako predpokladané, závisia od počtu stravníkov. Nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu bude meniť nezávisle od verejného obstarávateľa, budú konkrétne množstvá tovaru špecifikované verejným obstarávateľom v jednotlivých čiastkových výzvach/objednávkach., Hodnota / charakteristika: Zvýšenie alebo zníženie objemu a zmena sortimentu zákazky je prípustné.; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvá jednotlivých druhov pekárenských výrobkov slúžia pre potreby súťaže a sú určené na obdobie 12 mesiacov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Dodávka pekárenského tovaru bude zabezpečovaná priebežne podľa telefonických čiastkových objednávok verejného obstarávateľa., Hodnota / charakteristika: V objednávke bude určené množstvá a sortiment.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Chlieb konzumný pšenično-ražný, (1 200 g), nebalený nekrájaný, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 68 040, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Chlieb grahamový, (500 g), balený krájaný, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2 963, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Chlieb lámankový, (500 g) balený krájaný, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2 192, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
P E Z A a.s. 2 42 776,23 10% EUR 30. Júl 2018 162422

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×