Obstarávanie

Abrazivo na otryskávanie oceľových konštrukcií pomocou stlačeného vzduchu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14812000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Slúži na čistenie kovov oceľových konštrukcií pred povrchovou ochranou náterom.; Dosiahnutie drsnosti min. Sa 2,5 v zmysle ISO 8501 - 1 a STN EN ISO 129 44 - 4.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Abrazivný materiál pre čistenie kovových povrchov pieskovaním., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Nie na báze kremičitého piesku., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Inertný a ekologicky nezávadný, netoxický, nehorľavý, nevodivý, vo vode nerozpustný, chemicky stály, nekorodujúci, nereagujúci s otryskavaným povrchom., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Neobsahujúci nebezpečné látky v zmysle smernice 67/548/EHS a nie je klasifikovaný ako nebezpečný prípravok v zmysle smernice 1999/45/EHS., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Málo fibrogénny., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Vrecia na paletách obalené nepremokavou fóliou pre zamedzenie vlhkosti pri náhlej nepriazni počasia počas manipulácie. , Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zrnitosť, Jednotka: mm, Minimum: 0,2, Maximum: 1,6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Balenie vo vreciach , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vrecia uložené na paletách, Jednotka: ks, Minimum: 30, Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tvrdosť podľa Mohsovej stupnice, Jednotka: Tvrdosť, Minimum: 6, Maximum: 7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vlhkosť, Jednotka: %, Minimum: 0,2, Maximum: 0,4, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×