Obstarávanie

Nákup dodávkových vozidiel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
209 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
174 115,83
Zaplatené:
83.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34114100-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
4.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Nákup 4 ks nových skriňových dodávkových automobilov vrátane ich vonkajšieho (maják, rampa, tabuľa) aj vnútorného (podlaha, steny, regál, stôl, lavica) vybavenia podľa technickej špecifikácie uvedenej nižšie.; Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je:; - zapísanie údajov o vonkajšom vybavení na okresnom úrade a do osvedčenia o evidencii vozidla - časť II.; - vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (preberací-odovzdávajúci protokol, technický preukaz, záznam zo zaškolenia obsluhy, návody na obsluhu a údržbu vozidla i vonkajších zabudovaných častí, potvrdenie zástupcu výrobcu vozidla o zachovaní platnosti záruk poskytnutých pri kúpe nového vozidla na jeho časti dodatočnými úpravami nedotknuté, záručný list, servisná knižka, certifikát o zhode COC).; Vyhotovenie skriňového dodávkového automobilu a jeho vonkajšieho a vnútorného vybavenia sa požaduje s nasledovnou charakteristikou a parametrami:; Skriňový dodávkový automobil; - sériovo vyrábané nové vozidlo kategórie N1 resp. N2 s rokom výroby 2018 v štandardnom vyhotovení a štandardnej výbave;; - vznetový motor s výkonom min. 130 kW pri objeme 2 200-2 800 cm3 s krútiacim momentom min. 400 Nm;; - v čase dodávky musí spĺňať požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alebo ekvivalentný predpis v závislosti od krajiny záujemcu), t.j. musí spĺňať emisnú normu platnú v čase realizácie dodávky a v čase prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel;; - užitočná hmotnosť min. 1 200 kg pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti max. 3 500 kg;; - ľavostranné riadenie;; - posilňovač riadenia;; - výškovo nastaviteľný volant;; - výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča;; - antiblokovací brzdový systém (ABS) s kotúčovými brzdami na obidvoch nápravách;; - elektronická stabilizácia vozidla (ESP);; - protiprekĺzový systém (ASR);; - podvozková časť s dvomi nápravami s rázvorom 3 400 - 4 200 mm a náhonom postačujúcim na jednu z dvoch náprav;; - plne synchronizovaná mechanická min. 6-stupňová prevodovka s priamym radením;; - karoséria celokovová oceľová čiastočne pozinkovaná v bielom farebnom vrchnom odtieni s kabínou v dvojdverovom vyhotovení pre 3 osoby v jednom rade (sedadlá s opierkami hlavy a snímateľnými látkovými poťahmi v tmavom odtieni);; - airbag vodiča a spolujazdcov;; - bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdcov 3-bodové výškovo nastaviteľné;; - vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané;; - centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním;; - imobilizér;; - alarm;; - tempomat;; - klimatizácia kabíny vodiča a spolujazdcov;; - signalizácia zapnutých svetiel;; - prídavné (tretie) brzdové svetlo;; - akustický signál pri zaradenom spätnom chode;; - predné svetlomety pre denné svietenie;; - systém snímania a kontroly tlaku v pneumatikách;; - determálne sklá;; - elektrické ovládanie okien vodiča a spolujazdca;; - nízky podvozok s úrovňou podlahy vodiča max. 40 cm od úrovne vozovky (v nezaťaženom stave);; - nástupné schodíky do vozidla z obidvoch strán z protišmykového kovového materiálu (potrebná dlhá životnosť - časté nastupovanie a vystupovanie posádky);; - najvyššia dovolená prepravná rýchlosť min. 130 km/hod.;; - celková šírka vozidla 2 000 - 2 100 mm;; - celková výška vozidla max. 3 000 mm (pri svetelnej signalizačnej výklopnej šípke sklopenej do prepravnej polohy);; - celková dĺžka vozidla max. 6 000 mm;; - oddelenie priestoru kabíny od priestoru skrine pevnou deliacou kovovou stenou s priehľadom (napr. oknom) a možnosťou komunikácie osôb medzi kabínou a skriňou;; - skriňový priestor bez presklenia s prednými zasúvateľnými dverami bez presklenia s poistkou vpravo a zadnými dvojkrídlovými pántovými dverami bez presklenia;; - objem priestoru skrine min. 10 m3;; - svetlá výška vnútorného priestoru skrine 1 900 - 2 000 mm;; - svetlá šírka vnútorného priestoru skrine min. 1 800 mm;; - svetlá dĺžka vnútorného priestoru skrine min. 3 700 mm;; - svetlá šírka podlahy vnútorného priestoru skrine medzi podbehmi (blatníkmi) zadnej nápravy min. 1 400 mm; - úprava podlahy vodovzdornou protišmykovou preglejkou hrúbky 15 - 17 mm, pri bočných a zadných vstupných dverách s ochrannou prahovou lištou z kovového antikorózneho materiálu; - ťažné zariadenie podľa DIN (guľa ISO 50 mm) s únosnosťou min. 2 000 kg vo výške osi gule 500 - 600 mm od úrovne vozovky (v nezaťaženom stave);; - 7 pólová 12 V elektrická zásuvka pre elektrické pripojenie prívesov; - autorádio s MP3 prehrávačom a Bluethoot-om s dotykovým displejom;; - kolesá s plechovými diskami 15" resp. 16";; - príprava na montáž univerzálnej elektrickej zásuvky na pripojenie externých elektrospotrebičov v dosahu obsluhy z vonku pri otvorených bočných dverách skriňového priestoru;; - plnohodnotné rezervné koleso;; - lapače nečistôt zadných kolies;; - sada gumenných rohoží na podlahu;; - povinná výbava podľa platných predpisov.; Vonkajšie vybavenie automobilu; Pre vonkajšie vybavenie automobilu sa požaduje:; - doplnenie kabíny vodiča a spolujazdcov oranžovým majákom;; - doplnenie zadného čela skriňového priestoru svetelnou rampou;; - doplnenie strechy vozidla v zadnej polovici skriňového priestoru zobrazovacím LED panelom.; Doplnenie kabíny vodiča a spolujazdcov oranžovým majákom sa požaduje nasledovne:; - oranžový výstražný maják veľký pozdĺžny dvojsvetlový s pripojením na 12 V;; - rozmery majáka (šírka 1 150 - 1 200 mm, výška max. 60 mm, hĺbka max. 300 mm);; - svetelná signalizácia majáka pozostávajúca z min. 40 ks svietiacich LED modulov;; - elektrické krytie IP 55;; - funkcia majáka disponujúca min. 6 režimami blikania s optickou kontrolou ovládaným z kabíny vodiča.; Doplnenie zadného čela skriňového priestoru svetelnou rampou sa požaduje nasledovne:; - svetelná oranžová rampa namontovaná nad zadnými dvojkrídlovými dverami s pripojením na 12 V;; - rozmery svetelnej rampy (šírka 1 100 - 1 200 mm, výška max. 250 mm, hĺbka max. 150 mm);; - svetelná signalizácia rampy pozostávajúca s min. 5 LED svetiel;; - funkcia svetelnej rampy disponujúca min. 6 režimami blikania s optickou kontrolou a automatickým znižovaním svietivosti v nočnom režime s ovládaním z kabíny vodiča;; - elektrické krytie IP 55;; - svetelná rampa musí byť výškovo namontovaná tak, aby jej konštrukcia nezasahovala do funkcie otvárania zadných krídlových dverí a taktiež nesmie prekrývať zobrazovaciu plochu strešného LED panelu.; Doplnenie strechy vozidla v zadnej polovici skriňového priestoru zobrazovacím LED panelom sa požaduje nasledovne:; - sklopný LED panel s pripojením na 12 V;; - rozmery LED panela vrátane strešného uchytenia (šírka 950 - 1 100 mm, výška 950 - 1 000 mm, hĺbka 200 - 300 mm);; - rozmery LED panela bez uchytenia (šírka 800 - 900 mm, výška 800 - 900 mm);; - rozmery zobrazovacieho displeja LED panela (šírka 750 - 800 mm, výška 750 - 800 mm);; - LED signalizačné výstražné svetlá v počte 2 ks umiestnené v horných rohoch zobrazovacieho displeja panela s možnosťou zmeny intenzity svietenia;; - automatické zapnutie dvoch LED signalizačných výstražných svetiel už pri zahájení zdvíhania LED panela;; - zdvíhanie a sklápanie LED panela motoricky s ovládaním z kabíny vodiča bez nutnosti zásahu obsluhy, s možnosťou núdzového spustenia štítu do prepravnej polohy v prípade vzniku poruchy kvalifikovaným zásahom obsluhy;; - zobrazovací panel vyplnený vysoko svietivými LED diódami chránenými šošovkami s antistatickou a samočistiacou povrchovou úpravou zabraňujúcimi ich oslepnutiu a znečisteniu;; - vyplnenie zobrazovacieho displeja LED panela RGB LED diódami s počtom min 45x45 ks v osovej vzdialenosti (rastri) max. 20 mm umožňujúci zobrazenie min. počet symbolov podľa nasledovnej odrážky;; - LED panel zobrazujúci min.:; - dopravné symboly šípka vľavo, šípka vpravo, svetelný kríž, dve výstražné svetlá v horných rohoch panela (všetky funkcie s oranžovým osvitom) a nasledovné dopravné značky (šesť druhov predvolených dopravných značiek):; - A19 - práca; - A34 - iné nebezpečenstvo; - A23 - kolóny; - A33 - nehoda; - B29a - zákaz predchádzania; - B30a - zákaz predchádzania pre nákladné automobily; doplnené v spodnej časti zobrazovacieho displeja LED panela o textové správy (min. dvanásť druhov predvolených správ): "HMLA", "KONTROLA", "NEHODA", "OBCHADZKA", "POZIAR", "PRACA", "SMYK", "UZAVIERKA", "VIETOR", "ZAVEJE", "ZVIERA" a "SPOMAL"; - možnosť zvýraznenia zobrazovaných symbolov blikaním v rozsahu 30 - 40 krát za minútu alebo zobrazenie jednoduchou animáciou (bez blikania); - riadenie svietivosti LED diód min. v 5 úrovniach automaticky v závislosti na okolitom osvetlení alebo manuálne; - ovládanie diaľkovým ovládaním s grafickým PC displejom zobrazujúcim predvolený symbol; - konštrukcia a uchytenie sklopného panelu umožňujúca jeho použitie v pracovnej polohe pri max. rýchlosti vozidla min. 60 km/hod.; - konštrukcia a uchytenie sklopného panelu umožňujúca jeho použitie v prepravnej polohe pri max. rýchlosti vozidla min. 130 km/hod.; - hmotnosť max. 50 kg; - LED diódy s vysokou životnosťou odolné UV žiareniu; - vyhotovenie LED panela s odolnosťou voči tlakovej vode pre tlak min. 6 bar; - vyhotovenie LED panela podľa EN 12 966-1; - elektrické krytie IP 55; - upevnenie LED panelu v dostatočnej výške, aby nedochádzalo v jeho pracovnej polohe k prekrytiu s LED svetlami zadnej svetelnej rampy.; Vnútorné vybavenie automobilu; Pre vnútorné vybavenie automobilu sa požaduje:; - doplnenie okopových líšt na prahoch dvier;; - doplnenie podlahovej preglejky v skriňovom priestore;; - doplnenie preglejkových výstuží a výplne bočných stien a dverí skriňovej časti;; - namontovanie troch sklopných sedadiel na deliacej stene;; - namotovanie sklopného stolíka na ľavej bočnej stene;; - namontovanie skrinkovej zostavy na ľavej bočnej stene;; - namontovanie stenových úchytiek na pravej bočnej stene za posuvnými dverami (univerzálna stena na uchytenie náradia) a univerzálnej elektrickej zásuvky (pre pripojenie externých elektrospotrebičov).; Doplnenie okopových líšt na prahoch dvier sa požaduje nasledovne:; - po úprave podlahy skriňového priestoru vodovzdornou protišmykovou preglejkou sa požaduje dodatočná úprava prahov bočných výsuvných dverí a zadných krídlových dverí ochrannými okopovými prahovými lištami z kovového antikorózneho materiálu z dôvodu dosiahnutia dlhšej životnosti pri častom nastupovaní a vystupovaní osádky.; Doplnenie podlahovej preglejky v skriňovom priestore sa požaduje nasledovne:; - úprava podlahy vodovzdornou protišmykovou preglejkou hrúbky 15 - 17 mm pri bočných a zadných vstupných dverách s ochrannou prahovou lištou.; Doplnenie preglejkových výstuží a výplne bočných stien a dverí skriňovej časti sa požaduje nasledovne:; - úprava bočných stien interiéru a vnútornej časti dverí preglejkou hrúbky 10 - 12 mm opatrených nárazuvzdornou a oteruvzdornou vrstvou nekovového materiálu.; Namontovanie troch sklopných sedadiel na deliacej stene sa požaduje nasledovne:; - doplnenie skriňového priestoru pre operatívne vytvorenie administratívneho pracoviska tromi samostatnými čalúnenými sklopnými sedadlami v rade vedľa seba resp. trojmiestnou čalúnenou sklopnou lavičkou upevnenou na pevnej deliacej stene oddeľujúcej kabínu vodiča a skriňový priestor. Požaduje sa vytvorenie sedacej plochy pre tri osoby s celkovou šírkou 1 200 - 1 250 mm a hĺbkou 400 - 420 mm. Súčasťou sedadiel musí byť na deliacej stene v rozsahu šírky sedacej časti čalúnená opierka chrbta a hlavy pre sediace osoby. Sedacia časť sa požaduje vo výklopnom vyhotovení s možnosťou vyklopenia; do zvislej polohy istiacim mechanizmom zabraňujúcicm jej pohybu počas prepravy tak vo vyklopenej ako aj sklopenej polohe.; Namontovanie sklopného stolíka na ľavej bočnej stene sa požaduje nasledovne:; - doplnenie skriňového priestoru pre operatívne vytvorenie administratívneho pracoviska sklopným stolom upevneným na ľavej bočnej stene, tvoriacim doplnenie sklopnej sedacej časti. Pracovná plocha stola sa požaduje v rozmeroch šírka cca 800 mm (pozdĺž sedačiek), umožňujúca sklopenie stola po strop skriňového priestoru a v hĺbke 400 - 500 mm (v smere kolmo na sedačky). Konštrukcia stola musí byť doplnená v pracovnej polohe jeho podpornou časťou o podlahu. Vrchná doska stola sa požaduje z dreveného materiálu s povrchovou úpravou akrylovým lakom. Doska stola vrátane jej podpornej konštrukcie musí; byť doplnená istiacim mechanizmom zabraňujúcim jej pohybu počas prepravy tak vo vyklopenej ako aj sklopenej polohe.; Namontovanie skrinkovej zostavy na ľavej bočnej stene sa požaduje nasledovne:; - doplnenie ľavej bočnej steny vnútorného skriňového priestoru o nasledovnú skrinkovú zostavu s rozmerom šírka 1 200 - 1 300 mm, hĺbka 360 - 400 mm, výška 1 400 - 1 500 mm; - skrinka s výsuvnou pracovnou doskou a so zverákom; - dve skrinky s výsuvnými zásuvkami; - odkladacie skrinky s prestaviteľnými separátormi; - odkladacia skrinka s plastovými zásobníkmi.; Namontovanie stenových úchytiek na pravej bočnej stene za posuvnými dverami (univerzálna stena na uchytenie náradia) a univerzálnej elektrickej zásuvky (pre pripojenie externých elektrospotrebičov) sa požaduje nasledovne:; - doplnenie pravej bočnej steny vnútorného skriňového pirestoru v hornej časti panelom z perforovaného plechu s rôznymi držiakmi pre uchytenie ručného náradia s celkovou plochou min. 2 m2; - doplnenie pravej bočnej steny vnútorného skriňového priestoru resp. na deliacej stene v jej dolnej časti v dosahu obsluhy pri otvorených bočných dverách univerzálnej elektrickej zásuvky (pre pripojenie externých elektrospotrebičov).

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AUTOKAROS, a.s. 3 208 939,00 20% EUR 25. Júl 2018 162251

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×