Obstarávanie

Bravčové mäso II


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
18 577,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 123,96
Zaplatené:
81.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15113000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

na varenie; na prípravu jedál; na tepelnú úpravu

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Balenie:, Hodnota / charakteristika: dodanie - čerstvé, chladené, v prepravkách.; Technické vlastnosti: Množstvo:, Hodnota / charakteristika: hodnoty uvedené v popise predmetu zmluvy tvoria  maximálne predpokladané množstvo plnenia počas trvania Rámcovej dohody.; Technické vlastnosti: Minimálna doba spotreby:, Hodnota / charakteristika: pri dodaní 4 dni.; Technické vlastnosti: Dátum spotreby:, Hodnota / charakteristika: bude vyznačený na obaloch alebo dodacích listoch takým spôsobom, aby pri prevzatí tovaru Objednávateľ mohol lehotu skontrolovať.; Technické vlastnosti: Bravčové mäso:, Hodnota / charakteristika: dobre vyvinuté svalstvo bez trhlín, krvných podliatin a zbavené prebytočného tuku.; Technické vlastnosti: Bravčové mäso:, Hodnota / charakteristika: svalovina bez zreteľne viditeľných krvavých škvŕn a bez výrazných rán a zbavené prebytočného tuku.; Technické vlastnosti: Bravčové mäso:, Hodnota / charakteristika: bez výskytu viditeľných zlomenín a bez cudzieho zápachu a cudzej príchute.; Technické vlastnosti: Bravčové mäso:, Hodnota / charakteristika: na chladenom mäse sa nevyskytujú známky po zamrznutí.; Technické vlastnosti: Bravčové mäso:, Hodnota / charakteristika: chov zvierat určených k predmetu plnenia musí byť v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.; Technické vlastnosti: Bravčové mäso:, Hodnota / charakteristika: chov zvierat určených k predmetu plnenia musí byť v súlade s Nariadením vlády č.322/2003 Z. z. v znení nesk. predpisov a s ostatnými všeobecne záväznými predpismi.; Technické vlastnosti: Bravčové mäso:, Hodnota / charakteristika: musí byť v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám.; Technické vlastnosti: Bravčové mäso:, Hodnota / charakteristika: musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce PK SR v zmysle ustanovení Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 423/2012 Z.z..; Technické vlastnosti: Bravčové mäso:, Hodnota / charakteristika: musí spĺňať požiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu mäsa jatočných zvierat podľa prílohy k Vyhláške č. 423/2012 Z. z., časť C bod 2.; Technické vlastnosti: Bravčové mäso:, Hodnota / charakteristika: musí mať preukázaný pôvod mäsa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Pol. č.1 - bravčové stehno bez kosti a kože ( čerstvé, chladené ), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Pol. č. 2 - bravčové plece bez kosti a kože ( čerstvé, chladené ), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Pol. č. 3 - bravčová krkovička bez kosti ( čerstvá, chladená ), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Pol. č. 4 - bravčové karé bez kosti ( čerstvé, chladené ), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Pol. č. 5 - bravčové karé s kosťou ( čerstvé, chladené ), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 900; Technické vlastnosti: Pol. č. 6 - bravčová panenka ( čerstvá, chladená ), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Pol. č.7 - bravčový bok s kosťou a kožkou ( čerstvý, chladený ), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 700; Technické vlastnosti: Pol. č. 8 - bravčový bok bez kosti s kožou ( čerstvý, chladený), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: Pol. č. 9 - bravčové polovičky ( čerstvé, chladené), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1600; Technické vlastnosti: Pol. č. 10 - bravčový výrez v pomere 80:20 /mäso:mastné/ (čerstvý, chladený), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: Pol. č. 11 - bravčová pečeň (čerstvá, chladená), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Pol. č. 12 - bravčové koleno zadné bez kosti s kožou (čerstvé, chladené), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Anton Skurčák 3 16 636,36 10% EUR 25. Júl 2018 162211

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×