Obstarávanie

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
177 840,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39234000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kus
Množstvo:
1200.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

uloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z domácností na kompost

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dno, Hodnota / charakteristika: bez dna; Technické vlastnosti: UV stabilizácia, Hodnota / charakteristika: Materiál musí byť ÚV stabilizovaný, podiel recyklovanej zložky min. 50%; Technické vlastnosti: Teplota stabilizovania, Hodnota / charakteristika: od -40 °C do +80 °C; Technické vlastnosti: Vetranie, Hodnota / charakteristika: S prevzdušňovacími otvormi, dostatočný počet otvorov pre cirkuláciu vzduchu; Technické vlastnosti: Forma, Hodnota / charakteristika: Uzatváratelna plastová nádoba s mechanizmom proti samovoľnému otvoreniu; Technické vlastnosti: Vyberanie kompostu, Hodnota / charakteristika: Dvierkami otváranými na každej strane; Technické vlastnosti: Kompostér - Obsluha, Hodnota / charakteristika: Súčasťou dodávky každého kompostéra musia byť návody na obsluhovanie kompostérov a brožúra správneho kompostovania; Technické vlastnosti: Minimálne obsahové náležitosti Návodu na obsluhu reps. letáku ku kompostavaciemu zásobníku:, Hodnota / charakteristika: Odporúčaná veľkosť letáku je formát A4. Leták má byť dobre čitateľný, prehľadný a ľahko pochopiteľný pre širokú verejnosť, t. j. pre všetky vekové skupiny obyvateľov.; Technické vlastnosti: Návod, resp. leták musí obsahovať (1): Čo sa môže kompostovať v kompostovacom zásobníku? [V predmetnom bode je potrebné uviesť vhodné a nevhodné suroviny, resp. materiály na kompostovanie.], Hodnota / charakteristika: V zmysle vzoru s minimálnymi obsahovými náležitosťami,ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa v rámci výzvyOPKZP-PO1-SC111-2017-23Návod, resp. leták musí obsahovať (1): Čo sa môže kompostovať; Technické vlastnosti: Návod, resp. leták musí obsahovať (2): Zásady správneho kompostovania v kompostovacom zásobníku. [V predmetnom bode je potrebné uviesť ako postupovať pri kompostovaní, napr. ako zabezpečiť správnu veľkosť materiálu, ako premiešavať kompost, ako zabezpečiť prístup vzduchu, ako zabezpečiť správnu vlhkosť, dĺžka kompostovania, kedy je kompost zrelý/použiteľný, atď.], Hodnota / charakteristika: V zmysle vzoru s minimálnymi obsahovými náležitosťami, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23; Technické vlastnosti: Návod, resp. leták musí obsahovať (3): Najčastejšie chyby pri kompostovaní v kompostovacom zásobníku. [V tomto bode je potrebné uviesť napr. ako predchádzať zápachu kompostovaného materiálu, ako predchádzať nadmernému výskytu mušiek, atď.], Hodnota / charakteristika: V zmysle vzoru s minimálnymi obsahovými náležitosťami, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23; Technické vlastnosti: Návod, resp. leták musí obsahovať (4): Správne využitie hotového kompostu.[Stručný popis využitia hotového kompostu v domácnosti, resp. v záhrade. Výhody kompostovania. Dávkovanie kompostu.], Hodnota / charakteristika: V zmysle vzoru s minimálnymi obsahovými náležitosťami, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23; Technické vlastnosti: Označenie kompostéru - štítok/samolepka, Hodnota / charakteristika: v zmysle platného manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP KZP a jeho príloh

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet kompostérov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1200; Technické vlastnosti: Objem kompostéra, Jednotka: L, Minimum: 1000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Váha kompostéra, Jednotka: kg, Minimum: 21, Maximum: 28, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hrúbka stien, Jednotka: mm, Minimum: 6, Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Záruka výrobcu, Jednotka: rok, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Životnosť, Jednotka: rok, Minimum: 15, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 4 0,00 0% EUR 27. Júl 2018 162155

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×