Obstarávanie

Modulovatelne kompostery pre obyvateľov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šamorín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
198 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39234000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predchádzanie vzniku biologicky rozložitelneho komunálneho odpadu.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Kompostér, Hodnota / charakteristika: Modulovateľný kompostér na recykláciu biologického odpadu v exteriéri; Technické vlastnosti: Minimálna váha kompostéra, Hodnota / charakteristika: 29 kg; Technické vlastnosti: Vetracie otvory pre cirkuláciu vzduchu a vlhkosti na každej strane kompostéra, Hodnota / charakteristika: požaduje sa; Technické vlastnosti: Systém vyberania kompostu, Hodnota / charakteristika: z každej strany kompostéra; Technické vlastnosti: Dno kompostéra, Hodnota / charakteristika: žiaden (pre zabezpečenie styku s pôdou); Technické vlastnosti: Hrúbka steny kompostéra (nie dutá), Hodnota / charakteristika: minimálne 6 mm; Technické vlastnosti: Stabilita a životnosť kompostéra, Hodnota / charakteristika: minimálne 10 rokov; Technické vlastnosti: Tvar kompostéra, Hodnota / charakteristika: Jednotlivé moduly kompostéra sú štvorcového tvaru; Technické vlastnosti: Farba, Hodnota / charakteristika: šedá; Technické vlastnosti: Materiál, Hodnota / charakteristika: Kompostér musí byť vyrobený min. z 50% recyklovaného materiálu; Technické vlastnosti: Veko, Hodnota / charakteristika: S mechanizmom proti samovoľnému otvoreniu; Technické vlastnosti: Moduľovateľnosť kompostéra, Hodnota / charakteristika: Kompostér pozostáva z modulárnych jednotiek umožňujúcich jeho jednoduché a rýchle rozširovania a zvyšovanie objemu. Pripojiteľnosť ďalších modulov pri potrebe zvýšenia kapacity objemu kompostéra.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Modulovateľný kompostér, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500; Technické vlastnosti: Objem kompostéra, Jednotka: l, Minimum: 800, Maximum: 850, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: teplota stabilizovania, Jednotka: C, Minimum: -40, Maximum: +80, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Šírka zloženého kompostéra, Jednotka: cm, Minimum: 170, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výška zloženého kompostéra, Jednotka: cm, Minimum: 75, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hĺbka zloženého kompostéra, Jednotka: cm, Minimum: 55, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lindák Rastislav-NILTEX 4 0,00 0% EUR 23. Júl 2018 162094

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×