Obstarávanie

Dodávka a montáž monitorovacích zariadení na pohyb vozidiel a mechanizmov a výkon ich prídavných zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
98 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
81 250,00
Zaplatené:
82.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42961300-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
75.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Nákup 75 ks nových monitorovacích zariadení na pohyb vozidiel, mechanizmov a výkon ich prídavných zariadení podľa technickej špecifikácie. Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (preberací-odovzdávajúci protokol, protokol o zaškolení). Monitorovacie zariadenie na pohyb vozidiel, mechanizmov a výkon ich prídavných zariadení musí byť kompatibilný s jestvujúcim systémom kontroly prevádzky vozidiel TRUCK DATA MEMORY.; 1) Verejný obstarávateľ v súčasnosti disponuje systémom kontroly prevádzky vozidiel TRUCK DATA MEMORY. Požaduje sa doplnenie monitorovacích zariadení na pohyb vozidiel a mechanizmov, so sledovaním úbytku a nárastu PHM v nádržiach ako aj monitorovaním výkonu prídavných zariadení na vozidlách a mechanizmoch. Tento systém bude rozšírený o 75 kusov monitorovacích jednotiek.; 2) Z dôvodu kompatibility systému verejný obstarávateľ požaduje, aby nové monitorovacie zariadenia boli v plnom rozsahu kompatibilné s jestvujúcim systémom kontroly prevádzky vozidiel TRUCK DATA MEMORY.; 3) Verejný obstarávateľ požaduje dodanie takých jednotiek, aby bolo zabezpečené (v rámci servisnej činnosti spočívajúcej vo vykonávaní priebežných opráv a/alebo výmen znefunkčnených častí z dôvodu odstraňovania a predchádzania incidentov a porúch softvérovej časti dotknutého informačného systému) efektívne, kontinuálne a bezproblémové fungovanie pôvodnej informačnej štruktúry a zároveň aj novo dodaných monitorovacích jednotiek.; 4) Verejný obstarávateľ požaduje, aby kompatibilita dodaných zariadení a jestvujúceho monitorovacieho systému TRUCK DATA MEMORY bola ešte pred dodaním potvrdená výrobcom resp. zástupcom výrobcu alebo autorizovaným zástupcom výrobcu jestvujúceho systému TRUCK DATA MEMORY. Bez takéhoto potvrdenia nie je možné predmet zákazky dodať.; 5) Verejný obstarávateľ požaduje, aby systém bol dodaný spoločnosťou autorizovanou výrobcom pre dodávanie monitorovacích jednotiek na slovenský trh. Bez autorizácie výrobcu alebo zástupcu výrobcu nie je možné predmet zákazky dodať.; 6) Verejný obstarávateľ požaduje udržanie prevádzkyschopnosti hardvérových ako aj softvérových častí jestvujúcej informačnej infraštruktúry na monitorovaní pohybu vozidiel a strojnej techniky na sledovanie technologických činností ako celku.; 7) Verejný obstarávateľ nepripúšťa z dôvodu ochrany doterajších investícií a majetku, aby uvedené monitorovacie jednotky boli dodávané neautorizovaným subjektom, príp. boli inštalované iné druhy zariadení s inými komponentami, nakoľko by to mohlo mať za následok neprimerané technické komplikácie v prevádzke a údržbe existujúceho systému, resp. jeho úplné znefunkčnenie Zariadenia musia byť v danej špecifikácií, a to:; Monitorovanie špeciálnych vozidiel údržby musí spĺňať nasledovné technické parametre:;  Pevná a užívateľsky nedostupná montáž;  Prijímač GNSS;  Komunikačná jednotka GSM/GPRS;  Integrovaná pamäť zaznamenaných dát v kapacite aspoň 100.000 snímkov;  Integrované hodiny reálneho času so záložným akumulátorom s automatickou synchronizáciou času z GNSS;  MEMS snímač;  Snímanie stavu zapaľovania;  Bezkontaktné pripojenie CAN zbernice vozidiel s priamou podporou CAN protokolu najviac rozšírených vozidiel v rozsahu dát; o Stav tachometra; o Aktuálna rýchlosť; o Aktuálne otáčky motora; o Aktuálna spotreba paliva; o Prejdená vzdialenosť; o Stav paliva v nádrži;  Pripojenie FMS rozhrania vozidla s podporou čítania dát v rozsahu; o Stav tachometra; o Aktuálna rýchlosť; o Aktuálne otáčky motora; o Zaťaženie motora; o Aktuálna spotreba paliva; o Prejdená vzdialenosť; o Celkové spotrebované palivo; o Celková doba chodu motoru; o Stav paliva v nádrži;  Monitorovanie stavu prídavných zariadení;  Pripojenie tachografu s podporou čítania dát v rozsahu; o meranie vzdialenosti;  Meranie hladiny paliva v nádrži;  Blokovanie vozidla;  Alternatívne snímanie otáčok a rýchlosti pomocou impulzov;  Monitorovanie stavu radlice;  Prepojenie s riadiacou jednotkou nadstavby zimnej údržby Kobit na prenos a spracovanie dát v rozsahu; o dávkovanie [g/m2]; o režim; o rýchlosť [km/h]; o soľanka [%]; o spotreba inert. [kg]; o spotreba soľanky [l]; o spotreba soli [kg]; o stav; o symetria; o šírka posypu [m]; o teplota vozovky [°C]; o teplota vzduchu [°C]; o vlhkosť [%];  Prepojenie s riadiacou jednotkou nadstavieb zimnej údržby Rasco na prenos a spracovanie dát v rozsahu; o dávka 1 [g/m2]; o dávka 2 [g/m2]; o dávka soľanka [g/m2]; o režim; o simulovaná rýchlosť [km/h]; o soľanka [%]; o šírka posypu celkom [m]; o šírka vľavo [m]; o zásobník 1 [kg]; o zásobník 2 [kg]; o zásobník soľanka [l];  Identifikácia vodiča pomocou zamestnaneckých kariet;  Optická signalizácia prihláseného vodiča na identifikačnom zariadení;  Akustická signalizácia neprihláseného vodiča po naštartovaní motora;  Možnosť pripojenia záložného akumulátora;  Možnosť pripojenia externých snímačov teploty;  Podpora posielania dát na hlavný a záložný server;  Dynamické vytváranie snímkových záznamov s možnosťou nastavenia generovania; o v pravidelných časových intervaloch – nastaviteľné od 1 sekundy; o po zmene polohy – nastaviteľné od 1 metra; o po zmene smeru pohybu – nastaviteľné od 10 stupňov; o pri zmene zvolených parametrov – zmena na vstupoch;  Generovanie alarmov;  Slot pre SIM kartu;  Napájanie 8 až 35 V;  Meranie napájacieho napätia;  Konfigurácia a diagnostika jednotky lokálne aj na diaľku;  Prevádzkové parametre a prevedenie; o Prevádzková teplota: –25ºC to +85ºC; o Vlhkosť prostredia: max. 90% (nekondenzovaná); Monitorovanie motorových vozidiel musí spĺňať nasledovné technické parametre:;  Pevná a užívateľsky nedostupná montáž;  Prijímač GNSS;  Komunikačná jednotka GSM/GPRS;  Integrovaná pamäť zaznamenaných dát v kapacite aspoň 10.000 snímkov;  MEMS snímač;  Snímanie stavu zapaľovania;  Bezkontaktné pripojenie CAN zbernice vozidiel s priamou podporou CAN protokolu najviac rozšírených vozidiel v rozsahu dát; o Stav tachometra; o Aktuálna rýchlosť; o Aktuálne otáčky motora; o Aktuálna spotreba paliva; o Prejdená vzdialenosť; o Stav paliva v nádrži;  Identifikácia vodiča pomocou zamestnaneckých kariet;  Optická signalizácia prihláseného vodiča na identifikačnom zariadení;  Akustická signalizácia neprihláseného vodiča po naštartovaní motora;  Podpora posielania dát na hlavný a záložný server;  Slot pre SIM kartu;  Napájanie 8 až 18 V;  Meranie napájacieho napätia;  Konfigurácia a diagnostika jednotky na diaľku;  Prevádzkové parametre a prevedenie; o Prevádzková teplota: –25ºC to +85ºC; o Vlhkosť prostredia: max. 90% (nekondenzovaná); Verejný obstarávateľ požaduje, aby bolo zabezpečené monitorovanie nasledovných častí vozidiel a mechanizmov:; - Pohyb/pozícia vozidla - 75 ks; - Hladina PHM v nádrži - 67 ks; - Používania prídavného zariadenia: čelná snehová radlica – 12 ks; - Používania prídavného zariadenia: bočná snehová radlica – 4 ks; - Používania prídavného zariadenia: mulčovacie zariadenie – 6 ks; - Používania prídavného zariadenia: predné a zadné rameno – 7 ks; - Používania nadstavby – žeriav – 5 ks; - Používania nadstavby - pracovná plošina – 2 ks; - Používania nadstavby – zametač – 1 ks; Zoznam vozidiel, na ktoré je požadovaná montáž zariadení:; DAF CF85.460 Truck; DAF FA HR1; FARESIN FH 10.70; Fiat Doblo; Fiat Ducato; ISUZU; Kubota GZD 15 HD3; Manitou 1340 nakladač; Manitou 1740 nakladač; Mercedes Benz - zametač; Mercedes Benz Actros 6x6; Mercedes Benz Arocs 6x6; Mitsubishi Fuso hák. nakladač; Pohyblivá pracovná plošina CMC PLA 250 na podvozku MITSCHUBISHI FUSO; Reform metrac H7 RX / H6S / G5; Rýpadlo-nakladač CASE 580ST; Tatra 815 AD14/AD20/AD28; Mercedes Benz - Unimog; VKN Bobcat T 3571; VW Caddy; VW Crafter; VW Sprinter; VW Transporter

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GX SOLUTIONS,a.s. 2 97 500,00 20% EUR 23. Júl 2018 162090

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×