Obstarávanie

Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier 1RH1C a ich súčasti


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 912,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44000000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: nie je prípustný iný zvodidlový systém, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: oceľové zvodidlá musia spĺňať protikoróznu ochranu podľa EN ISO 1461, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: požadujeme predložiť prehlásenie o zhode výrobku, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: oceľové zvodidlá musia spĺňať normu STN EN 1317-2, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: zvodnica EZK-systém 1/6,00 m, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35; Technické vlastnosti: stĺpik C 100x60x25 L=1,5 m, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: strmeň S1 -držiak zvodnice, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: zosilnenie styku pásikom 300x65x5, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: podložka D18, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: skrutka M16x30+M16, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: skrutka M16x40+M16, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: skrutka 6 hranná hlava M10x25+M10, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: plochá spojka 2x50x120, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: podložka D11, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×