Obstarávanie

Informovanosť a publicita (informačná tabuľa a stála tabuľa)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
660,00
Konečná suma(Bez DPH):
659,00
Zaplatené:
99.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35261000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Reklamná, propagačná

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1.Informačná tabuľa (dočasný pútač): samostatne stojaca, potlač podľa zaslanej predlohy,oceľové nohy od 1,2-1,4 m od zeme materiál plast- antikorózna úprava odolná voči poveternostným vplyvom a oderu, jednostranná plnofarebná potlač solventnými UV farbami 4+0, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.Stála tabuľa (pamätná doska): materiál pokovaný plast, potlač podľa zaslanej predlohy, antikorózna úprava odolná voči poveternostným vplyvom a oderu, jednostranná plnofarebná potlač solventnými UV farbami 4+0, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Grafický návrh jednotlivých uvedených tabúľ, brožúr, plagátov a letákov musí byť spracovaný v súlade s manuálom pre informovanosť a publicitu Riadiaceho orgánu pre OP Kvalita životného prostredia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Povinné údaje , ktoré budú uvedené na tabuli , Hodnota / charakteristika: znak Európskej únie, odkaz na Európsku úniu, odkaz na príslušný fond, názov projektu, hlavný cieľ projektu, zazmluvnená výška NFP, logo Operačného programu; Technické vlastnosti: Tabule môžu obsahovať : názov projektu, kód ITMS2014+, názov objednávateľa/prijímateľa, názov projektu, hlavný cieľ projektu, zazmluvnená výška NFP, dátum začatia a skončenia realizácie projektu, odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu, výška poskytnutého príspevku, a i. , Hodnota / charakteristika: údaje budú upresnené objednávateľom po uzavretí zmluvy ; Technické vlastnosti: Logá a označenia musia zodpovedať povinným štandardom. Logá operačného programu sú k dispozícii na webovej stránke príslušného operačného programu. , Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1.Informačná tabuľa (dočasný pútač), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: šírka*výška, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 250*150; Technické vlastnosti: hrúbka, Jednotka: cm, Minimum: 0,3, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.Stála tabuľa (pamätná doska), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: šírka*výška, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30x20; Technické vlastnosti: hrúbka, Jednotka: cm, Minimum: 0,2, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 659,00 0% EUR 11. Jún 2018 161826

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×