Obstarávanie

Chemikálie do chemického skladu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 270,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 977,00
Zaplatené:
87.09%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24322210-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Metanol p.a., Jednotka: L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: Chloroform p.a., Jednotka: L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Dietyléter p.a., Jednotka: L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Toluén p.a., Jednotka: L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Hydroxid sodný p.a., Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Chlorid sodný p.a., Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Izopropylalkohol p.a., Jednotka: L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Octan etylnatý p.a., Jednotka: L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Amoniak p.a., Jednotka: L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Peroxid vodíka p.a., Jednotka: L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Kyselina dusičná p.a., Jednotka: L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Kyselina chlorovodíková p.a., Jednotka: L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Kyselina sírová p.a., Jednotka: L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Octan sodný bezvodý p.a., Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Síran horečnatý bezvodý p.a., Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Síran sodný bezvodý p.a., Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Uhličitan sodný kryštalický p.a., Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Kyselina octová p.a., Jednotka: L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CENTRALCHEM, s.r.o. 2 1 977,00 0% EUR 25. Jún 2018 161334

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×