Obstarávanie

Chlieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
26 252,00
Konečná suma(Bez DPH):
21 694,63
Zaplatené:
82.63%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15811100-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

na priamu konzumáciu; dodávka čerstvého chleba

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: množstvo:, Hodnota / charakteristika: jednotlivé časti uvedené v popise predmetu obstarávania tvoria predpokladané množstvo plnenia počas trvania Rámcovej dohody.; Technické vlastnosti: charakteristika:, Hodnota / charakteristika: čerstvé pekárske výrobky; Technické vlastnosti: zmyslové požiadavky:, Hodnota / charakteristika: vzhľad a tvar zodpovedajúci charakteru výrobku, kôrka celistvá, hladká, striedka dobre prepečená, pórovitá, pružná, vôňa a chuť zodpovedajúca použitým surovinám; Technické vlastnosti: Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi predpismi:, Hodnota / charakteristika: zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n. p.; Technické vlastnosti: Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce Potravinovému kódexu :, Hodnota / charakteristika: v zmysle ustanovení Vyhlášky č. 24/2014 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 23. januára 2014 o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: položka č. 1 - chlieb pšenično - ražný 1200 g, konzumný, (nebalený, nekrájaný), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14500; Technické vlastnosti: položka č. 2 - chlieb pšenično - ražný 700 g, konzumný, (nebalený, nekrájaný), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33000; Technické vlastnosti: položka č. 3 - chlieb pšenično - ražný 1200 g, konzumný, (balený, krájaný), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: položka č. 4 - chlieb celozrnný/čierny/grahamový 500 g, konzumný, (balený, krájaný) , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2500

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
P E Z A a.s. 1 23 864,10 10% EUR 21. Jún 2018 161305

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×